Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Filip je neděle 26.05.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Právní zodpovědnost v oddílu

Právní zodpovědnost v oddílu je věc, kterou mnozí lidé podceňují a nemají ani nejmenší ponětí. Každý vedoucí by měl vědět, za co vlastně zodpovídá a za co ne.

     O předpisech na eKamarádovi již řeč byla. Proto to vezmu z trochu jiného konce. Budu se zabývat převážně právními aspekty, ale pokusím se je zjednodušit tak, aby byly snadno pochopitelné pro každého. Asi nejdůležitější pro vedoucího je, za koho v oddílu vlastně zodpovídá a od kdy do kdy. Je jasné, že vedocí plně zodpovídá za děti do 15 let. Málo kdo ale ví, že zodpovídá i za "děti" starší 15 let a mladší 18 let. Za tuto mládež zodpovídá částečně. Zjednodušeně řečeno, když dojde k průšvihu a něco se stane dítěti do 15 let a vedoucímu je prokázána vina, bude za to odsouzen nepodmíněně. Pokud se totéž přihodí mladistvému, bude vedoucí odsouzen podmíněně.
     Je-li mladiství v oddílu v pozici instruktora či rádce (je asi jedno, jak tomu budeme říkat) a má-li na to odpovídající kvalifikaci (byl-li minimálně poučen), je možno na něj delegovat část odpovědnosti. Můžeme mu ale dávat pouze takové úkoly, které je schopen zvládnout s ohledem na svůj psychický a tělesný vývoj. Věk tady nemusí být rozhodující. Znám šestnáctileté instruktory, kteří jsou schopnější než někteří vedoucí starší 18 let.
     Za své jednání částečně samozřejmě odpovídá i détě mladší 15 let. To ale může zásadně odpovídat pouze samo za sebe, nikoli za mladší kamarády. V rodině je sice běžné, že starší brácha má na starosti mladšího a hlídá ho. Je to ale trochu jiná situace. Vedoucí není rodič dítěte. I když právně v tom až zas tak velký rozdíl není, co se týká zodpovědnosti, jsou tu morální a jiné aspekty. Rodič by třeba měl své dítě znát lépe než vedoucí a měl by tedy vědět, co si u něj může dovolit a co ne.
     To, že děti mladší 15 let samostatně vedou, je realita některých oddílů. Zejména se s tím můžete setkat ve skautských družinách. Vedoucí ale zpravidla tohoto rádce velmi dobře zná a má ho prověřeného, protože onen rádce vede družinu na jeho zodpovědnost.
     Další věc, kterou mnoho lidí neví, je, že právní způsobilost daná věkem, začíná od následujícícho dne po narozeninách dotyčné osoby. V den svých 15. narozenin ještě dítě není právně odpovědné, mladistvým, který je částečně právně odpovědný, se stává den po svých 15. narozeninách. Obdobně plnou zletilost získá osoba ne v den svých 18. narozenin, ale až od následujícího dne.
     Vedoucí přebírá zodpovědnost za svěřené děti v místě, kde byl sraz na akci a od času, kdy dítě přebere, respektive, kdy byl dán sraz. Rozchod by měl být dán na předem určeném místě. Jinak vedoucímu hrozí nebezpečí, že dojde-li při cestě dítěte domů z jiného místa, že za to bude volán k odpovědnosti. Chce-li dítě rozchod jinde, mělo by k tomu mít písemný souhlas rodičů. Tady třeba postačí, když rodič na přihlášku potvrdí, že souhlasí s tím, aby dítě dostávalo rozchod dle vlastního výběru.
     Přihláška je pro vedoucího velmi důležitá. Stejně tak, jako je důležité, aby si vedl docházku dětí. Jedině jejím prostřednictvím může po čase doložit, zda bylo dítě na schůzce nebo ne. Samozřejmě nebude to mít váhu důkazu, protože tu čárečku je možno škrtnou, vygumovat či naopak dopsat dodatečně.Ale při vyšetřování působí daleko lépe, když se vedoucí podívá do svého zápisníku a jednoznačně odpoví, jestli dítě na schůzce bylo nebo ne, či zda odešlo dříve nebo přišlo později. Naopak špatně vypadá, když vedoucí tápá v paměti a není si jistý.
     Důležitost přihlášky do oddílu spočívá hned v několika věcech. Předně je tam podpis rodičů, kterým stvrzují svůj souhlas s členstvím dítěte v oddílu. Za druhé zde jsou osobní údaje, které potřebuje vedoucí znát a jejichž správnost je také potvrzena podpisem rodičů. A v neposlední řadě by zde měla být i kolonka týkající se zdravotního stavu dítěte. Ten je vedoucí povinen si zjistit. Ve většině případů ale není třeba vyžadovat zvláštní potvrzení od lékaře, ale stačí prohlášení rodičů, že dítě nemá zdravotní omezení a pokud má, tak jaké a co nesmí dělat. Neznalost zdravotních omezení vedoucího neomlouvá a pokud v důsledku toho ohrozí zdraví nebo život dítěte, je za to právně zodpovědný. Pokud však má přihlášku s podpisem rodičů a porhlášením, že dítě zdravotní omezení nemá, je právně kryt. To samozřejmě platí pro všeobecné oddíly, kde není zvláštním předpisem nařízena lékařská prohlídka.
     Jak je vidět, důležitých právních předpisů je poměrně dost. A to jsem se zmínil jenom o těch úplně nejdůležitějších. Proto také je kladen požadavek, aby vedoucí, kteří vedou děti, prošly alespoň základním školením.

  • Autor: Fabián Václav
  • Datum publikace: 19.08.2000
  • Článek zařazen do: Zkušenosti
  • Počet komentářů ke článku: 2
  • Článek si přečetlo 3495 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha