Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Svatopluk je pátek 23.02.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

S.O.S. informatika

Jaké jsou vaše zkušenosti s informacemi? Máte jich dost? Máte dost informací o kroužcích a oddílech pro vaše děti? Je dost informací o všech oddílech a kroužcích či akcích pro děti?

     Moje zkušenost mi říká, že stav informatiky v oblasti dětí a mládež je zcela žalostný. Rozeberu to z několika hledisek. Docela by mě zajímalo, kolik dětských oddílů může říct, že má plný stav a odmítá další nové členy? Pak by mě zajímal počte oddílů, které marně hledají další nováčky a počte oddílů, které jsou před rozpadem z důvodu malého počtu členů.

     Dost často kolem sebe slýchám od rodičů, ale i v jiných diskusích, že dnešní děti němají kam chodit, že oproti dřívějšku (mají na mysli předlistopadovou dobu), nejsou skoro žádné oddíly a kroužky. No myslím, že by na toto téma mohl klidně napsat pan Pavel Kábrt další Omyl. Je to veliká nepravda a veliký omyl. Kroužků i oddílů je mnohem více než bývalo v předlistopadové době, pouze se o nich neví.

     Mnozí dospělí, ale i děti, by se možná divili, kolik je v dnešní době dětských organizací. Nikdy jsme jich v naší republice neměli tolik. Tyto oddíly i kroužky jsou většinou podporovány různými účelovými dotacemi buď z MŠMT ČR či z Magistrátů či obcí. Ale co chybí, je informovanost. Žádný oddíl či kroužek, pokud ho nedělá komerční agentura, nemá peníze na klasickou reklamu, která je velmi drahá. Média se této problematice věnují jen okrajově. Daleko víc se v nich mluví o problémech, než o zdařených akcích a náborech.

     Na Internetu existuje spousta drobných projektů, které dělají dobrovolníci, a které se této problematice věnují. Ale znovu je tu problém - jejich propagace. Tento problém se snad tolik nedotýká zaběhlých velkých oragnizací, jako jsou např. Junáci, Pionýři, YMCA a další. Ale sjou tu i děti, které do těchto organizací nepřijdou, chtějí prostě něco jiného (vždyť každé dítě je jiné, je to individuelní osobnost) a mnohdy se toulají bezcílně po ulici a nudí se a přitom oddíl či kroužek, který by je zaujal, je nedaleko od nich. Ale nevědí o něm.

     Jsou snahy občas vytvořit velký jednotný katalog, nebo občas i regionální. Ten je určitě přínosem. Ale stačí? Jednoletá perioda je příliš dlouhá. Vznikjaí nové oddíly a nové kroužky, které v začátcích těžko přežívají a mnohdy mohou zaniknout dřív, než mají šanci se dostat do takového, jednou ročně vydávaného, katalogu.

     Tady je řešením Internet, který je prostě on line a je tedy pružný. Podpora projektů na Internetu je však zcela minimální. Jeden velký centrální projekt to také nevytrhne. Je potřeba síť drobných projektů, které budou navzájem spolupracovat. Samozřejmě je budou dělat dobrovolníci, ale to neznamená, že nepotřebují finanční podporu. Má-li být projekt kvalitní, musí být pravidelně aktualizován (peníze na připojení) a být umístěn na kvalitním spolehlivém serveru (peníze na webhosting a doménu).

     Co se týká informatiky jako takové, tak ta je podporována zcela minimálně nebo spíše vůbec. MŠMT ČR se v této oblasti soustřeďuje prioritně na mládež a děti zůstávají v pozadí. Např. Magistrát hl. m. Prahy informatiku jako takovou zřejmě vůbec neuznává. Sice v Praze občas někjaký katalog vyjde, ale je aktualizovaný ročně, je možná i dostupný dětem, ale je otázka, jak pružně dokáže reagovat na změny v nabídce.

     Konkrétní příklady. Jistě jste si přečetli, jak dopadly naše příměstské internetové tábory. Z šesti turnusů jsme obsadili dva zhruba na 25 až 30%. Při tom ti, kdo se zúčastnili, byli spokojení. Rozeslali jsme několik tisíc letáčků prostřednictvím základních škol, ale zcela bez odezvy. Ti, kod se zúčastnili, si nás našli buď na Internetu na stránce našeho internetstudia nebo se o nás dozvěděli na Bambiriádě a nebo po tiskové konferenci při slavnostním otevření internetstudia z rádia či z místních novin Tučňák.

     Druhý příklad. Nyní otevíráme internetové kroužky pro děti. Zápis běží od 1. září, přihláška zatím žádná, pouze dva informační telefonáty. Opět jsme poslali přes tisíc letáčků na základní školy v okolí a i na osmiletá gymnázia. Při tom cena za čtyřměsíční kroužek 550,-- Kč je myslím dostatečně příznivá a vše se děje relativně v centru, protože naše internetstudio je cca 200 metrů od metra na trase C. Výběr je také myslím bohatý, prootže jednotlivé běhy jsou od pondělí do čtvrtka a ve středu a čtvrtek dokonce dva (dřívější a pozdější). Vše ale nasvědčuje tomu, že bude-li otevřen alespoň jeden běh s třemi dětmi, bude to zřejmě úspěch.

     Informatiku podporovala NROS z prostředků PHARE. Protože však je podle našich politiků náš neziskový sektor již tak zabezpečen, tak jsou dotace z PHARE neustále omezovány a informatika a vzdělávání zřejmě už zmizely definitivně. Přitom pravý opak je pravdou, neziskový sektor v této společnosti je na tom velice špatně. Nejenom, že nejsou udělány vhodné daňové zákony, které by motivovaly podnikatelské subjekty dávat dary, ale naopak jsou stále složitější a byrokrtatičtější předpisy, které zvyšují náklady na řízení neziskové organizace.

     Všimněme si například toho, že ve většině oblastí jsou neziskové organizace řazeny mezi podnikatelské. Když si otevíráte v bance účet, chtějí po vás doklad o podnikání, skoro nikde neznají stanovy, které mají občanská sdružení. Co se týká elektřiny, má nezisková organizace podnikatelskou sazbu. No příkladů by se určitě našlo ještě více.

     Nejhorší je, že při této situaci člověk vidí po ulicích Prahy spousty bezcílně potulujích a nudících se dětí, které do žádných kroužků ani oddílů nechodí. Příčin může být samozřejmě více. Může to být i nedostatek peněz v rodině. Ten ale také může být relativní. Pokud oba rodiče jsou např. kuřáci, pak už samořejmě peníze na to, přihlásit dítě do kroužku chybí. Navíc takové dítě pak mnohdy samo po vzoru rodičů také kouří a pak je peněz v rodině na smysluplné využití volného času, ještě méně.

     Nemá ale smysl asi v tomto článku rozebírat financování. To by jistě vystačilo na samostatný článek. Jistě se k tomuto tématu ještě samostatně vrátím. Ostatně v příštím týdnu probíhá i seminář o dotační politice státu v oblasti dětí a mládeže, takže budou i další podněty.

     Závěr by měl být pozitivní a tak aspoň nabídnu náš projekt Virtuální svět, který propaguje to, co jsme zmínil na začátku. Je zaměřen na vzájemnou podporu všech neziskových projektů na Internetu. Díky němu tedy může ten, kdo najde jediný z projektů věnujících se dětem a mládeži, najít i ostatní projekty. Je to tedy asi nejlevnější vzájemná propagace.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 07.09.2001
  • Článek zařazen do: Zkušenosti
  • Počet komentářů ke článku: 2
  • Článek si přečetlo 2616 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8255 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha