Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Filip je neděle 26.05.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Mládež a informační společnost na prahu třetího tisíciletí

     Upozorňujeme zájemce, že počet účastníků semináře je omezen. O akceptování vaší přihlášky budete vyrozuměni do 15.8.01 a současně vám budou zaslány i podrobné informace se seminářem související.

     Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní seminář, který pořádá Institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci se Středoevropskou iniciativou. Záštitu nad konáním semináře převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

     Seminář se uskuteční ve dnech 12. - 14. 10. 2001 v Praze v jednacích prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Karmelitská 8, Praha 1.

     Cílem semináře je porovnání možností přístupu mládeže k informacím, informačním službám a technologiím v jednotlivých zemích SEI; srovnání obsahů informací určených, poskytovaných a přístupných mládeži v zemích Evropské Unie a členských státech SEI, služeb a jejich úrovně v této oblasti, institucionální zabezpečení a financování; v rámci zemí SEI zmapovat a porovnat nejčastěji používané a finančně dostupné informační technologie; výměnou zkušeností nalézt nejsnazší cestu k zakládání informačních center pro mládež, porovnat jejich institucionální zabezpečení a zamyslet se nad budoucností těchto zařízení v konfrontaci s názory stávajících realizátorů těchto center; zamyslet se a navrhnout vytváření mezinárodních informačních mostů; porovnat obecný postoj jednotlivých zemí k problému odcizení spojenému s informačními technologiemi, vyspecifikovat jejich klady a zápory a nastínit společnou cestu pro budoucnost; vzhledem k dlouhodobým kontaktům s organizacemi sdružujícími informační centra pro mládež v Evropě nabídnout možnost výměny zkušeností se strukturami s bohatou tradicí v práci center.

     Seminář je určen zástupcům vládních i nevládních institucí především z členských zemí SEI, kteří se zabývají problematikou informatiky ve vztahu k mladé generaci. Současně zveme z každé zainteresované země 1 - 2 zástupce mládeže ve věku 15-21 let se zájmem o tuto problematiku.

     Organizační pokyny

     Termín konání semináře: 12. - 14. 10. 2001

     Místo konání semináře: Česká republika, Praha, jednací prostory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 8, Praha 1 – budova A)

     Seminář je určen:

 • pracovníkům vládních i nevládních organizací a institucí zabývajících se problematikou dětí a mládeže se zřetelem na informatiku a informační technologie
 • samotným mladým lidem (15 - 21 let)

     Pracovníci vládních či nevládních institucí a organizací vyberou v jednotlivých zemích zástupce mládeže (z každé země 1-2 reprezentanty), kteří se semináře aktivně zúčastní.

     Předběžný program semináře:
     12. 10. 2001
10,00 h - 12,00 h prezence účastníků
     12,00 h - 13,00 h občerstvení
     13,00 h zahájení jednání semináře v plénu
     13,00 h - 18,00 h společné jednání na téma "Přístup účastnických zemí k rozvoji informační společnosti ve vztahu k mladé generaci" - diskusní příspěvky účastníků
     18,00 h - 19,00 h večeře
     19,00 h ubytování

     13. 10. 2001 8,00 h - 9,00 h snídaně
     10,00 h - 13,00 h jednání dospělých účastníků ve 2 pracovních sekcích:

 1. Internet jako informační medium
 2. (obsah informací a informačních souborů poskytovaných dětem a mládeži prostřednictvím Internetu, způsoby prezentace formou webových stránek, ochrana autorských práv v návaznosti na poskytované informace, …)
 3. Informace o informacích
 4. (způsob sběru, třídění a poskytování informací, informační zdroje a informační technologie, Informační centra pro mládež a jejich význam při realizaci Informačního systému mládeže v jednotlivých zemích Evropy)
 5. Samostatné jednání zástupců mladé generace v sekci Mládežnické diskusní fórum bude probíhat celý den v prostorách Informačního centra pro mládež provozovaného IDM v Praze 1 na Senovážném náměstí (jak mladí lidé hodnotí přístup k informacím v jednotlivých státech, z jakých zdrojů informace čerpají, jaká je kvalita informací jim poskytovaných, pozitiva a negativa realizace Informačních systémů v jednotlivých státech)

     13,00 h - 14,00 h oběd
    14,00 h - 19,00 h jednání dospělých účastníků ve 2 pracovních sekcích:

 1. Fundraising
 2. (způsob zafinancování informačních aktivit ve vztahu k mladé generaci, dotační politiky států a finanční zdroje saturující danou problematiku)
 3. Média a informace pro mladé
 4. (média jako prostředek získávání a přenosu informací, pozitivní i negativní vlivy plynoucí z mediálního informačního toku, potenciální struktura klientů, jimž jsou informace prostřednictvím medií poskytovány)
 5. Pokračování jednání mládežnické sekce

     19,00 h - 20,00 h večeře
     20,00 h - 22,00 h prohlídka Prahy pro případné zájemce

      14. 10. 2001 10,00 h - 12,00 h závěry z jednotlivých sekcí, včetně mládežnického diskusního fóra, diskuse v plénu
     12,00 h - 13,00 h zakončení jednání semináře
     13,00 h oběd

     Jednací jazyk: angličtina a čeština.

     Registrační poplatek (pouze pro účastníky ze zemí, které nejsou členem SEI): 500 Kč/30 DEM (bude uhrazen při prezenci v hotovosti)

     Organizátor hradí ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením standardního typu (2 noci: 12. - 14. 10.) a stravování (počínaje obědovým bufetem 12.10. a konče 14.10. obědem), tlumočnické služby a běžné občerstvení v rámci jednání.

     Ubytování je zajištěno v: HOTEL RONNI, Rostovská ul. 218/10, Praha 10 - Vršovice
                                               tel.:
+4202/71742390, fax: +4202/71742520

     Přihlášky na seminář zasílejte prosím mailem, faxem nebo poštou nejpozději do 31.7.01 na adresu: Institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, Česká republika, fax: ++420 2 7174 6923, e-mail: tuzilova@idm-msmt.cz.

     Účastníky ze zemí, které mají vůči ČR vízové povinnosti prosíme, aby nám spolu s přihláškou zaslali i příslušné podkladové materiály a informace nezbytné pro vystavení potvrzení účasti na semináři.

     Informace podávají pracovníci Institutu na výše uvedené adrese, tel: ++420 2 7174 5934, fax: ++420 2 7174 6923, e-mail: tuzilova@idm-msmt.cz., Kontaktní osoba: Michaela Tužilová.

     Upozorňujeme zájemce, že počet účastníků semináře je omezen. O akceptování vaší přihlášky budete vyrozuměni do 15.8.01 a současně vám budou zaslány i podrobné informace se seminářem související.

 • Autor: Pollnerová Veronika
 • Datum publikace: 17.07.2001
 • Článek zařazen do: Pozvánky
 • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
 • Článek si přečetlo 2678 čtenářů

  Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0035 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha