Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Zdislava je sobota 29.01.2022Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Plzeňský dobročinný obchod BUŤI slaví druhé narozeniny

Před dvěma lety byl v Plzni otevřen dobročinný obchod BUŤI, jediný svého druhu v západních Čechách, který láká kolemjdoucí hesly Máme to, co jinde nekoupíte. Prodáváme, co darujete. Jsme obchod, který pomáhá.

     Obchod, který pomáhá nejen sociálně slabým, slaví ve čtvrtek 15. září své druhé narozeniny. V tento den zve mezi 15. a 18. hodinou všechny lidi dobré vůle na narozeninovou oslavu přímo do obchůdku ve Veleslavínově ulici 7. Každý, kdo přijde, si může například vyrobit vlastní originální odznak - placku na oděv, nechat si změnit svůj účes nebo se nechat překvapit novým sortimentem obchodu a možná i něčím dalším.


     "Chtěli jsme oslavu udělat trochu netradičně a proto jsme pozvali plackovací dílnu Báry Motlové, která zájemce naučí vyrobit originální odznak či button s vlastním motivem. Na odvážlivce zas čekají kadeřníci z kadeřnictví El Pachoss, s kterými zájemci mohou zkusit rychlou a pěknou změnu účesu," představuje program oslavy Jana Nyergesová, nová koordinátorka dobročinného obchodu BUŤI. ?Na oslavě také představíme mnohé novinky v naší nabídce šperků a módních doplňků - recyklované šperky ze starého skla Luckywaste, šperky ze starých hodinek značky TikŤakJinak, látkové barevné korále Bóďa Charivari či barevné šály a šálky od občanského sdružení Proutek,? vyjmenovává Jana Nyergesová.


     Dobročinný obchod BUŤI nabízí již dva roky nejen netradiční dárky z chráněných dílen z Plzně a okolí či gurmánské speciality trapistů z kláštera v Novém Dvoře, ale také výrobky dobrovolníků a darované použité zboží jako jsou oděvy, módní doplňky, šperky, knihy, drobné bytové doplňky a mnohé další. Mottem obchodu je ?Radost na dvakrát ? z darování i nákupu? a lidé z BUŤI věří, že zákazníci se do něj vrací nejen kvůli možnosti objevit zde různé kuriozity a věci, které již jinde nekoupí, ale i kvůli příjemné atmosféře klenutých prostor obchodu.


     "Narozeninovou oslavou chceme poděkovat také všem, kteří nás již dva roky podporují a bez nichž by obchod BUŤI nemohl fungovat. Jsou to nejen zákazníci, kteří u nás nakupují, ale i lidé, kteří nám nosí nepotřebné věci na prodej. Velké poděkování patří také našim fanouškům v sociální síti Facebook a všem našim dobrovolníkům, kteří pomáhají s chodem obchodu nebo pro nás tvoří různé rukodělné výrobky na prodej," shrnuje Jana Nyergesová. Výtěžek z prodeje v obchodě BUŤI putuje na činnost občanského sdružení Český západ, které působí v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku, kde nabízí svým klientům vzdělávání, doučování a volnočasové programy pro děti, poradenství při zaměstnávání, právní poradenství a další aktivity. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v České republice.


     Dobročinnému obchodu BUŤI je možné pomoci různými způsoby ? nákupem zboží, darováním věcí, dobrovolnou pomocí či propagací obchodu. Více informací lze získat na internetových stránkách www.buti.cz, tel. 602 663 578 či emailem na adrese info@buti.cz. Otevření BUŤI - Dobrého obchodu Českého západu finančně a materiálně podpořili Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Konto Bariéry Nadace Charty 77 a další soukromí dárci.


Český západ o.s.

     Občanské sdružení Český západ působí v romských lokalitách v Dobré Vodě u Toužimi a okolí na Karlovarsku. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.

Poslání sdružení

     Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je podle členů sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.


Naše činnost


 • Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

 • Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporujeme je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj.

 • Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme individuální doučování.

 • Vytváříme pracovní příležitosti a pomáháme s uplatněním na pracovním trhu.

 • Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů.

 • Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni.

 • Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.).

 • Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních institucí.


Naše dosavadní úspěchy

  • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě ze 100 % v roce 2000 na 35 % v roce 2009.

  • Snížení četnosti přeřazování dětí do tzv. zvláštních škol.

  • Prevence sociálně patologických jevů, která vede k snižování kriminality a omezení projevů záškoláctví, šikany či drogové závislosti.

  • Zastupování zájmů obyvatel v zastupitelstvu města Toužim osadním výborem Dobré Vody, který vznikl v roce 2007 a je složen z romských a ne-romských obyvatel obce.

  • Odstranění havarijního stavu panelového domu v Dobré Vodě.

  • Tvorba nových pracovních míst, rekvalifikace a zvyšování odbornosti klientů, větší úspěšnost klientů na volném trhu práce.

  • Zřízení a provozování Odpoledního klubu v Toužimi fungujícím na principech nízkoprahového zařízení. Tento klub slouží jako prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů.

  • Aktivní účast dospělých na tvořivých a vzdělávacích programech v Dobré Vodě.

  • Organizování většiny společných akcí uvnitř komunity šestičlenným domovním výborem zvoleným ze středu komunity a příprava výboru na samostatnou správu panelového domu, v němž komunita žije.

  • Vypracování strategického plánu sdružení a jeho úspěšná realizace již čtvrtým rokem.

  • Zařazení mezi nejúspěšnější organizace pracující s romskou menšinou, stabilita organizace, dlouholeté zkušenosti.

  • Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.

  • Zřízení textilní dílny v sídle sdružení, která má charakter chráněné dílny, neboť zaměstnává romské ženy ze sociálně vyloučené komunity v Dobré Vodě.

Principy naší práce

 • Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.

 • Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.

 • Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve společnosti.

 • Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytváří skutečné plány, které se realizují.

 • Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům umožnit, aby si problémy řešili svépomocí a měli tak život ve svých rukou.

 • Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od 23. dubna 2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna.

Jak nám můžete pomoci

 • Finančním příspěvkem na rekonstrukci nového komunitního centra

 • Finančním příspěvkem na činnost Českého západu

 • Materiálním darem ? uvítáme stavební materiál, kancelářské potřeby aj.

 • Členstvím v Klubu přátel Českého západu

 • Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti

 • Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými konzultacemi

 • Zakoupením výrobků v internetovém obchůdku Českého západu nebo dobročinném obchodě Buťi v Plzni

 • Nabídkou propagace / reklamního prostoru


Veřejná sbírka

     Český západ zahájil veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na rekonstrukci stávajícího komunitního centra a přilehlé budovy špýcharu v Dobré Vodě, kterou vznikne nové komunitní centrum Českého západu. Více informací o projektu najdete na stránce Revitalizace areálu komunitního centra. Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal dne 29. 4. 2009 Krajský úřad Karlovarského kraje. Sbírka probíhá do 10. května 2012. Číslo účtu 810931309/0800 (Česká spořitelna a.s.).

Klub přátel Českého západu

     Členem klubu se může stát každý, komu je blízká naše činnost. Pro individuální příznivce činí roční příspěvek 1 200 Kč (100 Kč měsíčně) a pro firemní příznivce 4 800 Kč (400 Kč měsíčně). Členstvím v klubu získáte: členskou kartu, pravidelné informace o činnosti sdružení, jeden výrobek ročně z naší textilní dílny. Individuální dárci navíc získají slevu 10 % na ruční výrobky z naší dílny. Firemní dárci získávají možnost pozitivní prezentace jména firmy např. propagací na našich webových stránkách.

Obchůdek Českého západu o.s.

     Obchůdek sdružení nabízí výrobky romských žen z Dobré Vody a to na různých trzích, ale i v internetovém obchodě na stránkách sdružení www.cesky-zapad.cz. Sortiment zahrnuje látkové tašky, kapsáře, kuchyňské zástěry, ubrusy a prostírání. Vše ručně šijí ženy z Dobré Vody, které v textilní dílně Českého západu získaly plnohodnotné zaměstnání.

BUŤI - Dobrý obchod Českého západu

     Dobročinný obchod Buťi provozuje Český západ o.s. od 15. září 2009 ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni.

     Svým zákazníkům obchod nabízí oděvy, módní doplňky, knihy, filmy, hudbu, umělecké předměty, nebo drobné bytové doplňky, které získává od dárců z řad veřejnosti. Kromě použitého darovaného zboží lze v obchodě najít originální výrobky chráněných a sociálně terapeutických dílen a dalších sociálně prospěšných projektů. Jedná se například o výrobky romských žen z textilní a keramické dílny v Dobré Vodě, gurmánské speciality mnichů trapistů, šperky a svíčky z dílny občanského sdružení Ledovec, nebo výrobky plzeňského Hospice sv. Lazara a další. S chodem obchodu pomáhají dobrovolníci. Více informací o obchodě je možné nalézt na internetových stránkách www.buti.cz.

 • Autor: Redakční poštou
 • Datum publikace: 23.09.2011
 • Článek zařazen do: Charita
 • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
 • Článek si přečetlo 1759 čtenářů

  Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8131 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha