Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Kamil je neděle 03.03.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Internet jako výhoda pro znevýhodněné se představil v březnu i na kolejích

Více než sto tisíc obyvatel České republiky se zúčastnilo akcí k propagaci Internetu a četby, které připravily v průběhu letošního Března ? měsíce internetu 332 knihovny.

     V duchu motta Internet ? výhoda pro znevýhodněné byly knihovnické aktivity  často zaměřeny na ty, kterým Internet umožňuje překonávat bariéry dané zdravotním či sociálním znevýhodněním. Značnému zájmu se těšil také Net vlak, který během jedenácti dnů navštívilo na sedmi místech 750 zájemců, z velké části se zdravotním handicapem. Motto 11. ročníku Března ? měsíce internetu, jehož hlavním partnerem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se odrazilo i v programu několika odborných konferencí.

     Největší prostor měla v knihovnách jako každoročně školení počítačové a informační gramotnosti pro začátečníky i pokročilé a instruktáže v orientaci na internetu, zejména na stránkách a portálech určených právě znevýhodněným skupinám. Leták s adresami těchto webových stránek, připravený BMI sdružením a vytištěný Ministerstvem vnitra, uvítali na speciálních akcích nejen zdravotně handicapovaní, senioři, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní i příslušníci jazykových či etnických menšin, ale prostřednictvím knihoven byl poskytnut desítkám tisíc ostatních  návštěvníků i běžných uživatelů. Leták mimo jiné upozornil na integrovaný portál MPSV, který na adrese http://portal.mpsv.cz soustřeďuje nabídku volných míst ze všech úřadů práce, a na problematiku bezpečného Internetu pro děti (www.saferinternet.cz).

      Knihovny se vždy snaží v rámci BMI propojit virtuální prostor internetu také se světem četby  a podporou čtenářství. V týdnu od 10. do 16. března se konal Týden čtení; probíhala kampaň Česko čte Čapka (ČČČ), která připomíná letošní výročí úmrtí jednoho z našich největších spisovatelů; knihovny se připojily k hnutí Celé Česko čte dětem. Četlo se seniorům i dětem, četli ale také například nevidomí vidoucím. I při těchto a mnoha dalších aktivitách, jako jsou výstavy tvorby zdravotně handicapovaných, kurzy znakového jazyka, různé vzdělávací akce, filmové  a hudební pořady, hrály počítače, elektronické služby a Internet svou roli ? byly využity k prezentaci zdrojů a informací, propagaci a dokumentaci akcí. V současné době je k internetu připojeno 81 % veřejných knihoven a již 97 procent obyvatel ČR žije v místech, kde knihovna nabízí veřejný Internet.

      Rekordních více než 22 tisíc dětských a 5 tisíc dospělých účastníků strávilo v pátek 28. března na 664 místech v Česku, Polsku, Slovensku a Slovinsku pohádkovou Noc s Andersenem. Na několika  místech nocovaly také děti se zdravotním handicapem,  pražské Informační centrum o hluchotě dokonce přivítalo devět neslyšících, nedoslýchavých i slyšících dětí, které v doprovodu průvodkyně ? černé kočky ? vyrazily  hledat poklad do Národní knihovny. I letos proběhla jednonoční sbírka na dětský hospic v Malejovicích, během níž děti vybraly více než 15 000 korun.

     Novinkou letošního měsíce internetu byl Net vlak, který vypravily České dráhy, ČD CARGO   a technikou a kvalifikovanými lektory vybavila Chráněná ICT pracoviště Deep. Vozíčkáři si mohli vyzkoušet zvedací plošinu umožňující bezbariérový nástup do vlaku, pro zrakově handicapové byla  připravena navigační služba SONS.  Z internetových aplikací byly předváděny zejména  systémy plánování cest (www.vlak.cz ? IDOS), nákupu jízdenek online (www.eshop.cd.cz) a  rezervace jízdenek a služeb pro cestující s handicapem (www.cd.cz/bezprekazek). V Net vlaku bylo zřízeno také stanoviště Czech Point, kde bylo možné získat výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.

     V sedmi městech navštívilo  Net vlak 750 zájemců, a to nejen lidé se zdravotním postižením, ale i matky s dětmi, starší občané, žáci základních, středních i vysokých škol. A jejich vzájemné poznávání a integraci označili lektoři, sami lidé se zdravotním handicapem, za možná nejdůležitější přínos Net vlaku.

     Neméně přínosnou byla pro mladé účastníky konference Junior Internet v Praze prezentace  nevidomého zaměstnance InternetPoradny Lukáše Otáhala, který je fascinoval názornou ukázkou, jak zručně dovedou nevidomí pracovat s počítačem a internetem a jak jim může sloužit mobilní telefon. Současně si uvědomili, jak je pro handicapované uživatele důležité, aby webové stránky byly vytvářeny s ohledem na pravidla přístupnosti. Do některé ze šesti soutěží Junior Internetu se letos přihlásilo 310 mladých tvůrců do 18 let. Poprvé byla vyhlášena kategorie Junior Erb, jejíž vítězové pak své stránky představili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

     Ani tato dvoudenní mezinárodní konference, na které se zaregistrovalo na 2200 účastníků, neopomněla problematiku internetu pro uživatele se zdravotním handicapem, ať už ve formě přednášek na dané téma, anebo udělením zvláštních cen za nejlépe přístupné stránky měst a obcí v soutěži Zlatý erb. Přednášky věnované možnostem využití e-learningové formy vzdělávání pro lidi se zdravotním postižením zazněly rovněž na konferenci E-learning fórum v Praze.

     Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami byly hlavním tématem konference INSPO, která se konala 8. března v Kongresovém centru Praha již poosmé a kvůli rekordnímu počtu 211 účastníků musela být přemístěna do větších prostor. Největší ohlas na ní  vzbudily technické novinky usnadňující život lidem se zdravotním handicapem. Šlo zejména  o program My Dictate, umožňující zadávat text do počítače pomocí hlasu, který vyvinuli výzkumníci z Technické univerzity Liberec, a aplikace řečových technologií jejich kolegů ze Západočeské univerzity v Plzni. Ti představili mimo jiné automatické titulkování televizních pořadů, automatický překlad znakové řeči do češtiny či převod mluvené řeči do znakového jazyka.

     Poprvé bylo jednání konference tlumočeno nejen do znakového jazyka, ale simultánně bylo mluvené slovo rovněž přepisováno a promítáno na plátno. Díky tomu přišlo i hodně  neslyšících, kteří neovládají znakový jazyk a kteří jsou jinak z účasti na obdobných akcích prakticky vyloučeni.

      Na konferenci byly  rovněž  předány ceny vítězům literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 42 příspěvků. Všechny jsou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo. Vítězem se stal 24letý Pavel Hejhal, který má po úrazu ochrnuté nejen ruce a nohy, ale i bránici, takže musí být napojen na plicní ventilátor. Přesto dokázal i za těchto okolností dokončit dálkově střední školu, když jako hlavní komunikační prostředek mu posloužil právě Internet.

     BMI sdružení jako organizátora projektu Březen ? měsíc Internetu potěšilo rovněž březnové oznámení, že se nejvýznamnější čeští poskytovatelé internetového obsahu Atlas, Centrum, iDnes, Jyxo a Seznam shodli na jednotném standardu klávesových zkratek, které činí jejich stránky přístupnější handicapovaným uživatelům.  Všichni na nich umožňují používat stejné klávesové zkratky pro přesunutí na aktuální obsah daného webu nebo rubriky, dále pro skok na hlavní stránku a také pro vstup do nápovědy ke klávesovým zkratkám. Nyní se k nim přidává i portál Helpnet, provozovaný BMI sdružením, který škálu klávesových zkratek rozšířil ještě o další, pro něž standard ponechává volitelné funkce.

     Na tiskové konferenci k zakončení BMI 2008 byly představeny také aktuální výsledky dvou tradičních  výzkumů, které každoročně provádějí společnosti Markent a DEMA. Podle šetření Markentu nyní pracuje s internetem v ČR 48 % dospělé populace, což je o jeden procentní bod více než vloni. Zato k mnohem výraznějšímu zvýšení v uplynulém roce došlo ve vybavení domácností počítači a internetem. Podíl osob, které mají doma k dispozici internet, se podle zjištění společnosti DEMA zvýšil ze 46 na 57 procent.

      Organizátorem projektu Březen ? měsíc internetu je BMI sdružení. Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků  a informačních pracovníků ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext - PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ a Readers Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet. Veškeré informace o projektu jsou na www.brezen.cz.

  • Autor: Winter Jaroslav
  • Datum publikace: 20.04.2008
  • Článek zařazen do: Internet
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2619 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8255 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha