Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Marcela je úterý 20.04.2021Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Pedagogika a psychologie I

Několik seriálů školícího střediska ICOK skončilo a tak je na čase otevřít další, který je tentokrát věnován pedagogice a psychologii. I tentokrát citujeme ze skripta pro vedoucí, které vydalo SKSK ČR.

    1. Co rozumíme pod pojmem psychologie?

     Psychologie je vědní obor, který se snaží porozumět chování, prožívání a jednání lidí, (vnitřní a vnější podmínky) předvídat je a pomoci je formovat. Psychologie zkoumá lidskou psychiku:

    a) psychika jako proces prožívání a chování

     vnímání, emoce, myšlení, učení se něčemu nazpamět, rozhodování aj.
     - prožívání dělíme na procesy poznávání, emoce (city) a motivace (snahy, pohnutky)
     - chování se projevuje způsoby jednání, řeči, výrazu (projev emocí v mimice, držení a pohybech těla)
     - chování lze rozlišit na tři způsoby:
          - expresivní, které vyjadřuje to, co člověk prožívá (např. pláč vyjadřující smutek, nebo výhružky vyjadřující zlobu)
          - adaptivní, tj. přizpůsobené situaci, které buď něco předstírá (např. zájem, přátelství), nebo naopak něco zastírá (např. nelibost, závist)
          - stylizované, vyjadřující určitou konvenci obvykle ve formě určitých rituálů (např. vítání hosta, vyjadřování soustrasti).

     Chování někdy vyjadřuje prožívání v tom smyslu, že vyjadřuje určité vnitřní rozpory, např. mezi tím co subjekt chce a nesmí, nebo nechce a musí s ohledem na vnější okolnosti.

    b) psychika jako systém vnitřních dispozic

    - vnitřní podmínky psychických reakcí a jejich příkladem jsou vlastnosti či faktory osobnosti jako např. inteligence, vzrušivost, uzavřenost, úzkostnost, agresivita a další. Psychologii můžeme rozdělit na "vědeckou" a "praktickou", kdy rozdíl spočívá v tom, že při vědeckém poznávání musíme analyzovat, jak jsme došli k závěrům. Uveďme si kroky, které při této analýze provádíme:

     A/ Popis
     Dříve, než vysvětlujeme např. chování druhého, musíme je popsat. (Např. konstatujeme, že žák nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku.)

     B/ Vysvětlení
     Chování i prožívání člověka můžeme vysvětlit pouze v tom případě, že známe jejich obecné zákonitosti. Ke znalostem zákonitostí psychologie však především na základě jejich přebírání z ověřených zdrojů od odborníku. Mějme však na paměti, že veškeré zákonitosti jsou pouze pravděpodobné tj. nemáme stoprocentní jistotu, že jsme správně určili příčinu nějakého projevu člověka.

     C/ Ovlivnění
     Cílem psychologie jak praktické, tak vědecké je porozumět chování a prožívání jedince. Jedině tak na něho můžeme působit. Chceme-li, aby se člověk choval určitým způsobem, musíme znát podmínky, za kterých se tak lidé obvykle chovají. Tyto podmínky se pak snažíme navodit. (Nezapomeňme však, že je pouze pravděpodobné, že změnou podmínek ovlivníme projevy človeka ve směru, který sledujeme.)

     Možnosti ovlivňovat lidské chování na základě znalostí jeho zákonitosti je však možné i zneužít. Zájem psychologie se však obrací také na složité vnitřní procesy – prožívání. Prožívání a chování jsou velmi těsne propojené, proto můžeme prostřednictvím chování člověka poznávat i jeho prožívání. Vnější chování a vnitřní prožívání jsou aspekty rozmanitých lidských činností (hry, učení, práce), které jsou pro poznání člověka důležité.

     Výpovědi vědecké psychologie vycházejí z popisu jevu, které neobsahují předčasné závěry, hodnocení či vysvětlení. Pro interpretaci a analýzu jevu hledáme souvislosti s obecnými zákonitostmi.

     Na základě poznatku psychologie můžeme chování, prožívání a jednání člověka poznávat, předvídat a v souladu s etickými zásadami také ovlivňovat, pomáhat formování osobnosti a jejímu rozvoji.

Situace --------------- osobnost  -------------- psychická reakce

     Psychologie se zabývá především fungováním psychiky a její reakcí.

     Reakci psychiky můžeme rozdělit na reakci jedince na základě vnějšího prostředí nebo vnitřního prostředí. Dále můžeme rozdělit reakci psychiky na reakci vědomou nebo nevědomou. Tyto reakce jsou závislé především na individualitě jedině, kdy působí na psychiku různé vlivy.

 

Reakce

             Vnější prostředí                           Vnitřní prostředí

vědomé reakce  nevědomé reakce   vědomé reakce  nevědomé reakce

     Všechny výše uvedené vlivy působí na naše jednání a na jednání ostatních jedinců, se kterými jsme v kontaktu. Stejné vlivy působí rozdílně na různé jedince a můžeme se u nich tedy setkat s různými reakcemi i na stejný podnět. U jednoho může způsobit poslušnost a podřízenost a u druhého naopak vztek, agresi a vzdor. Na to, abychom tedy mohli ovlivnit jednání jedince je nutno ho poznat. Chceme-li osobnost skutečně poznat, musíme získat nejen informace o jejím aktuálním funkčním stavu, ale i informace historické, vývojové, anamnestické. Vzájemné působení všech sociálních, biologických a jiných vlivů je u každého človeka odlišné, proto je každý člověk jiný, zvláštní, neopakovatelný a musíme k němu vždy volit individuální přístup.

      V psychologii platí posloupnost činností:

            Prevence  --------- diagnóza ----------  terapie

            Ovlivnění  ---------  poznání ------------  působení (výchova)

  • Autor: Zadáková Irena
  • Datum publikace: 03.03.2001
  • Článek zařazen do: Zkušenosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2831 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0055 sec. | Aktuálně máme v databázi 8126 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha