Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Kamil je neděle 03.03.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Jubilejní 10. PONS proběhl v Bělči

Jubilejní desátý PONS se konal o tomto víkendu v Bělči. Řešily se zde některé dlouho se táhnoucí problémy, z nichž asi nejpodstatnější byla aktualizace pravidel udělování Březových lístků.

     Zasedání PONSu řídil Rudolf Kašpar - Pegas, který byl do této funkce zvolen hned v úvodu. Hodnotily se dva předchozí PONSy z let 2003 v Bělči a 2004 v Ostravě. Z podnětu Zbyňka Jirouška - Jerryho bylo hodnocení loňského ostravského PONSu podrobnější. Sem patřily informace o tom, že se v Ostravě vyřešily problémy kolem registrace GN - Galénova nadačního fondu. Ten nebyl registrován, protože chyběly doklady od Břéti Boháče, jejichž získání je ale komplikovanější než pro pražáky. Proto zde došlo k důležité dohodě, že nadační fond bude registrován zatím pouze s pražskými členy správní rady a on bude přibrán dodatečně, až se mu podaří si příslušné doklady sehnat a poslat je do Prahy. To se stalo, nadační fond byl registrován, doklady od Břéti Boháče už má Pegas a správní rada schválila své rozšíření o Břéťu Boháče, který se v okamžiku zápisu do nadačního rejstříku stane předsedou nadačního fondu.

      Informováno bylo dále o dvou již proběhlých schůzkách správní rady GN - Galénova nadačního fondu. Ta první volila předsedu, místopředsedu a pověřeného člena, na té druhé byl právě zvolen Břéťa Boháč a projednávala se zde příprava tohoto PONSu a další záležitosti.

     Dále dostali slovo zástupci Sdružení přátel Jaroslava Foglara Čáp a Čiki, kteří informovali, jak fungují Březové lístky v jejich sdružení. Tuto informaci pak postupně poskytovali i další účastníci jednání PONSu.

     Řeč přišla i na nadační jmění GN - Galénova nadačního fondu. Nejprve bylo vyvráceno naivní nařčení Miroslava Chupíka - Bílého losa, že snad někdo nějaké peníze z Galénovy nadace vytuneloval. Vycházelo z článku v 5PÉ, kde bylo uvedeno, že Galénova nadace měla jmění půl milionu. To byl ale pouze zbožný sen, což je patrno z výčtu položek, které v tomto článku byly do jmění zahrnovány, jako např. kopírka, která podléhá účetním odpisům a jejíž účetní hodnota je letos již nulová, dále šlo o obrazy, které plánoval Galén nadaci věnovat, k čemuž ale nakonec nedošlo a dále byly do této částky zahrnuty i poštovní známky a odznaky Březových lístků. Jmění převedené ze zlikvidované Galénovy nadace na GN - Galénův nadační fond odpovídá po odečtení nákladů na likvidaci Galénovy nadace částkám uvedeným v zmíněném článku, které lze považovat za jmění.

     V souvislosti s nadačním jměním GN - Galénova nadačního fondu se PONS usnesl, že by se nadační jmění nadačního fondu nemělo snižovat. Mělo by být tedy utráceno pouze tolik, kolik dokáže nadační fond získat. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto, že cena odznaků BL by se neměla snižovat, měla by se dodržovat cena 15,-- Kč a účtovat též expediční náklady.

     Rovněž se řešila potřeba nové raznici odznaků Březových lístků, protože stará již dosluhuje. Novou raznici opatří GN - Galénův nadační fond.

     Klíčová část jednání se věnovala tomu, zda se má měnit charakter PONSu. Zda potřebuje hnutí Březových lístků nějaké orgány, zda lze nositele odznaků BL zavazovat nějakými povinnostmi. Závěr je, že se nic měnit nebude, protože nositelé BL mohou mít pouze práva, nikoli povinnosti, protože Březový lístek je ocenění, které se uděluje za dosavadní činnost ve prospěch dětí a mládeže.

     Dále se jednalo o to, zda by se PONS neměl přejmenovat, když se ho účastní nositelé BL i nižších než olympijských barev. Původně totiž tato zkratka znamená Porada olympijských nositelů. Účastníci se ale usnesli na tom, že tento název je vžitý a není nutné jej měnit. Ostatně se dá tato zkratka vykládat různě, např. jako porada organizátorů nositelů stupňů BL či jako most.

     Pravidla udělování Březových lístklů nedoznala žádných zásadních změn, byly zrušeny doporučené věkové limity a bylo jednotně doporučeno, že mezi udělením jednotlivých stupňů by měl uplynout nejméně jeden rok.

     Dále se jednalo o internetových stránkách o Březových lístcích. Těch se ujme Jan Burda z Třebíče.

     Protože na PONSu byl prvně aktuální lídr CVVZ, která bude letos v Třebíči, jednalo se přímo s Honzou Burdou - Tatankou o přípravách propagace Březových lístků na této CVVZ.

     Dále se PONS usnesl na tom, že distribuci odznaků Březových lístků bude provádět výhradně Jerry, jako strážce celostátní pyramidy, protože je třeba vést i evidenci jejich udělení.

     V přestávkách PONSu promítal zajímavé filmy z Kavkazu Jerry. Letos tu neměl nikdo kytaru, protože Jerry byl nachlazený, tak ji nebral, Břéťa Boháč se omluvil z důvodu nemoci. Vláďa Hobzek - Pink se zde objevil aspoň na část soboty, protože má manželku po operaci. Na zhruba hodinu se tu objevila i Blanka Černá.

     Z 80 pozvaných účastníků se jich ozvala necelá poloviny a z ní polovina se aktivně zúčastnila. Vzhledem k tomu, že účast na PONSu je právo, nikoli povinnost, je nutno tento stav respektovat. Odpovědi těch, kteří se omluvili, byly vystaveny na nástěnce. Měli možnost se k některým problémům vyjádřit aspoň korespondenčně.

     Další fotografie z této akce najdete zhruba do dvou týdnů ve Fotoalbu ICOK v sekci Ostatní a dále Jiné akce.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 08.02.2005
  • Článek zařazen do: Vedoucí
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 3118 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0033 sec. | Aktuálně máme v databázi 8255 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha