Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Dobroslav je pondělí 05.06.2023Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Stvořil svět Bůh nebo vznikl evolučním vývojem?

Chat s Pavlem Kábrtem velkou návštěvnost neměl, ale řeč v něm rozhodně nestála. Má dva rekordy. Tím prvním je sice nejmenší účast, tím druhým ale je, že byl nejdelší a trval přes dvě hodiny.

     Chat začal ještě pár minut před 18. hodinou a nakonec se chatovalo z Internetstudia pro děti a mládež, protože Pavel Kábrt, který byl naším hostem v Klubu ekamarádů dnes chatoval prvně a tak měl větší jistotu, že v případě jakéhokoliv problému mu mohu poradit, protože jsem se děl vedle něj u druhého počítače.

     Proč zde bylo tak málo lidí? Protože pozvánka, která měla vyjít spolu se zajímavým úvodním článkem Pavla Kábrta na Xku na Xpressu nevyšla. Možná vyjde až po chatu. Třeba to považují za módní, vydávat pozvánky na akce, které se už konaly. Tato špatná zkušenost jenom potvrdila předchozí Marťasovy špatné zkušenosti s Xpressem, který psal pozvánky na první chaty. Když ho znechutlili a zařekl se, že do Xpressu už nikdy nenapíše, převzal jsme tuto roli já. A po dnešku přebírám i Marťasovo přesvědčení a na Xpress už také nikdy psát nebudu.

     Pro úplnost ještě čtenářům popíšu, že původní článek, který se jim zdal moc dlouhý pan Kábrt celý předělával a zkracoval na polovinu. Práce samozřejmě zcela zbytečná a nevím, co si o tom mám myslet. Má to snad být konkurence mezi dvěma části serveru Xko a to jejich magazínem Xpress a jejich chatem. Nebo se snad brání tomu, aby na jejich chatu postupně chatovaly slavné osobnosti? Prostě tohle nechápu a tomu nerozumím. Takto bojkotovat chaty, které dělají jejich serveru vlastně reklamu a mohou přivést další návštěvníky.

     Ale pojďme přímo k samotnému průběhu chatu? První dotaz byl od návštěvnice Pretty-girl, která se ptala proč Pavel Kábrt, který chatoval pod nickem Kreacionista nevěří v evoluci. Jeho odpověď byla v tom smyslu, že evoluční teorie je v rozporu s pozorováním přírody a zkamenělinami.

     Počáteční mlčení prořízl Pavel Kábrt prohlášením, že Darwin je spoluviníkem na 170 milionech mrtvých ve 20. století. Pak se zeptal Mikra, jaké Darwin udělal chyby a Pavel Kábrt se rozhovořil o pěti základních chybách. Vše z toho, co říkal Pavel Kábrt v úvodu najdete v jeho článcích Slovo do pranice aneb omyl č. 2, Slovo do pranice aneb omyl č. 3, Slovo do pranice aneb omyl č. 4, Slovo do pranice aneb omyl č. 5, Slovo do pranice aneb omyl č. 6 a Slovo do pranice aneb omyl č. 13. Zde tedy najdete odpovědi na úvodní dotazy, tedy i oněch pět základních omylů Darvina a evoluce.

     Hovořilo se i o občasných zmínkách o chybějících mezičláncích zkamenělin. Ty se ale vždy ukázaly jako pouhá senzace, ale o tom se už většinou nemluvilo a nebo jenom šeptem. Pavel Kábrt nám i předvedl, jak by takový mezičlánek mohl vypadat.

     Začal zajímavý chat, který byl dialogem mezi Mikrou a Pavlem Kábrtem s nickem Kreacionista.

     Mikra: A kde se tedy, podle Vás, berou (nebo braly) jednotlivé druhy? Přece všichni víme, že v době mamutů třeba nebyli sloni a naopak. Takže v "jednom okamžiku" vzniknout všechny druhy nemohly. Nějaký vývoj tu přece vidět je.

     Kreacionista: Bůh (nějaký chcete-li konstruktér) vytvořil zástupce asi čeledí (medvědovití, kočkovití). To mohl být jeden pár od každého. Z těch vznikly rody a druhy - tedy i sloni i mamuti. V různých dobách. Stejně jako dnes psi. Za Římanů bylo prý asi jen pět psích plemen, v sedmnáctém stol. 200, dnes 400.

     Mikra: Jistě, rody a druhy můžou vznikat vzájemným křížením podobných druhů a občasná anomálie pak může určitý druh posunout jiným směrem. To ale teorii o evoluci nevyvrací. Ale když se podíváme kolem sebe, vidíme, že většina živočichů má společné znaky. Stavbu těla, orgány. To nasvědčuje, že tu je nějaký společný základ.

     Kreacionista: Podobnost opravdu nedokazuje příbuznost - proto evoluční zastánci vymysleli tzv. konvergentní orgány (ty jsou podobné, ale nepříbuzné). Průšvih pro evoluci je, že tzv. homologické orgány, které by měly být příbuzné, jsou řízeny mnohdy úplně jinými geny, takže nevzniknou mutací. Příklad: můžete mutovat geny pro rybí ploutev, ale končetina z ní nikdy nebude - ta je kódována jinými geny.

     Mikra: Nejsem odborník, ale není možné, že dřív, tedy v minulosti, kdy vznikaly různé druhy, byl genon poněkud, řekněme tvárnější a "méně odolný" a dnešní jeho nepřekročitelnost je také jen způsobena evolučním vývojem?

     Kreacionista: To je naprosto správné, jen se to netýká minulosti. Tzv. diferencované druhy a vyšlechtěné už mají méně "tvrárnější" genom, než divoké formy. S časem to nesouvisí, jen geograficky.

     Mikra: Dobrá, tím se dají vysvětlit dnešní druhy, plemana atd. Jaký by ale mohl být "stavební materiál", ze kterého by vznikly ty původní zástupci? Nějaká živá hmota? Ale jaká?

     Kreacionista: Tzv. chemická evoluce je největší problém evoluce. Jak vznikl život z neživé hmoty, když to všechny laboratorní pokusy i výpočty vylučují? A dál: bakterie nemá informaci pro oči, kostru, žábry...Ouvej, ouvej, evoluce.

     Mikra: Mě by ale zajímal Váš názor.

     Kreacionista: Ztotožňuji se s Pasteurovými výzkumy, že ve sterilním prostředí život vzniknout nemůže. Od té doby to věda jen potvrdila, ve školách se studentům vyloženě lže. Co je živá hmota? Buď je tam program, nebo není. Je-li v oné "živé hmotě" program pro slona, bude z toho slon, je-li tam pro mouchu, bude z toho moucha. Ale kde se ty programy vzaly? Bez programátora?

     Mikra: Co si myslíte o teorii, že život byl na naší planetu "zavlečen" z vesmíru? Ať už náhodou, v nějakém přírodním "úkazu" nebo řízeně.. Vysvětlovalo by to ty chybějící mezičlánky?

     Kreacionista: Zoufalství evolučních věřících posouvá vznik života daleko do minulosti (dávno tomu, dávno, tak začínají pohádky) a daleko vzdálenostně. Nic to však neřeší. Náhoda nebyla chytřejší kdysi, ani není kdesi. Je ještě jedno odsouvání problému, a to je profesní. "Nejsem odborník, až na to ti chytří přijdou, bude to jasné...". Jasné je to už nyní, chytří už na to přišli, jen to přijmout.

     Mikra: Já jsem samozřejmě nechtěl ten problém přesunou na jiné místo ve vesmíru. Myslel jsem to jen v souvislosti se životem pozemským.

     Kreacionista: Dr. Crick a jeho kolega, evolucionisté, už asi před deseti roky přišli na to, že evoluce je absurdní. Tak začali prosazovat přenos zárodků z vesmíru (pansperminová teorie). Je to útěk od reality.

     Mikra: Ale kdo to tedy byl, ten konstruktér? Odkud přišel? To je podobné jako ta otázka o vejci a slepici...

     Kreacionista: Nejdřív musela být slepice a kohout. Vejce samotné, byť oplozené, zesmrádne, kuře z něj nebude. Pro mne konstruktér je živý Bůh, ale nechci to nikomu vnucovat. Jen tvrdím, že to muselo začít inteligencí.

     Mikra: To snad ano, ale byl-li, nebo je-li Bůh živý a inteligentní, kde se vzal? Kdo ho stvořil? A jak "vdechl" život neživé hmotě?

     Kreacionista: Nevěřící i ateista spolu souhlasí, že něco musí být věčné, jinak by ani dnes nebylo nic. Kdo nevěří evoluci, za věčný považuje život, ti druzí hmotu. Bůh stvořil nejprve neživou hmotu a z ní živou - jako naše výrobky.

     Mikra: To jste sice napsal zajímavě, ale stejně jako podle Vás život vznikl z "něčeho", tedy hmoty, tak i ta hmota musela z něčeho vzniknout.

     Kreacionista: Vlastně od počátku tohoto chatu hájím myšlenku, že nižší je z vyššího, ale ne naopak. Hmota se mohla přeměnit z energie a naopak, ale že by vznikla z ničeho? A řád (život) z neorganizované hromady prvků? Těžko.

     Mikra: Možná z vesmírné "prázdnoty", která třeba není tak prázdná a mohlo k tomu dojít při tzv. Velkém třesku asi před 17-ti miliardami let, kdy podle odborníků vznikl vesmír. Ale co bylo předtím...

     Kreacionista: To jsou spekulace, což nevadí, Achillovu patu mají v tom, že odporují pozorování. Z prázdnoty nám dnes nevzniká hmota mrtvá, a z mrtvé živá. Jde jen o to vyhnout se víře v Boha (mluvím obecně). Pak je každá spekulace O.K

     Mikra: Rozpínání vesmíru, což je fakt podporující teorii vzniku vesmíru Velkým třeskem, je už dnes ale dokázáno.

     Kreacionista: Dokázáno? Dopplerův jev jde vyložit i jinak. Vesmír je strukturovaný, reliktní záření je homogenní, což je v rozporu. Dvě planety se otáčí proti ostatním a třetina měsíců sluneční soustavy. Jde jen o spekulaci. Sorry!

     Mikra: Reliktní záření může být homogenní, to, myslím, nemá co s Dopplerovým jevem co do činění. S tím souvisí heterogennost záření, tedy frekvence světla, ne jeho stálost.

     Kreacionista: Reliktní (tedy zbytkové) záření mělo původně prokázat Big-Bang, ale dnes se ukazuje, že neodpovídá struktuře galaxií. To je velký problém. Se světlem to nesouvisí, a pokud jeho rychlost klesá, vesmír není tak starý.

     Mikra: Rychlost světla asi neklesá. Tedy pokud se šíří homogenním prostředím. Ale vzdálenější galaxie se pohybují jinou rychlostí než ty bližší. To s Dopplerovým jevem souvisí. Těžko se to ale dokazuje, když naše galaxie není geometrickým středem vesmíru. A pochytit změny během jednoho pozemského života, i několika generací, je dost velký problém.

     Kreacionista: Rychlost světla právě asi klesá v homogenním prostředí - jak vyplývá z pozorování. A některé hmotnější galaxie se pohybují rychleji, což by být nemělo

     Mikra: Tak si myslím, že ještě dlouho budou mít obě skupiny, tj. zastánci i odpůrci Darwinovy teorie o evoluci své příznivce a na definitivní rozluštění této záležitosti si ještě několik generací počká.

     Kreacionista: Myslím, že se to může přes noc změnit, třeba šokujícím nálezem (třeba kostry člověka v prvohorách). Ale evolucionisté stejně neustoupí, vždyť už se našel trilobit rozšlápnutý lidskou botou.

     Chat trval přes dvě hodiny, protože Mikra, ač se ptal sám, měl dotazů hodně. Možná by se ptal ještě dále, ale Pavel Kábrt musel také domů. Ostatně jsem mu navrhl, že může do Klubu ekamarádů zavítat kdykoliv a dát řeč s kýmkoliv, koho zde zastihne na libovolné téma, které je bude společně zajímat. Nyní již chatovat umí poměrně dobře, takže to zvládne i sám z domova či z práce.

     Pavla Kábrta potkáte v Klubu ekamaradů ještě před Vánocemi, kdy bude chat o Vánocích a o tom, co dělá Armáda spásy, ve které pracuje. Listopadový chat by měl být o dětských internetových stránkách s jejich tvůrci. Uvidíme, koho se nám podaří sehnat a jak se nám podaří tento chat propagovat, když jak vidět, s pomocí samotného Xka bohužel počítat nemůžeme.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 21.10.2002
  • Článek zařazen do: Zajímavosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 4637 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8181 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha