Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Iveta je středa 07.06.2023Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Český západ připravil pro své příznivce Klub přátel

Občanské sdružení Český západ nabízí nyní svým příznivcům možnost stát se členem Klubu přátel Českého západu a podpořit tak jeho činnost, která se může chlubit mnohými úspěchy.

     Mezi největší z nich patří snížení nezaměstnanosti příslušníků romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi z téměř 100 % v roce 2000 na 40 % v roce 2008. Sdružení členům klubu nabízí slevu na nákup výrobků z vlastní textilní dílny, pozvánky na akce sdružení a ročně jeden výrobek zdarma. 

      Český západ působí v sociálně vyloučené převážně romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi, kde svým klientům nabízí sociální služby a terénní programy. Mezi jeho úspěchy patří snížení nezaměstnanosti a četnosti přeřazování dětí do tzv. ?zvláštních škol?, podpora středoškolského a mimoškolního vzdělávání, provozování Odpoledního klubu pro děti v Toužimi nebo odstranění havarijního stavu panelového domu v Dobré Vodě. Sdružení také podpořilo vznik osadního výboru Dobré Vody, který nyní zastupuje zájmy místních občanů na zasedáních zastupitelstva města Toužim. Sdružení organizuje odpolední zájmové kroužky pro děti a mládež, které je učí aktivně trávit volný čas a slouží také jako prevence kriminality, šikany, záškoláctví nebo užívání drog.

      "Sociální služby, které Český západ svým klientům nabízí, jsou nyní financovány především ze státních a krajských dotací," říká Martin Marek, který má v Českém západě získávání finančních prostředků v popisu práce. "V našem sdružení usilujeme o snížení závislosti na těchto státních prostředcích tak, abychom mohli svoji činnost dělat stejně kvalitně jako dosud i ve chvíli, kdy se tyto zdroje budou omezovat. Dotace navíc pokrývají vždy pouze část nákladů sociálních služeb a zbytek financí musíme získávat z dalších zdrojů. Jedním z nich jsou právě příspěvky od členů Klubu přátel Českého západu," dodává Martin Marek.

     Členem Klubu přátel Českého západu se může stát každý, kdo vyplní registrační formulář na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz a daruje sdružení roční příspěvek na činnost v minimální hodnotě 1 200 Kč. Příspěvek je možné uhradit jednorázově nebo trvalým bankovním příkazem, například 100 Kč měsíčně. Členy klubu se mohou stát i firmy, u nich se roční příspěvek zvyšuje na 4 800 Kč. Každý, kdo se stane členem Klubu přátel Českého západu, si navíc může výši daru odečíst na konci roku od základu daně. Více informací o členství v klubu lze získat na adrese sdružení: Český západ o.s., Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim, na tel.: 602 663 578, e-mailu: darci@cesky-zapad.cz nebo www.cesky-zapad.cz.

      Principem práce Českého západu je, že nedělá práci za druhé. Sdružení se snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. "S pomocí darů od našich příznivců můžeme vykonávat naši práci kvalitněji a nabízet naše služby více klientům," odpovídá Martin Marek na otázku proč se stát členem Klubu přátel Českého západu. "Členství v Klubu přátel je dobrý způsob, jak pomáhat dobré věci a vytvářet na Toužimsku občanskou společnost. I malé částky mohou pomoci tomu, aby naši klienti nebyli v budoucnu závislí na pomoci zvenčí," uzavírá Martin Marek. 
________________________________________
Více informací:
Mgr. Eva Haunerová ? tisková mluvčí, Český západ o.s.
tel.: 603 772 309, 602 663 513, e-mail: eva.haunerova(zavináč)cesky-zapad.cz

Český západ o.s.
     Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi (Karlovarský kraj) od roku 2002. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti.

     Poslání sdružení

      Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je, podle členů sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

     Naše činnost 

- Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.
- Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporujeme je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj.
- Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme individuální doučování.
- Vytváříme pracovní příležitosti a pomáháme s uplatněním na pracovním trhu.
- Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických jevů.
- Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni.
- Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.).
- Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních institucí.
Principy naší práce
- Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.
- Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.
- Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá velkou tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce, která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet svůj potenciál ve společnosti.
- Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat obyvatele ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytváří skutečné plány, které se realizují.
- Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům umožnit, aby si problémy řešili svépomocí a měli tak život ve svých rukou.
- Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od 23. dubna 2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna.
Jak nám můžete pomoci
- Finančním příspěvkem na rekonstrukci nového komunitního centra
- Finančním příspěvkem na činnost Českého západu
- Materiálním darem ? uvítáme stavební materiál, kancelářské potřeby aj.
- Členstvím v Klubu přátel Českého západu
- Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
- Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.), odbornými konzultacemi
- Zakoupením výrobků z obchůdku Českého západu
- Nabídkou propagace / reklamního prostoru
Klub přátel Českého západu
Členem klubu se může stát každý, komu je blízká naše činnost. Pro individuální příznivce činí roční příspěvek 1 200 Kč (100 Kč měsíčně) a pro firemní příznivce 4 800 Kč (400 Kč měsíčně). Členstvím v klubu získáte: členskou kartu, pravidelné informace o činnosti sdružení, jeden výrobek ročně z naší textilní dílny. Individuální dárci navíc získají slevu 10 % na ruční výrobky z naší dílny. Firemní dárci získávají možnost pozitivní prezentace jména firmy např. propagací na našich webových stránkách.
Obchůdek Českého západu o.s.
Obchůdek sdružení nabízí výrobky romských žen z Dobré Vody a to na různých trzích, ale i v internetovém obchodě na stránkách sdružení www.cesky-zapad.cz. Sortiment zahrnuje látkové tašky, kapsáře, kuchyňské zástěry, ubrusy a prostírání. Vše ručně šijí ženy z Dobré Vody, které v textilní dílně Českého západu získaly plnohodnotné zaměstnání.
Více informací o sdružení a jeho činnosti naleznete na www.cesky-zapad.cz.

  • Autor: Redakční poštou
  • Datum publikace: 13.03.2009
  • Článek zařazen do: Zajímavosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2048 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8181 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha