Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Adolf je pondělí 17.06.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Neziskovkám se otvírá nová cesta k financím

Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) usnadní neziskovým organizacím financování jejich projektů.

     Společný Program překlenovací pomoci "3P" otevře "neziskovkám" cestu k návratným nadačním příspěvkům, poskytovaných NROS díky nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny, které jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a Evropské unie. Neziskové organizace mají nyní díky tomuto unikátnímu programu šanci lépe uspět v soutěži o veřejné zdroje.

     Poštovní spořitelna a NROS v rámci programu 3P dnešním dnem začínají poskytovat neziskovému sektoru výhodné překlenovací financování jejich projektů. "Bude-li chtít například občanské sdružení díky prostředkům Evropské unie vybudovat cyklostezku nebo chráněnou dílnu, může s pomocí Poštovní spořitelny a NROS svůj záměr předfinancovat a nemusí s jeho započetím čekat až do momentu, kdy dotace dorazí na jeho účet. Program 3P mu umožní získat návratný nadační příspěvek, což zajistila Poštovní spořitelna svou finanční účastí v programu," říká Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny.

     Žádosti o návratné nadační příspěvky z Programu 3P mohou neziskové organizace podávat počínaje dnešním dnem, NROS a Poštovní spořitelna budou sdílet zkušenosti a poznatky, získané v tomto programu a společně zpracovávat kritéria pro hodnocení bonity neziskových organizací jako budoucích klientů soukromého bankovnictví: "Doposud banky bojovaly s vyhodnocením finanční situace neziskovýc! h organizací, ale spolupráce s NROS pomůže tuto bariéru odstranit," říká Tomáš Basista, manažer segmentu SME PS.

     "Neziskové organizace jsou našimi klienty a současně spolupracovníky po celou dobu existence nadace a máme zato, že víme, v čem jsou jejich pozitiva i slabé stránky. Ale i pro nás je program 3P novým produktem. Poprvé totiž nebudeme hodnotit projekty neziskových organizací, ale jejich "finanční zdraví" a schopnost spravovat peníze," říká Hana Šilhánová, ředitelka NROS a dodává: "Nadace i Poštovní spořitelna tak získají unikátní poznatky o neziskovém sektoru, kterými, jak si troufám tvrdit, zatím v ČR nikdo nedisponuje. Podstatné je, že díky naší spolupráci s Poštovní spořitelnou získá celý neziskový sektor lepší výchozí pozici při čerpání finančních prostředků z fondů EU a také z dalších dotačních programů, a získá i možnost dobře realizovat podpořené aktivity."

     Dne 5.11.2008 byl program 3P slavnostně vyhlášen, 1. výzva programu potrvá do 4.11.2009. Možnými! žadateli o návratný nadační příspěvek jsou v tomto programu občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy.

     Žádosti a přihlášky je možno zasílat NROS kdykoliv v průběhu vyhlášené výzvy, NROS je bude průběžně hodnotit. Předepsané formuláře, podmínky programu 3P a další informace naleznou zájemci na webových stránkách NROS (www.nros.cz) a Poštovní spořitelny (www.postovnisporitelna.cz). V případě potřeby mohou neziskové organizace kontaktovat programový tým na adrese: 3P@nros.cz.


      Poštovní spořitelna (PS) se v oblasti firemní klientely primárně zaměřuje na živnostníky, drobné podnikatele a malé firmy. Na rozdíl od konkurenčních bank tak umí více zohlednit potřeby právě menších podnikatelských subjektů. V Poštovní spořitelně může mít i živnostník s relativně menším obchodním obratem svého kontaktního bankéře, který je mu k dispozici a nápomocen při řešení finančních otázek. Ke správě financí nabízí výhodné účty, úvěrové produkty, nebo poradenství v oblasti dotací. Pro živnostníky, kteř! í realizují tržby nebo výdaje v hotovosti, je velkou výhodou síť téměř 3400 obchodních míst, kde lze hotovost skládat či vybírat. Některá místa jsou otevřena v sobotu a zejména v krajských městech dokonce i v neděli. Poštovní spořitelna eviduje mezi svými klienty na 10 tisíc občanských sdruženích, 900 církevních společností, 60 obecně prospěšných společností a 50 nadací a nadačních fondů.

     Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je významnou českou nadací, která již 15 let svou činností úspěšně podporuje rozvoj neziskového sektoru v České republice. Za dobu své existence přerozdělila 1 miliardu korun a podpořila 3000 projektů neziskových organizací v ČR, které se zaměřují na pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, ochranu lidských práv a demokratických hodnot, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti a věnují se z různých pohledů dětem a mládeži. NROS poskytuje své nadační příspěvky v rámci jednotlivých grantových programů jak ze zdrojů EU! , tak i ze soukromých individuálních zdrojů či od firemních dá! rců. Má dlouholetou zkušenost s administrací evropských programů (Phare, Transiton Facility, Globální granty z Evropského sociálního fondu a Blokový grant pro NNO z Finančních mechanizmů EHP/Norska). NROS je pořadatelem mediálně nejznámější veřejné sbírky Pomozte dětem! a věnuje mnoho pozornosti zlepšování celkových podmínek činnosti neziskových organizací, podpoře vzájemné informovanosti, vzdělávání, vytváření legislativního prostředí, mapování a rozvoji informačních zdrojů.

  • Autor: Tisk. agent. mlad. eKamarád
  • Datum publikace: 14.11.2008
  • Článek zařazen do: Finance
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 4144 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0036 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha