Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Marek je čtvrtek 25.04.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Počty dětí vyrůstající v kojeneckých ústavech a dětských domovech v ČR stále stoupají

Česká republika sklízí kritiku za stále rostoucí počet dětí, které vyrůstají v ústavní péči, v počtu dětí mladších tří let nám v Evropě dokonce patří smutné prvenství.

     Řešením je změna systému, která bude dávat přednost profesionální pěstounské péči. Její podpoře a rozvoji je věnován tříletý projekt Střediska náhradní rodinné péče, jehož součástí je také monitoring stávající situace v systému pěstounské péče. Jeho výsledky, které byly včera a dnes prezentovány na odborné konferenci, ukázaly na řadu konkrétních problémů.

 

     První roky lidského života jsou nejcitlivějším a nejsnadněji ovlivnitelným obdobím v dobrém i špatném smyslu. Narušení základních psychosociálních potřeb dítěte vede k dlouhodobým následkům a problémům v dalším životě. Ústavní péče, která v ČR převažuje, není bohužel schopna tyto potřeby zejména u nejmenších dětí dostatečně nahradit. I přes tento známý fakt počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v České republice stále stoupá. V Evropě nám u dětí mladších tří let umístěných v kojeneckých ústavech patří dokonce smutný primát. Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, ve kterých bylo umístěno 1 407 dětí. V ostatních evropských státech včetně těch postkomunistických převažuje alternativní rodinná péče nad ústavní, u dětí mladších 3 let dokonce v některých státech jinou než pěstounskou péči zákony nepřipouštějí.

Počet dětí v náhradní rodinné péči v ČR k 31. 12. (v letech 2006 - 2009)

 

Počet dětí v náhradní rodinné péči* (k 31. 12.)

Rok 2006

7 149

Rok 2007

7 583

Rok 2008

8 159

Rok 2009

9 236 (13 413)**

Zdroj: MPSV

*      jde o děti v pěstounské péči a v péči poručníka

**    od roku 2009 se do statistiky NRP zahrnují i děti svěřené do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, celkové číslo bylo k 31. 12. 2009 - 13 413 dětí

 

     "V České republice v roce 2010 stále postrádáme ucelený a koordinovaný systém péče o ohrožené děti. Neexistují téměř žádné programy prevence sociálního osiření a sanace rodiny", říká Věduna Bubleová, ředitelka Střediska náhradí rodinné péče. Sociální pracovníci při počtu 300 až 500 případů na jednoho pracovníka tráví většinu času administrativními úkony a na práci s klientem a na terénní práci jim nezbývá čas. Přitom pokud by byl počet sociálních pracovníků vyšší, řada dětí by se nemusela v ústavní výchově nikdy ocitnout.

Počty dětí v dětských domovech, výchovných ústavech a diagnostických ústavech

stav k 31. 10. 2009, (čísla v závorkách jsou z roku 2008) zdroj web Českého statistického úřadu

zařízení

počet ústavů

počet dětí

předškoláci (od tří let)

děti plnící povinnou školní docházku

děti po ukončení povinné školní docházky

celkem

229

(232)

7878

(7820)

507

(462)

4081

(4131)

3290

(3227)

dětský domov

151

(155)

4704

(4739)

426

(409)

2920

(2985)

1358

(1345)

dětský domov se školou

31

(29)

787

(742)

5

(1)

704

(667)

78

(74)

výchovný ústav

33

(34)

1534

(1546)

41

(34)

28

(56)

1465

(1456)

diagnostický ústav

14

(14)

853

(793)

35

(18)

429

(423)

389

(352)

 

     Řešením pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, je rodina náhradní. Náhradních rodin však v České republice není dostatek.  Získávání informací o systému náhradní výchovy je poměrně složité, systém přechodu dětí do náhradních rodin pomalý a také postup zájemců o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče není úplně jednoduchý. Zájmem Střediska náhradní rodinné péče je tuto situaci změnit.

 Vývoj počtu žádostí o náhradní rodinnou péči (v letech 2006 ? 2009)

Žádosti podané v roce

Počet žádostí

o osvojení

Počet žádostí

o pěstounskou péči

Počet žádostí o poručenství

Počet žádostí o svěření dítěte do péče jiné fyz. osoby než rodiče

2006

912

510

170

*

2007

909

568

159

*

2008

790

612

192

*

2009

725

543

263

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPSV

     Přípravy na přijetí dítěte do náhradní rodinné péče jsou důležitou součástí cesty ke vzniku náhradní rodiny. Právně je jejich absolvování pro zájemce o zprostředkování náhradní rodinné péče podmínkou pro zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování. Na přípravách se budoucí náhradní rodiče dozvědí mnoho informací o tom, co je čeká, a mají možnost lépe se vcítit do potřeb přijímaného dítěte a tím korigovat své představy i své možnosti. Díky přípravám je jejich rozhodnutí přijmout dítě do náhradní rodinné péče zralejší.

     V  blízké době by mělo dojít ke změnám v systému náhradní výchovy, které jsou přislíbeny v programovém prohlášení vlády. Budou-li tedy zavedeny nové typy náhradní rodinné péče, kdy 24 hodinová denní péče v rodině pečovatele bude skutečným placeným zaměstnáním (profesí), získají přípravy na přijetí dítěte ještě mnohem důležitější význam, než mají dnes. Dá se také očekávat poměrně velká nová vlna zájmu o náhradní rodinnou péči. Na to musí být systém připraven. Musí existovat dostatek subjektů, které budou provádět přípravy a zároveň subjektů, které budou doprovázet nově vzniklé náhradní rodiny. Doprovázení znamená v tomto případě poskytování služeb v náhradní rodině jak dítěti, tak náhradnímu rodiči. Bez kvalitních příprav a doprovázení hrozí nebezpečí neúspěšnosti náhradní rodinné péče a poškozenými by byly opět ohrožené děti.

     Provedený průzkum sledoval současný stav a problémy, které se ve stávajícím systému příprav na přijetí do náhradní rodinné péče, jejich organizaci a obsahu objevují. Zúčastnilo se ho přes 200 odborníků z oblasti náhradní rodinné péče a přes 120 náhradních rodičů.

     Zajištění příprav je v kompetenci krajských úřadů, a ty je také plně financují. Průzkum mimo jiné ukázal, že

-         není jasně stanovený a definovaný cíl a obsah příprav. Výsledkem je, že přípravy jsou nejednotné, v závislosti na kraji,

-         přípravy jsou jednorázovou záležitostí, přitom praxe ukazuje jasnou potřebu dlouhodobého doprovázení žadatelů i náhradních rodin,

-         vyplynula potřeba příprav nejen žadatelů o zprostředkování ale i dalších osob, kterých se problematika dotýká. Včetně potřeby ucelených informací pro odbornou i nejširší veřejnost,

-         dále se ukázala absence přípravy dětí na přechod z různých typů péče do náhradní rodinné péče,

-         na přípravy především u budoucích pěstounů se často zbytečně dlouho čeká.

Délka čekání žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče na zařazení do přípravných kurzů

 

Délka čekání na přípravný kurz je nepřípustná zejména u zájemců o zprostředkování pěstounské péče. V ústavech je totiž jednoznačně větší počet dětí, které na pěstounskou péči čekají, než je prověřených zájemců o zprostředkování pěstounské péče.

  • Autor: Redakční poštou
  • Datum publikace: 03.12.2010
  • Článek zařazen do: Zajímavosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2371 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0043 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha