Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?



Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Valdemar je pondělí 27.05.2024



Novinky





Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Sbírka pomozte dětem je úspěšná i letos

Celkem 15 008 781 korun na kontě právě ukončeného 11. ročníku veřejné sbírky Pomozte dětem! potvrzuje její dlouhodobou úspěšnost, stabilitu a spolehlivý zdroj finanční podpory.

      Za uplynulých jedenáct let poskytla veřejnost společně s dárci na sbírkové konto Pomozte dětem! více než 131 miliónů korun a přispěla tak k naplňování hlavního cíle projektu -- zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let v České republice.

     Za první dekádu projektu, který organizují společně Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, bylo ze sbírkového konta poskytnuto více než 116 miliónů korun. Tyto peníze umožnily zajistit rychlou a účinnou pomoc pro přibližně 143 tisíce dětí prostřednictvím 910 podpořených projektů.

      Z ročního výsledku sbírky získaného v období od 16. 5. 2008 do 15. 5. 2009 budou opět letos na podzim podpořeny desítky projektů nestátních neziskových organizací z celé České republiky, které jsou zaměřeny na přímou práci s potřebnými dětmi v šesti cílových skupinách: děti s výchovnými a vývojovými problémy; děti ohrožené či znevýhodněné životem mimo vlastní rodinu; děti týrané, zneužívané a zanedbávané; děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením; děti ohrožené drogovou či jinou závislostí a děti žijící v jiných nepříznivých životních podmínkách.

     I když výše ročních výsledků sbírky se za poslední čtyři roky navzájem významným způsobem neliší, při jejich srovnání můžeme! sledovat určitý trend, který se nejvýrazněji projevil právě letos. Významněji klesá podíl DMS (v průběhu čtyř let pokles o cca 13 až 16 %) -- byť i letos reprezentují nejvyšší procentní podíl v celkovém výsledku (44 %). Stabilní místo ve sbírce mají každoročně sbírkové a benefiční akce, jejichž podíl mírně posiluje. Nejvýrazněji se zvýšil podíl smluvních darů. Jejich poskytování je častěji spojováno s projekty sociálního marketingu a posilování společenské odpovědnosti firem.

     Stejně jako v předcházejících letech vyvrcholil i tento ročník jarní kampaní a sbírkou v přímém přenosu České televize. O Velikonočním pondělí se zapojila do sbírky pro Kuře opět Studia Pomozte dětem v denních vstupech, ve speciálních vydáních pořady z Brna a Ostravy a v hlavním vysílacím čase na ČT1 večerní zábavný pořad z Kavčích hor.

     Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila 18. 5. 2009 veřejné výběrové řízení pro nestátní neziskové organizace k podávání žádostí na poskytnutí ! nadačních příspěvků ze sbírkového konta Pomozte dětem!. Projek! ty mohou předkládat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založená pro poskytování charitativních služeb do úterý 30. 6. 2009, 16 hodin. Úspěšné organizace získají do konce listopadu 2009 nadační příspěvky na realizaci ročních projektů.

      V termínech od 22. 5. do 29. 5. 2009 uskuteční NROS v Praze a Brně semináře a konzultace pro žadatele o příspěvky z veřejné sbírky k pravidlům a podmínkám výběrového řízení.

     Generálním partnerem projektu Pomozte dětem! je společnost Schneider Electric, která se řadí mezi přední dárce na sbírkové konto už od počátku nového milénia. V roli nejvýznamnějšího partnera, jenž se klíčovým způsobem podílí na úhradě finančních nákladů NROS spojených s provozem projektu, se tento významný světový dodavatel řešení a služeb v oblastech rozvodů elektrické energie a automatizace a řízení aktivně angažuje od roku 2006.

     Doprovodným projektem NROS je již třetím rokem Záchranný kru! h, klub přátel Pomozte dětem!. Zapojují se do něj společensky odpovědné firmy, které se chtějí dlouhodobě angažovat ve prospěch cílů veřejné sbírky a prostředí, v němž působí. K jeho zakládajícím členům patří společnost Schneider Electric, Accor Services CZ, Lázně Darkov, KASA.cz, Nadační fond Veolia Voda a Newton Media. Novými členy se v průběhu 11. ročníku projektu staly společnosti České teplo, Raiffeisenbank a Phoenix-Zeppelin. Od počátku je čestným členem Česká televize. Cílem, který všechny spojuje, je společná podpora zaměřená na zajištění potřebných zdrojů pro celoroční provozní náklady a rozvoj projektu Pomozte dětem!.

     Tento ročník přinesl po řadě let do sbírky výjimečný dar ve výši 1 milión korun. Věnovala jej společnost České teplo, která se kromě toho významně angažuje i v oblasti podpory projektu.

      Zásadní zprávou ročníku také je, že projekt získal před několika měsíci bankovního partnera, kterým je Raiffeisenbank -- banka roku 2008. Sbírkové konto má akt! uálně č. ú. 505333505/5500.

  • Autor: Redakční poštou
  • Datum publikace: 29.05.2009
  • Článek zařazen do: Zajímavosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 1674 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0033 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha