Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Jarmil je pátek 02.06.2023Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Osmá konference ICOK stanovila cíle na letošní rok

Ve čtvrtek 26. února 2004 se v podvečer konala v Internetstudiu pro děti a mládež konference Informačního centra oddílů a klubů.

      Protože Informační centrum oddílů a klubů je malé místní sdružení dětí a mládeže, byla i konference malou záležitostí, na které se sešli tři delegáti ze čtyř delegovaných. V úvodu, hned po zahájení, seznámil Ředitel ICOK přítomné se zprávou o činnosti za rok 2003. Šlo o osmý rok činnosti ICOK, který byl charakterizován několika událostmi. V březnu ukončilo svoji činnost Sdružení klubů správných kamarádů ČR, jehož část pražské oblasti přešla pod ICOK jako základní článek s názvem Klub správných kamarádů Praha. Tím se do činnosti ICOK opět vrátily i neinternetové aktivity.

     Ředitel ICOK dále zmínil činnost Centra volného času Kamarád na kterém spolu s ICOK spolupracuje TJ ORS. Dále byla řeč o Internetstudiu pro děti a mládež, které má za sebou tři roky činnosti. Bohužel jeho ekonomická situace je rok od roku horší a to se mimo jiné projevuje omezováním provozní doby, která je oproti rozsahu, kdy bylo internetstudio otevírané, poloviční.

     Zmíněna byla podpora ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, díky jehož grantu internetstudio přežilo. V roce 2003 nemohl být ICOK jako místní sdružení podpořen MŠMT ČR. Podpora ze strany MČ Praha 4 byla v loňském roce bohužel nulová. Až v závěru roku se aspoň podařilo vyřídit povolení na poutače ve tvaru A a pouze symbolickou cenu za jejich umístění. MČ také podporuje ICOK nízkým nájemným nebytových prostor, v kterých internetstudio sídlí. Tím ale bohužel její podpora činnosti ICOK končí. Bohužel tento administrativní krok trval MČ Praha 4 celý rok. Snad ten letošní rok bude lepší.

     Rada ICOK si již zvykla, že těžiště rozhodování je na Řediteli ICOK. Proto mu také dávají stanovy a vnitřní směrnice ICOK poměrně rozsáhlé pravomoci, bez nichž by ICOK nemohlo fungovat.

     ICOK se věnuje hlavně Internetu a tak v roce 2003 pokračovaly jeho internetové projekty. ICOK převzal od SKSK ČR Magazín eKamarád. Mimo tohoto magazínu je jeho největším projektem Tisková agentura mladých eKamarád. Dalšími významnými projekty jsou Webparáda a Dětská seznamka. ICOK se chystá na spolupráci na chystaném projektu Můjkontakt.

     Napomoct řešit svízelnou finanční situaci by mělo i založení Nadačního fondu Internet mládeži.V závěru roku se podařilo navázat velice plodnou spolupráci se ZŠ Na Pankráci.

     Zpráva o hospodaření byla poměrně rozsáhlá.Přítomné s ní seznámil opět Ředitel ICOK. Rozpočet skončil zůstatkem 13.209,89 Kč, avšak zohledníme-li, že v příjmech je půjčka 35.000,-- Kč, která byla splacena jen v částce 10.000,-- Kč, je bilance schodková. K tomu má navíc ICOK nesplacené půjčky z předchozích let ve výšce 60.000,-- Kč. To je nejlepším dokumentem, toho, s jakými finančními problémy se ICOK potýká zejména díky provozu Internetstudia pro děti a mládež. Očekává se, že situace bude ještě horší, protože většina vstupních nákladů stoupla po zdražení o 17%. Vzhledem k tomu, že obsluha je dobrovolnická, není už na provozních nákladech kde šetřit.

     Za nepřítomného revizora přednesl revizní zprávu ing. Václav Fabián. Revizní zpráva neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví ani v uskladnění a evidování inventáře.

     Rozpočet na rok 2004 je plánován se zůstatkem 2.100,-- Kč. Záležet bude na tom, jak se podaří naplnit příjmová část schváleného rozpočtu, který je samozřejmě závislý na dotacích a grantech. Rozpočet počítá se splacením všech půjček, v čemž je jistá rezerva, protože věřitel netrvá na tak rychlém splacení.

     Plán činnosti na rok 2004, který konference jednohlasně bez připomínek a doplňků schválila, je poměrně bohatý. Počítá se s kroužky Internetu, které by měly být od podzimu obohaceny i o výuku PHP a práce s databází MySQL. Samozřejmě se plánují příměstské internetové tábory, které se budou konat už počtvrté. Počítá se s účastní na letním táboře spolu s TJ ORS a dále s účastí na CVVZ, s VVZ na Slovensku, s účastí na PONSu a samozřejmě na Bambiriádě.

     Posledním bodem konference bylo schválení usnesení. V něm vzala konference na vědomí zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2003 a revizní zprávu. Dále konference ICOK schválila plán činnosti a rozpočet ICOK na rok 2004. Konference dále schválila spolupráci ICOK na projektu Mujkontakt.cz, která bud erealizována bezplatným webhostingem a bannerovou reklamou a skutečnost, žInternetstudiu pro děti amládež nebyla nakonec dána delegovaná právní subjektivita, protože by to způsobilo nárůst administrativy. Všechny základní články ICOK jsou tak i nadále bez vlastní právní subjektivity.

     Jednání konference probíhalo rychle a plodně. Celá konference netrvala ani hodinu, co bylo třeba vyřešit a schválit se vyřešilo a schválilo.

  • Autor: Tisk. agent. mlad. eKamarád
  • Datum publikace: 27.02.2004
  • Článek zařazen do: Volný čas
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2739 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0033 sec. | Aktuálně máme v databázi 8181 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha