Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Zina je pondělí 29.11.2021Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Program Galerie hl. m. Prahy na říjen 2012

Co přináší Galerie hl. m. Prahy návštěvníkům v měsící říjnu?

VÝSTAVY ŘÍJEN 2012


MOŽNOSTI DIALOGU / Mezi filmem a volnou tvorbou 26. 10. 2012 – 3. 2. 2013

Dům U Kamenného zvonu (Staroměstské nám. 13, Praha 1)

Otevřeno: út–ne 10.00–20.00


Jan Švankmajer (nar. 1934) patří k předním představitelům české filmové a výtvarné scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo je v dominantní míře určováno filozofií a tvůrčími postupy surrealismu. Výstava představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její šíři a poukazuje na to, kterak je jeho filmová tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními výtvarnými projevy, ať již jde o kresby, koláže, frotáže, objekty či autorovu unikátní experimentaci s vnímáním uměleckých děl prostřednictvím hmatu (taktilní umění).

Švankmajerovo dílo je v tomto smyslu ztělesněním synergického efektu či – řečeno surrealistickou terminologií – univerzálnosti uměleckého výrazu. Tuto synergii autor naplňoval také v tvůrčím dialogu se svou ženou Evou Švankmajerovou, který výstava též nezbytně tematizuje.


PO SAMETU / Současné české umění s přesahy do minulosti od 17. 11. 2009

Dům U Zlatého prstenu (Týnská 6, Praha 1)

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00


Dlouhodobá expozice Po sametu zahrnuje generačně vzdálené umělce. Kromě autorů, kteří si během dvaceti let svobody založili vlastní „školy“ a začali vychovávat vrstvu nastupujících tvůrců, představuje i výrazné osobnosti výtvarného světa, legendy českého umění 20. století, jejichž tvorba sahá hluboko před rok 1989. Kurátoři expozice vybrali díla různých médií a dobových tendencí, jejichž zvrstvení vychází z poznání dynamické scény nejen umění devadesátých let, ale i začátku nového milénia. Po sametu nahlíží na české vizuální umění převážně z posledních dvaceti let nečasově. Potlačením chronologického řazení a vzájemnou rytmizací umělců různých generací vznikají netušené paralely, otevírá se prostor pro nové výklady.


Lektorská prohlídka: pá 5. 10. v 16.00


START UP

Dům U Zlatého prstenu, přízemí


Výstavní cyklus GHMP zaměřený na mladé autory, kteří jsou právě na startovní čáře své kariéry. Prostor v přízemí je zpřístupněn bezplatně.


JAN ULDRYCH / TERRA INCOGNITA 6. 9. – 7. 10. 2012


Malby Jana Uldrycha vykazují realistický popis existenciálních témat, která jsou předestřena temnými scenériemi, opuštěnými lidskými bytostmi a vyzáblými zvířaty. V blíže nedefinovatelném prostoru se objevují jako snové výjevy s archetypálními symboly. Autor se nechává inspirovat asijskou kulturou a východním spiritualismem.

Výstava představuje neznámá území Jana Uldrycha odkazující k autogenezi vesmíru, našeho světa v něm obsaženého i nás samotných.


MĚSTEM POSEDLÍ / Mezinárodní výstava graffiti a street artu 10. 10. 2012 – 13. 1. 2013

Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00


Výstava ukazuje výběrový koncentrát graffiti a street artu tak, jak ho zatím zná jen málokdo. Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás poprvé rezonuje v mezinárodní konfrontaci a prestižním galerijním prostoru.

Výstava na jednom místě představuje nejen českou writerskou špičku, zástupce silných evropských scén jako jsou Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko nebo Polsko, ale i americké legendy. Nebudou chybět POINT, BIOR, EPOS 257, MASKER, SMASH, REMED, HONET, DELTA, ZEDZ, SWOON nebo HOW&NOSM. Objeví se tu silné individuality i skupinové projekty. Místo dostanou písmová klasika, velkoformátové obrazy, instalace, objekty, projekce, z akcí i odvrácená tvář graffiti – tagování a bombing. Městem posedlí, to je ilegální umění v legálním světě. Další informace sledujte na www.mestemposedli.cz.


Kurátorská prohlídka: st 17. 10. v 18.00

Lektorská prohlídka: čt 18. 10. v 16.30


MILAN SALÁK / 360° 3. 10. – 9. 12. 2012

Staroměstská radnice, 2. patro, Staroměstské nám. 1, Praha 1

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00


Milan Salák (1973) patří do generace umělců devadesátých let, jejichž tvorbu lze charakterizovat jako snahu o přehodnocení významu média malby a obrazu. Výstava představuje výsledky autorova několikaletého zájmu o překročení čtyřrohého limitu tradičního obrazového formátu. Nejnovější práce z posledního autorova období jsou v rámci instalace doplněny staršími díly, která s danou problematikou korespondují.


Autorská prohlídka s Milanem Salákem: čt 11. 10. v 17.00

Lektorské prohlídky: st 10. a 24. 10. v 16.30


Bílkova vila

(Mickiewiczova 1, Praha 6)

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00


Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910–1911 podle vlastních plánů. Bílek byl hlavně sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v plném působení, naplňujícím své poslání spiritualizace lidského života. Znovu zpřístupněná vila nabízí mimo ateliér Františka Bílka výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor knižní tvorby. V suterénu mohou badatelé navštívit nově vzniklé Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života. Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) celkový charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému modernímu umění.


Lektorské prohlídky: st 10. 10. a 24. 10. v 16.30

Zdeněk Lukeš: Význační architekti, profesoři pražské techniky – Balšánek, Bertl, Čenský,

Fanta, Koula, Kříženecký (přednáška), čt 18. 10. v 17.00 (prosíme o rezervaci předem na pr@ghmp.cz)


FRANTIŠEK BÍLEK A PORTRÉT od 10. 5. 2012

František Bílek a portrét je téma druhé výstavy, která po znovuotevření Bílkovy vily v druhé jarní sezoně nahradí expozici věnovanou autorově práci pro knihu. Sochař František Bílek, symbolista, který je vnímán veřejností především jako velký mystik a tvůrce spirituálního monumentálního díla se tentokrát představuje svou méně známou, komorní tvorbou jako vynikající portrétista. Vybraný soubor sochařských portrétů a několika kreseb, které vytvořil v letech 1895–1921 svědčí o schopnosti vystihnout v sumarizující zjednodušené formě, modelované často na jednom pohledu, psychiku osobnosti, stejně jako v realističtější poloze zachytit smyslovou jemnost ženského výrazu. Výstavu rámcově doplňují sochařské portréty a kresby, které jsou součástí stálé expozice v ostatních prostorách Bílkovy vily a expozice v rodném Chýnově u Tábora.


Bílkův dům v Chýnově od 1. 5. 2011

(Údolní 133, Chýnov u Tábora)

Otevřeno: út-ne 10.00-12.00, 13.00-17.00


Záměrem nové stálé expozice je představit pozoruhodné, secesně symbolistní dílo umělce, který si v rodném Chýnově vytvořil zázemí pro svou tvorbu v podobě originální autorské varianty rodinného domu s ateliérem. Architektura domu, postaveného Bílkem v roce 1898 z režného cihlového zdiva s dobovými „lidovými“ dřevěnými prvky a dřevořezbami, odkazuje k tradici chýnovského stavitelství. Nová expozice nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci devadesátých let 19. a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, jiná se stala během jeho života součástí původního interiéru. V reprezentativním výběru děl, kde se Bílek představuje především jako sochař, jsou zastoupeny také práce, odkazující k národní duchovní tradici českého národa, která má kořeny právě v tomto regionu.


Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století


4. 4. –4.11.2012

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00 (s výjimkou pá 13.00–18.00)


Dlouhodobá expozice ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje přední české umělce, kteří od osmdesátých a devadesátých let 19. století připravovali půdu modernismu, a zároveň tvůrce o generaci mladší, kteří se od roku 1907 sdružovali kolem skupiny Osma, či později kolem Skupiny výtvarných umělců. Mimo ně jsou zastoupeni i bytostní krajináři, jejichž tvorba zůstala umírněná a nedospěla k rozkladu forem. Vybrané krajiny přelomu 19. a 20. století působí jako antropomorfní výjevy oproštěné od figurativních námětů. Jistý protipól k nim představují soudobé plastiky. Výstava se námětově soustřeďuje zejména na krajinu, jejím hlavním záměrem však je sledování proměny formy od romantické krajinomalby (Maxmilián Pirner, Zdenka Braunerová) přes "okořskou školu" (Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Jaroslav Panuška), expresionistické tendence (Otakar Nejedlý, Otakar Kubín, Václav Špála, Emil Artur Pittermann-Longen, Jindřich Prucha) až po akademické ustrnutí v impresionistické formuli (Václav Radimský) či kopie starých mistrů (Otakar Kubín), jež byly předzvěstí neoklasicismu (Willi Nowak). Prezentovanou sbírku doplňují secesní plastiky (Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Bohumil Kafka) a modernistická poloha sochařů Jana Štursy a Otty Gutfreunda.


EMIL FILLA (1882-1953) / Ze sbírek GHMP 4. 4. – 4. 11. 2012

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00 (s výjimkou pá 13.00–18.00)


Výstava ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje jednu z nejvýznačnějších uměleckých osobností české moderny, malíře, sochaře, grafika a teoretika umění, Emila Fillu. Autorův bohatý fond získávaný postupně od šedesátých let do konce let osmdesátých minulého století čítá stovku děl. Výběr prezentovaný na výstavě uspořádané ke 130. výročí Fillova narození zastupuje autorovu rozmanitou tvorbu, jež prošla celou řadou proměn. Expozici uvozuje zásadní litografická podobizna F. M. Dostojevského a četný konvolut kubistického zátiší. Nechybí ani figurální ženské náměty a drobná plastika. Významnou část prezentovaných děl představují grafické listy vytvořené k Halasově básnické sbírce Torzo naděje a cyklus Herakles, k němuž Halas složil na Fillovu žádost básnický doprovod. Otřes z koncentračního tábora Buchenwald symbolizuje umělcův příklon k expresivně kubizující figuraci. Závěr tvorby patří národním Písním a dodnes neprávem opomíjeným panoramatickým tušovým malbám krajin Českého středohoří.


Lektorská prohlídka: so 20. 10. v 15.00

Beseda s Václavem Menšíkem, bývalým asistentem Emila Filly: čt 4. 10. v 17.00


VINCENC VINGLER (1911–1981) / Sochy zvířat 4. 4. – 4. 11. 2012

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00 (s výjimkou pá 13.00-18.00)


Výstava v Trojském zámku představuje reprezentativní výběr z díla, jež vznikalo od druhépoloviny čtyřicátých let 20. století až do posledních dnů umělcova života roku 1981. Ve svém výtvarném projevu stál Vincenc Vingler programově mimo vývojové proudy a vůči uměleckým trendům si přes svůj rozhled a znalosti umění všech dob zachovával určitý odstup. Se zaujetím se věnoval přírodozpytným a zoologickým studiím a na tuto stránku jeho svérázného uměleckého přístupu s nadsázkou reaguje (avšak v souladu s Vinglerovým známým smyslem pro humor) odlehčená instalace výstavy. Není chronologická, plastiky jsou rozmístěny do tří celků nazvaných podle odlišného životního prostředí, kde zvířata žijí: Na souši, Ve vodě a Ve vzduchu. Výjimkou z tohoto členění je závěrečná část výstavy s existenciálně laděnými pozdními pracemi ze sedmdesátých let (cykly Corrida a Cirkus). Expozici komorních soch a kreseb v interiéru doplňují monumentální exteriérové plastiky umístěné v zámeckém parku (Umírající labuť, 1956).


Lektorská prohlídka: so 20. 10. v 15.00


ALFONS MUCHA / Slovanská epopej od 10. 5. 2012

Veletržní palác, velká dvorana (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00


Alfons Mucha (1860–1939) je světově nejproslulejší český moderní umělec, který získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti velkoformátových obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus Slovanská epopej je nyní představen české veřejnosti v celé své velkoleposti. Vůbec poprvé v historii je v Praze vystaveno všech dvacet pláten. Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Obrazy jsou řazeny chronologicky podle výjevů, které jsou na nich znázorněny.


Projekce filmu: Sv. Václav (1929, Jan Stanislav Kolár), út 2. 10. v 19.00

Petr Charvát: Václav, kníže Čechů (přednáška), út 16. 10. v 18.00, kavárna Veletržního paláce

Jana Čechurová: Mucha a zednářství (přednáška), út 23. 10. v 18.00, kavárna Veletržního

paláce


DOPROVODNÉ PROGRAMY


ZA BAREM

Přijďte se zapojit do debaty o současném umění! Neformální posezení s umělci, kteří vystavují v expozici Po sametu.

Za barem Zbyněk Baladrán: st 24. 10. v 18.00, Dům U Kamenného zvonu, kavárna (prosíme o

rezervaci předem na pr@ghmp.cz)


BESEDY S GALERISTY

Beseda v galerii Jaroslava Fragnera: st 31. 10. v 17.00, Betlémské nám. 5a, Praha 1

(prosíme o rezervaci předem na pr@ghmp.cz)


BESEDY O FOTOGRAFII


st 17. 10. v 18.00, Dům fotografie (Revoluční 5, Praha 1)


TVOŘIVÉ DIALOGY S UMĚNÍM

Duhová ulice (k výstavě Městem posedlí), so 20. 10., 13.00–18.00, Městská knihovna, 2. patro

Ornament ve Slovanské epopeji (k výstavě Slovanská epopej), so 27. 10., 13.00–18.00,

Veletržní palác


PROHLÍDKY ZAMĚŘENÉ NA HISTORII OBJEKTŮ GHMP:

vstupné 60,


Dům U Zlatého prstenu: ne 21. 10. ve 14.00

(prohlídka zaměřená na pověsti a legendy, historické souvislosti, sousedství Týnského chrámu a Ungeltu, slavné obyvatele a jejich osudy, dochované původní stavební prvky, přestavby v průběhu staletí a rekonstrukci do současné podoby)

  • Autor: Redakční poštou
  • Datum publikace: 03.10.2012
  • Článek zařazen do: Kultura
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 1291 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0035 sec. | Aktuálně máme v databázi 8131 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha