Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Vilem je sobota 28.05.2022Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Kam kráčíš koncepce ICOKu?

Informační centrum oddílů a klubů oslavilo nedávno deset let své činnosti a za těch deset let prošla koncepce jeho činnosti dosti velkými změnami. Pojďme se po nich ohlédnout a nahlédnout i do nejbližší budoucnosti.

     Informační centrum oddílů a klubů vzniklo 13. prosince 1995 na ustavujícím sněmu a následně bylo 17. 1. 1996 registrováno na MV ČR jako občanské sdružení. Původní záměr byl, aby bylo jistou „střechou“ pro dětské kluby. Střechou, do které se byli ochotni zapojit někteří ze zkušených klubařů, kteří ale nechtěli vstoupit do Sdružení klubů správných kamarádů ČR (tehdy ještě Sdružení klubů správných kluků ČR), protože byly členy jiných spolků, které se o kluby staraly podobně jako SKSK ČR. ICOK, který vznikl nově, byl pro ně neutrální.

      ICOK se vydal na počátku cestou vzdělávací a informační. Ta vzdělávací byla úspěšnější, získal na ní grant od NROS, zatím co Zpravodaj ICOK se nikdy moc neprosadil a vycházel v malém nákladu řádově v desítkách kusů. V rámci školícího projektu uspořádal ICOK jak školení pro vedocí kolektivů, zdravotní kurz pro zdravotníky táborů, ale i malou regionální pražskou VVZ. Následně začal dávat ICOK dohromady lektorský sbor a s ním získal na tři roky akreditaci pro své školení vedoucích dětských kolektivů.

     Problémem ICOKu bylo, že v dalších bodech měl velmi podobnou činnost jako SKSK ČR a navíc k tomu i většinově stejné vedení. Obě tato sdružení pořádala srazy a další akce pro dětské kluby. Projekty na dotace k MŠMT ČR však psal stejný člověk, což ministerstvu vadilo. Proto nakonec ICOK projekty přestal podávat a přenechal to aktivitě SKSK ČR, které mělo celkově rozsáhlejší činnost, protože v té době pořádalo poměrně dost akcí pro děti z dětských domovů. Akreditace ICOKu se uplatnila při školení vedoucích, které potřebovalo SKSK ČR na tábory pro děti z dětských domovů. ICOK tedy sám o dotace nežádal, ale stal se jakýmsi servisním střediskem, které je pro SKSK ČR, které na ně dotace mělo, uspořádalo. Obdobně potom bylo vydáno i skriptum pro vedoucí III. a IV. stupně (plnohodnotná kvalifikace vedoucího dětského koletkivu).

     ICOK se vedle školících aktivit zaměřil více na Internet. I když i zde bylo krok napřed SKSK ČR, které vydávalo Magazín eKamarád. ICOK hned po svém webu, který jej prezentoval, spustil Dětskou seznamku. Ta prošla snad stejně rozsáhlým vývojem jako ICOK. Ten byl hodně dlouho velmi malým sdružením, které se prezentovalo převážně na Internetu. Ale přes Internet se podařilo získávat důležité kontakty, k nimž napomohly například Majáky, později potom i Xko. Bylo to hlavně zásluhou aktivního Martina Fencla – Marťase, který zprostředkovával převážně z těchto webů kontakty, díky nimž se později ICOKu podařilo otevřít Internetstudio pro děti a mládež.

     Zatímco dosud hostilo SKSK ČR ICOK, po otevření internetstudia, kam se přestěhovalo ústředí ICOKu, se role obrátily. Internetstudio vzniklo v roce 2001 a začaly se zde pořádat příměstské internetové tábory. Rozšířila se činnost Fanklubu Majáků, nad kterým měl ICOK patronát, a ten zde uspořádal sraz.Vznikaly nové portály Informační centrum dětí, které suplovalo to, že se nedařilo založit fyzické informační centrum a dále Virtuální oddíl informatiky a později projekt pro spolupráci Virtuální svět. Jako pomocník Magazínu eKamarád zde byla ICOKem, založena Tisková agentura mladých eKamarád, která měla podobně jako Magazín eKamarád, původně statickou podobu.

      V roce 2003 se situace ICOKu opět změnila. SKSK ČR po deseti letech zaniká. Dohodli se na tom jeho členové a SKSK ČR se rozdělili na tři nezávislé části. Jedna z nich přešla pod ICOK jako Klub správných kamarádů Praha a s ní přešlo na ICOK nástupnictví SKSK ČR, včetně většiny majetku, ale i závazků. Mezi ně patří i to, že ICOK bude obhospodařovat zkušenosti SKSK ČR, které byly za deset let nasbírány a zachová doménu skskcr.cz, jako archív činnosti SKSK ČR

      ICOK se nyní vrátil více k reálné činnsoti. S tou mu pomáhá TJ ORS Praha a tak vzniklo CVČ Kamarád. ICOK plně převzal Magazín eKamarád, na kterém už stejně spolupracoval. Pokračuje i v aktivitách SKSK ČR pro dětské domovy, avšak nyní již pouze pro dětské domovy ve Staňkově a v Praze – Klánovicích.

     V tomto období ICOK dokončil svoji první změnu koncepce. Nebyla prodloužena akreditace školícího střediska, protože po jeho školeních již nebyla dostatečná poptávka, členové lektorského sboru se rozešli svými cestami a o prodloužení nebylo žádáno. ICOK tedy již dále školí pouze příležitostně, neakreditovaně a pro svoji potřebu. Jeho školení se zaměřovaly spíše na Internet, zapojil se do programu počítačové gramotnosti Centra Internetu. Když ale tyto kurzy po čase ztratily donátora a další finanční zdroje byly už cíleny pouze mimo hl. m. Prahu, pořádal ICOK půl roku svoje školení sám. Ve svém okruhu ale naplnil počítačovou gramotnost, zájem o kurzy opadl a tak byla tato školení ukončena. Sloužila jim stránka SeniorInternet, která byla cílena původně na výměnu zkušeností tvůrců webových projektů pro děti a mládež středního věku. Ta nyní čeká na další nápady a nové využití, protože k obnově kurzů už patrně nedojde.

     ICOK šel cestou budování portálů. Původně to byli Kamarádi. Když se uvolnila doména Dětský web, vznikl další portál. Následně ICOK uspěl v grantovém přízení s projektem Portál Osídlení a za pomoci grantu Ministerstva informatiky ČR vybudoval portál Osídlení pro děti z dětských domovů a rodin.

     ICOK spustil před tím ještě portál Virtuální svět, který byl rozcestníkem stránek pro děti a mládež. Jako odměnu za cenné kontakty, splnil ICOK Marťasovi sen jeho vlastního magazínu. Marťas prošel v dětství jako šéfredaktor několika ezinů, nakonec má s pomocí ICOKu svůj, který převzal název Speed Express. V tomto magazínu Marťas působil několik měsíců jako šéfredaktor do doby, než jej jeho majitel Zdeněk Cendra sloučil do velkého magazínu Genese. Nyní Marťas s jeho souhlasem Speed Express obnovil. Svůj magazín Písmákův deník má s pomocí ICOKu i další mladý talent Michal Nováček – Písmák.

     ICOK se podílel i na vzniku dalšího portálu Můj kontakt. Jde o univerzální kontaktní server, který provozuje MF SOFT, který technicky realizuje většinu portálů ICOKu. Portálů je už hodně a tak na ně pamatuje i koncepce ICOKu a vznikla Agentura ICOK. Ta měla původně za úkol správu reklamy na těchto portálech, přesněji řečeno na tzv. Portfóliu ICOK. Později jí ale byla svěřena i správa těchto portálů, přesněji řečeno hlavně její koordinace. A vzešla další koncepce, která se týká pouze Internetu. Už portál Osídlení využívá jiné portály ICOKu jako své externí sekce. Nemělo by smysl, aby měl svůj vlastní magazín, když ICOK vydává Magazín eKamarád, který má ze všech webů ICOKu největší návštěvnost. Nemělo by smysl budovat vlastní seznamku, když ICOK už provozuje zaběhlou Dětskou seznamku. Dochází tedy k vzájemnému propojování jednotlivých stránek, které není už pouze na úrovni výměny ikonek a v některých případech vede až ke slučování.

     Prvním větším případem sloučení portálů, bylo vytvoření trojportálu z Osídlení, Dětského webu a Kamarádů. Trojportál má všechny funkce, které měly tyto tři portály, ty které byly duplicitní, byly sloučeny. Díky tomu je jednodušší administrace a ušetří se dvě třetiny času administrátora.

     Před sloučením portálů do trojportálu bylo ještě sloučeno Informační centrum dětí a Virtuální oddíl informatiky do Dětského webu. Takže současný trojportál je vpodstatě tvořen původně pěti samostatnými weby a dalších samostatných webů využívá jako externích sekcí.

     Nové portály ICOKu vznikají ale i dále. O prázdninách byly spuštěny dva sesterské portály Kam jet a Kam jít. ICOK získal další uvolněnou doménu Dětský Internet, kterou využil pro portál, který je spojníkem portálů ICOKu.V druhé fázi zde ještě v první polovině roku 2008 vznikne sekce pro dětské kluby, čímž se ICOK přikloní zpět k svému úplně prvnímu poslání.

    V přípravě jsou další dva portály. Jeden realizuje ICOK a druhý MF SOFT a ICOK se na něm bude podílet. Portál Primakamarád, který je zatím ve stádiu rozšířeného grafického návrhu, bude mít několik sekcí, které budou tvořit jeho podportály. Nyní dokoce zvažujeme sem přesunout i Dětskou seznamku.

     Primaportál, který je ve stejném stádiu, jako Primakamarád, přebere funkce Mého kontaktu, který se stane jeho součástí. Dnešní Můj magazín (magazín na Mém kontaktu), dostane název Primamagazín. ICOK zde bude mít druhý chat, cílený na dospělé, kterým se nechce jít chatovat na trojportál, kde už je první chat ICOKu. Z Mého kontaktu se sem přesune seznamka i diskusní fórum a přibudou další sekce. To vše, pokud nenastanou žádné komplikace, by mělo proběhnout v průběhu roku 2008.

     A jak se vyvíjí neinternetová koncepce ICOKu? Ani ta neustrnula. ICOK reagoval na pokles zájmu o Internetstudio pro děti a mládež, protože dnes má Internet už každý, kdo o něj má zájem, doma. Využití internetstudia je už tedy pouze prakticky pro turisty, pravidlení návštěvníci neexistují. Proto se internetstudio transformovalo na Klub Kamarád. Místo deseti počítačů jich je zde nyní šest, což je plně postačující, a přibyly zde šipky, stolní fotbal, minikulečník a budou se zde hrát deskové hry.

     Počet šesti počítačů se ukazuje jako optimální z důvodu pořádání příměstských internetových táborů. Jinak by plně postačily počítače dva. Plno by zde mělo být tento týden, kdy zde probíhá druhý turnbus příměstského internetového tábora, který je plný. Je na něj přihlášeno šest účastníků a pouze jeden musel být odmítnut z důvodu zaplnění. Předchozí turnus zaplněn nebyl.

     Koncepce ICOKu se bude samozřejmě stále vyvíjet a reagovat na nové podněty, na poptávku a nápady. O některé činnosti je zájem v periodách. Společně s TJ ORS Praha jsme rozjeli oddíl turistiky, který uspořádal několik výletů. Nyní je bez členské základny. Podobné periody má třeba natáčení amtérského filmu. Natočily jsme dva filmy a roztočili třetí, který by už měl být technicky dokonalejší, ale je iotázka, zda se dotočí, protože v průběhu odpadli zájemci o natáčení. Problémem je přelétavost zájmů dnešních dětí, která je charakteristická pro dnešní dobu. Z tohoto důvodu musí být koncepce hodně pružná, aby aktivity, které na čas „usnou“, nahradily jiné a abychom se k nim vrátili, až se pro ně opět vytvoří podmínky.

     ICOK si svoji informační roli a snahy zachovává. Stal se napříkald i iniciátorem vytvoření pražské rady dětí a mládeže, o níž se nyní jedná. Zda vznikne, je otázka. Podobné snahy tu už časem byly, ale nyní čas pokročil a ona potřeba vystupuje v jiných dimenzích. Za oněch deset let ale došlo v koncepci ICOKu k výraznému kvalitativnímu i kvantitativnímu posuvu. Bohužel zatím stále nemá zajištěnu budoucnost o oblasti lidských zdrojů. Potýká se s nedostatkem funkcionářů a dobrovolníků a tak je otázka, jestli za deset až dvacet let bude mět kdo převzít jeho štafetu, nebo zda dojde k jeho zániku, protože nebude mít následníky. Například průměrný věk členů Rady ICOK je přes 50 let. Bohužel ve stejných dimenzích se pohybuje ni věk dobrovolníků ICOKu. A tak se právě toto stává nyní neožehavějším problémem ICOKu, kam je třeba směřovat další koncepci.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 27.08.2007
  • Článek zařazen do: Názory
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 4442 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0036 sec. | Aktuálně máme v databázi 8132 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha