Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Vojtěch je úterý 23.04.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Jak bude vypadat nový Zákon o sdružování ve spolcích, společenstvech a jiných sdruženích?

Jedním z programových bloků Setkání 2003, které pořádala minulý týden ČRDM v Senátu, bylo vystoupení JUDr. Deverové o tom, jak bude vypadat připravovaný zákon o občanských sdruženích a kdy vstoupí v platnost.

     O Zákonu o sdružování ve spolcích, společenstvech a jiných sdruženích byla řeč hned po daňových asignacích. Z důvodu časové vytíženosti JUDr,. Deverové se tak tento bod jednání dostal před informaci o hygienické vyhlášce.

     K tomuto bodu dostali všichni zúčastnění též písemný materiál, který cituje z časopisu Grantis: "Potřeba nového občanského zákoníku je nepochybná. O jeho podobě se v odborných kruzích diskutuje již řadu let. V posledních dvou letech nabývá jeho podoba konkrétní obrysy. Vláda svým usnesením č. 345 ze dne 18. dubna 2001 schválila věcný záměr občanského zákoníku a otevřela tak možnost pro přípravu paragrafovaného znění. Nový občanský zákoník se dotkne každého jednotlivého občana, a hovoříme-li o neziskových organizacích, i každé neziskové organizace. Proto je jeho příprava sledována se značnými obavami."

     Z materiálu se dále dočteme, že v novém zákoníku bude obsažena obecná úprava právnických osob, která bude použitelná subsidiárně pro všechny typy právnických osob. Nová úprava se vrací k tradičnímu rozdělení právnických osob v kontinentálním právu na právnické osoby korporativní a právnické osoby majetkové. S tímto členěním se setkáme ve všech právních řádech vyspělých zemích západní Evropy.

     Zákoník nebude rozlišovat mezi právnickými osobami veřejnoprávními a soukromoprávními. Druhou podstatnou změnou je, že bude zrušena zvláštní právní úprava obecně prospěšných společností (OPS). Zpracovatelé zákona vycházejí z toho, že pojetí OPS je od samého počátku chybné, neboť se nejedná o společnosti, ale o "ústav" - tedy právnickou osobu nadačního typu v jejím širokém pojetí.

     Nepředpokládá se ale, že budou OPS rušeny nebo nějak transformovány nebo že jim bude odpírána zákonná opora. Nový kodex ponechá dosud založené OPS nedotčeny s tím, že se až do svého zániku budou řídit stávajícím zákonem č. 248/1995 Sb. Nové OPS však již nebude možné zakládat. Do právního řádu bude pravděpodobně zakotven jako typ nadační právnické osoby tzv. nadační ústav.

     Nový občanský zákoník předpokládá zrušení stávajících zákonů o sdružování občanů a o nadacích a nadačních fondech. Právní úprava občanských sdružení bude přenesena do občanského zákoníku. V samostatném části občanského zákoníku bude i úprava nadačních subjektů.

     Zpracovatelé mají dále záměr upravit veřejnou prospěšnost. Předpokládá se, že právnická osoba, která poskytuje obecné blaho v oblastech kodexem upravených, poskytuje veřejnosti obecně prospěšnou službu za předem stanovených podmínek stejných pro všechny uživatele a jejíž zisk nemá sloužit k prospěchu jejích zakladatelů, členů nebo zaměstnanců, ale naopak musí být použit pro poskytování těchto obecně prospěšných služeb.

     Právní úprava spolků je podle navrhované úpravy velmi podrobná. Právní úprava zřízení spolků zůstává téměř beze změny. Základní činností spolků je činnost spolková jako uspokojování a ochrana zájmů členů spolku. Vedle této statutární činnosti bude spolkům dovoleno podnikat s tím, že podnikání bude doplňkovou činností.

     Kodex upravuje otázky členství ve spolku, strukturu orgánů spolku a dosti podrobně jejich pravomoci a povinnosti a likvidaci spolku. Kodex však poskytuje spolkům poměrně širokou možnost jednotlivé aspekty upravit odlišně od zákona svými stanovami.

     Právní úprava nadací dosti kopíruje stávající úpravu. Mění se názvosloví, např. místo "nadační jmění" se používá "nadační majetek". Úprava nakládání s nadačním jměním je upravena méně podrobně než ve stávajícím zákoně ve znění novely č. 210/2002 Sb. Zcela nově bude moct nadace vlastním jménem provozovat podnik.

     Tento zákon vstoupí v účinnost nejdříve v roce 2007. JUDr. Deverová hovořila o tom, že nyní není veřejný registr občanských sdružení. Ze zajímavých aspektů, o kterých hovořila, bych zmínil, že sídlo občanského sdružení může být v bytě, pokud to je možné z principu činnosti sdružení. Nový zákon stanový kolektivním orgánům nutnost nadpoloviční účasti, aby byly schopné se usnášet, ale je možno např. pracovat i přes Internet či korespondenčně. Není tedy vyžadována fyzická účast na schůzi.

     Pokud nebude mít sdružení statutární orgán, určí mu soud opatrovníka. Registrace zůstane na MV ČR, ale bude existovat veřejný registr. Pokud si zřídí spolek pobočky, bude s nimi ekonomicky provázán, tedy bude zodpovídat za případné závazky svých poboček a stejně tak budou tyto pobočky zodpovědné za případné závazky svého ústředí.

     Ve struktuře orgánů budou povinné kontrolní orgány pro ta sdružení, která budou čerpat státní dotace. Sdružení se nebudou muset přeregistrovávat , pouze při nejbližší změně stanov budou doplňovat údaje do veřejného registru.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 16.12.2003
  • Článek zařazen do: Vedoucí
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 3984 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0042 sec. | Aktuálně máme v databázi 8270 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha