Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Vladimír je čtvrtek 23.05.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Dvanáct stupňů ke zlatu

O březových lístcích, které jsou nejrozšířenějším neformálním oceněním pro vedoucí a všech, kteří pracují s dětma, v našem magazínu už řeč byla. Protože někteří čtenáři projevili zájem o podrobnější informace, přinášíme vám pravidla udělování ale i něco víc z historie.

     Historie vzniku Březových lístků (BL) sahá až do roku 1965, kdy na "Táborovém kurzu organizátorů malých kolektivů" přišel tehdejší redaktor časopisu "ABC mladých techniků a přírodovědců" Jan Šimáně Galén na myšlenku založit čestný odznak vyznamenání, které by symbolizovalo a oceňovalo zásluhy nejlepších členů klubového hnutí a dětských organizací.
     Spolu se svými přáteli: Karlem Líbou (Bévéúčko), ing. Břetislavem Boháčem Břéťou (BVÚ), Miroslavem Hrabincem Nemem (Sebranci), Janem Tůmou Akélou (rozhlasové kluby Domina), Miroslavem Chlupíkem z Moravy a dalšími nadšenci sestavil soubor pravidel a podmínek, za nichž může být toto ocenění uděleno. Za symbol odznaku byl zvolen tvar stylizovaného březového lístku. Nejprve se uděloval kreslený na papíru či kůře, později se přešlo na kožené odznaky. Od roku 1968 jsou odznaky vyráběny z tombaku s jehlicí. Tyto kovové odznaky jsou v několika mutacích, kromě běžného symbolu březového lístku je udělován i odznak s nápisy JUN a OK (Otevřený kruh).
     Bříza patří mezi naše slovanské národní stromy. Je to dřevina v mnoha směrech mimořádná. Barvou kůry upoutá i člověka bez špetky romantizmu, přičemž její kůry se často používá jako přírodního papíru či pergamenu. Listy břízy se používají v lékařství i kosmetice. Její dřevo a zejména kůra mají tu vlastnost, že hoří i mokré. Bříza symbolizuje moudrost, lásku, toleranci a krásu ducha.
     Udělování Březových lístků, spolu se souborem pravidel k němu náležících byl nazván "Velkou pedagogickou hrou" a měl spojovat a ujednotit příslušníky všech dětských organizací v jednu velkou komunitu (rodinu) plnou přátelství.
     Pravidla se během let měnila a přizpůsobovala podle kritérií samotných hráčů. Odznak je odstupňován podle kvalit jednotlivých nositelů. K bývalému vrcholu, 9. stupni černému junioru, dostoupili nejaktivnější držitelé BL ke konci šedesátých let. Z toho důvodu se hledalo pokračování a Velká pedagogická hra byla rozšířena o další tři stupně BL v olympijských barvách (bronzová, stříbrná a zlatá). První ke zlaté barvě (12. stupeň) dospěl roku 1987 dr. Rudolf Plajner velký náčelník a "táta" všech československých skautů. Druhým byl Jaroslav Foglar Jestřáb ( nejoblíbenější český spisovatel pro mládež), který obdržel zlatý BL roku 1989. Třetí zlato bylo podepsáno generálu v.v. Eduardu Urešovi Akélovi, bývalému zemskému náčelníkovi skautů na Moravě. Čtvrtý a zatím poslední zlatý BL obdržel roku 1992 sám iniciátor Velké pedagogické hry Jan Šimáně Galén.
     V současnosti existuje 9 základních stupňů (tzv. junioři), tři stupně olympijské (tzv.senioři) a jeden stupeň nultý (tzv. čestný). Za vznik Čestného BL můžeme pokládat okamžik, kdy prezident USA George Bush obdržel za své zásluhy o mír ve světě při své návštěvě Prahy nepovoleným přeskokem rovnou 9. stupeň BL. Toto byl impuls k tomu, aby byl vytvořen lístek odlišný od ostatních dvanácti Čestný Březový lístek.

Stupeň Barva Komu je určen, symbol
1. zelená Zelená barva je barvou probouzející se přírody, znamená
"volno", začátek , jaro a naději v pokračování života. Udílí se
vynikajícím členům kolektivů, instruktorům i dětem za
činnost, která je příkladem pro ostatní (ochrana přírody, …).
2. světle modrá Světle modrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku,
která vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu.
Udílí se za věrnost mladým ideálům a trvalou pomoc mladším.
3. tmavě modrá Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce.
Uděluje se za poznání praxe i teorie všem, kteří získané znalosti
předávají mladším (vedoucí, vůdci, …).
4. žlutá Je symbolem životadárného Slunce a plamene zářícího do tmy.
Patří těm, kdož předávají zkušenosti ostatním (vedoucím
úspěšných kolektivů s pevným řádem a tradicemi).
5. červená Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní
příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého
vlastního kolektivu
6. karmínová Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže
orientovat ve spletitých situacích vzájemnosti i konfliktů, dokáže
radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či
kamarádů, dokáže organizovat setkání, srazy a VVZ.
7. bílá Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní úsilí nositele
se znovu barví do oslnivé barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl
své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i pro ostatní. Je
koordinátorem práce (akcí) různých kolektivů.
8. šedá Šedá je barvou znalosti, vědění a moudrosti, je symbolem
bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a
pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři
táborových a lesních škol, vévezetek, …).
9. černá Husitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků,
překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou
vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si
udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z
nichž většina prokázala správný směr své činnosti.
10. bronzová Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost kolektivů místní
úrovně. Nositelé mají soustavné kontakty s ostatními kolektivy.
11 stříbrná Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu,
organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností a
podobných akcí.
12. zlatá Je nejvyšším a posledním oceněním. Získá ho ten, kdo výrazně
ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice.
Čestný zlatá v zelené
obrubě
Uděluje se za záslužný čin pro mládež, pouze lidem mimo
klubové hnutí. Zejména osobnostem (prezidenti, starostové
apod.).

     Svého oblíbeného klubového či oddílového vedoucího může vyznamenat kterékoliv dítě, pokud splní přísná pravidla udělování a pro realizaci dokáže přesvědčit určité množství nositelů BL. Stejně může i vedoucí svým nejlepším dětem z oddílu, klubu apod. udělit 1. stupeň BL zelený, který je určen i nejlepším jedincům z řad dětí. Věk není tím nejdůležitějším hlediskem při udělování, nýbrž duševní vyspělost daného jedince.

     Pravidla udělování
     1. Zakoupit pro navrhovaného příslušný stupeň odznaku BL (Josef Chvíla Červánek,. ZO ČSOP, Sokolská 525, Ždánice 696 32).
     2. Zhotovit nebo zakoupit udělovací listinu, kde musí být tyto údaje:
a) komu se BL uděluje (jméno, příjmení, přezdívka)
b) za co se BL uděluje
c) který stupeň BL se uděluje (číslo BL a druh barevného označení)
d) podpisy udělovačů s číslem jejich BL v závorce
Je vhodné, avšak nepovinné, doplnit udělovací listinu nějakou kresbou a případně i citátem.
     3. Na udělovací listině musí být podpisová síla minimálně 10x větší, než je stupeň, který udělujeme. (Každý nositel BL má určitou podpisovou sílu, která je rovna stupni BL, jehož je držitelem.) Podpisová síla všech jmen na udělovací listině se sčítá.
Příklad: chceme-li udělit 3. stupeň BL, podpisová síla musí být nejméně 30 (např. 6 + 4 + 8 + 2 + 1 + 1 + 3 + 4 + 1… další už jsou v přesahu, který je ovšem vítán).
     4. První tři podepsaní (tzv. navrhovatelé) musí adepta dobře znát a jsou zárukou toho, že BL se dostane do správných rukou.
     5. Počet ručitelů 3 je zároveň minimálním počtem osob, které mohou udělit (podepsat) Březový lístek. Není možné, aby nositelé nejvyšších stupňů udělovali sami stupně nejnižší, přestože by na to měli podpisovou sílu.
     6. Je nutné, aby každého stupně BL bylo 2x tolik, než BL o stupeň vyššího. A naopak: každý vyšší stupeň se musí opírat o dva stupně o číslo nižší. Tvoří se tzv. pyramidy BL.
     Příklad: Pokud chci udělit 4. stupeň BL žlutý, musí existovat pyramida s volným místem pro 4. stupeň. Minimální počet nižších stupňů musí být 2 x 3. stupeň tmavě modrý, 4 x 2. stupeň světle modrý a 8 x 1. stupeň zelený. Pokud existuje 12. stupeň, musí také existovat obrovská síla 2 048 zelených BL!
     7. Nad správným udělováním BL bdí tzv. strážce pyramidy. Tohoto dohlížitele má každá oblast se svou pyramidou. Vzrůstání a křížení pyramid je nepřípustné.
     8. Jednotlivé stupně BL se udělují stupínek po stupínku, od nejnižšího 1. stupně až po zlatý vrchol.
U zvlášť schopných jedinců jlze mimořádně udělat výjimku a udělit rovnou 2. stupeň BL (tzv. povolený přeskok 1. st.). Jedná se zejména o dlouholeté vedoucí, kteří žili ne vlastní vinou mimo naši pozornost.
     9. Minimální časová prodleva mezi udělováním jednotlivých stupňů je 6 měsíců. U dlouhodobě aktivních jedinců lze urychlit udělení 1. 3. stupně. Čím vyšší stupeň se uděluje, tím by měla být časová prodleva delší.
     10. Dvojí udělení jednoho stupně BL se toleruje.
     11. Nečinní a zemřelí držitelé BL se nezapočítávají do pyramid.
     12. Viditelně se nosí pouze jedna barva z udělených BL. Odznaky se nosí na kroji.
     13. BL se neodnímají, jedná se o vyjádření určité hodnoty člověka, která se nesníží tím, že přestane aktivně pracovat s dětmi.
     14. Pro řešení případných nesrovnalostí je možno se odvolat u tzv. Čestného soudu či Komise BL. Členy komise či soudu jsou zakladatelé BL v čele s Galénem. K této situaci dosud nikdy nedošlo.
     15. Podpisová síla Čestného BL nenízcela ujednocena. Většian uznává podpisovou sílu 0, ale je tolerována menišna, která uznává podpisovou sílu od 1 do 6. Důvodem je to, že v počátku byla podpisová síla 1, posléze 2 a po té 6. Až pak se většina dohodla na nulové podpisové síle s tím, že podpisová síla udělených ČBL platí tak, jak byla udělena a Galén a lidé z jeho blízkého okruhu mají právo udělovat s podpisovou sílou až do 6.

     Tento článek jsem upravil a doplnil podle článku Tomáše Studenovského Medvěda, který použil pramenů Jana Šimáně Galéna, Jendy Potůčka, Jana Tůmy Akély, Václava Machka Áši, Miroslava Hrabince Nema a zaktualizoval podle závěrů CVVZ 1999.
     Vážným zájemcům poskytnu bližší informace, včetně rady, kde nejblíže zakoupit udělovací listiny a odznaky březových lístků. Pomohu též sehnat na první udělovací listiny potřebnou podpisovou sílu.
     Informace o udělených Březových lístcích na základě tohoto letáčku a všech BL z pražského regionu posílejte na adresu:
Míla Fuček, Kurčatovova 322, 109 00 Praha 10 Petrovice, tel.: 786 69 89 nebo raději emailem: fucek@seznam.cz
V těchto informacích uvádějte: jméno a příjmení, přezdívku, rok narození (stačí přibližně), datum udělení, číslo uděleného stupně a organizaci, v které působí (u mimopražských též obec). Po zpracování tyto údaje poskytnu dále strážci celostátní pyramidy žateckému Medvědovi. Na téže adrese se můžete obracet o rady a metodickou pomoc při zavedení udělování BL do vašich kolektivů.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 29.07.2000
  • Článek zařazen do: Výchova
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 3704 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha