Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Darina je pátek 22.09.2023Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

PONS se postěhuje z Čech na Moravu

V pořadí osmý PONS se konal v Bělči u Hradce Králové, kde byl již potřetí za sebou. Naposledy byl jeho svolavatelem Galén. Ten příští se bude konat na Moravě v Bzenci.

     Účastníci se na PONS (Poradu olympských nostitelů stupňů Březových lístků) začali scházet už v pátek odpoledne. Kdo přijel dříve, měl více času na ubytování. Následovala večeře a po ní večerní jednací program.

     Prvním bodem jednání byl občasník 5PÉ v souvislosti s historií 5PË. Galén vysvětlil, že Běleč je místem zrodu mikrokolektivního hnutí. Zde totiž vznikl první známý klub, i když se ještě klub nejmenoval. Jeho jméno bylo Družstvo mladých kamarádů a kamarádek (DMKK). V té době ještě dětské kluby známy nebyly, ty vyhlásil Jaroslav Foglar až později, kdy se DMKK přejmenovalo na Klub Parta nerozlučných (KPN).

     Při vzpomínání na historii byla řeč i o tom, že v roce 1965 v Prachovských skalách byly vymyšleny Březové lístky. Byla zde i řeč o mikrokolektivech (klubech, družinách a rodinách). V roce 2005 bude tedy výročí 40 let, což by se mělo promítnout do CVVZ 2005. Kde se bude konat, se bude volit na CVVZ letos v Brně. S ohledem na tuto skutečnost lze očekávat, že o tuto kandidaturu bude zřejmě velký zájem.

     Rosťa Mráz dále mluvil o svém klubu ARAO, dále pak o své pozdější práci v DDM, kde se staral o kluby v okresu Praha - východ. Dále byly řeč o důležitosti komunikace s kluby. Například v Mladém hlasateli za Jaroslava Foglara psali dopisy klubům důchodci. V ABC mladých techniků a přírodovědců tím byli pověřeni stovkaři, kterými byli studenti. Kluby ABC měli delší život, než kluby Mladého hlasatele. patrně proto, že studenti měli věkově blíže k dětem v klubech.

     Během soboty přijížděli další účastníci. Někteří až během dopoledního jednání, která začalo v 8.30 hodin po snídani. Opět se jednalo o 5PË. Zde byla před časem zrušena tabulková statistika, protože tato pedagogická hra byla natolik vžitá a rozšířená, že se již nezvládalo došlé údaje zpracovávat. Navíc Galénova nadace byla nucena zrušit ceny ve výši třech, dvou a jednoho tisíce korun, protože úroky v bankách natolik poklesly, že výnos z jejího jmění na to nedostačoval.

     Dále se jednalo o stádiu registrace Galénovy nadace. Porovnávali jsme výhody a nevýhody registrovat nadaci jako nadaci nebo jako nadační fond. Byl jsem požádán o sdělení zkušeností s registrací Nadace Kamarádi (dnešní nadace Lorety) a také o seznámení s jejím současným stavem.

     Byla provedena bilance Galénovy nadace. Z té vyplynulo, že jmění nedosahuje požadované výše 500.000,-- Kč a tak se nakonec rozhodlo, že bude registrována jako "GN - Galénův nadační fond". Vše mají na starosti prezient Břéťa Boháč a viceprezidentka Blanka Černá.

     Další zpráva se týkala činnosti Čestného inspirativního meziorganizačního soudu. Ta byla krátká, protože ČIMS v roce 2002 nezasedal, protože to nebylo potřeba.

     Hobzek - Pink podal návrh na to, aby se Čestný Březový lístek mohl udělovat i in memorian. Rád by totiž tímto oceněním vyznamenal již nežijící členy Klubu Party nerozlučných. Návrh byl nakonec schválen v té podobě, že může být udělen buď Čestný Březový lístek tomu, kdo ještě není nositelem Březového lístku, protože se na něj zapomnělo a nebo nositeli Březového lístku Březový lístek o stupeň vyšší. Přitom evidence bude vedena ve formě pyramidy s žijících a aktivních nositelů a v Síni slunce budou uvedeni všichni nositelé Březových lístků, tedy i již zemřelí. Ti budou označeni křížkem.

     Dále se hovořilo o VVZ v Bělči v roce 1966 a o vlivu Galénovy nadace na CVVZ. Zde by bylo třeba propagovat pyramidu Březových lístků graficky a dle možnosti i na počítači. Hovořilo se i o udělování Březových lístků na CVVZ, což dříve bývalo, ale před několika lety se od toho upustilo. Navrhl jsem, aby byly Březové lístky na CVVZ propagovány úplně samostatným materiálem, který by byl rozdáván všem účastníkům při prezentaci spolu s programem.

     Byla řeč o tom, jak důležitá je rétorika při informování o Březových lístcích. Jiří Stegbauer se nabídl, že sponzorsky vytiske pohlednici propagující Březové lístky. Pro CVVZ v Brně se vyrobí plakát velikosti A2, který by měl viset na centrální nástěnce.

     Řeč byla i o adrese po Březových lístcích. Ta totiž existuje pouze ve slovenském provedení. Ujmout se toho, slíbil Matěj.

     Samostatným bodem jednání byl Diplom 7 Fričů. To je diplom, na který má nárok oddíl, ve kterém se vyskytuje sedm různých odborností, který má činnost alespoň sedmiletou a který na toto ocenění navrhne jiný oddíl. Nositelů tohoto diplomu je zatím pouze 12, což je hodně málo. Je otázka, jak tento diplom více propagovat. Více je totiž zažité, že jednotlivci oceňují jednotlivce (Březové lístky), než že kolektivy oceňují kolektivy. Byl dán návrh, udělovat tyto diplomy na srazech, což by byla názorná propagace.

     Jan Křižka dále informoval o stavu činnosti Sdružení Březový lístek. Kancelář na Senovážném náměstí byla již vyklizena. Sdružení se zabývalo propagací Charty země, což je jeho nadstavbovou činností. Bohužel ale neplní základní poslání, které vyplývá z jeho stanov, a to již po dobu tří let. Sdružení má dluh 40.000,-- Kč za nájem kanceláře, který je splácen splátkovým kalendářem prezidentem sdružení, který kancelář využíval. Na základě těchto skutečností se rozvinula diskuse a po ní hlasování o tom, co dál se sdružením Březový lístek. Jedenáct hlasů bylo pro ukončení jeho činnosti, pět pro pozastavení činnosti a pouze jeden hlas byl pro pokračování.

     Během tohoto jednání byla přestávka na oběd, během které si účastníci odpočinuli, ale i přim ní ještě probíhaly různá další kuloární jednání. Po večeři byl na programu Diplom roku, který se vztahuje k 5PÉ. Ten naposledy vyšel v roce 1995 - 96. Zkoumalo se, zda na jeho vydávání budou peníze. Nakonec byl schválen návrh, že by diplom mohl být na Internetu, odkud by si jej oddíly stahovaly a samy vytiskly. Nyní by se měly vymyslet náměty pro letošní rok. Pro používání diplomu roku bylo 13 účastníků, čtyři se zdrželi hlasování a proti nebyl nikdo.

     Program končil krátce po 21. hodině a potom byla volná zábava, při které se většinou zpívalo při kytaře. Jak kdo chtěl, postupně odcházel spát.

     V neděli po snídani se opět jednalo, i když už ne v plném počtu, protože část účastníků odcestovala brzo ráno a další část po snídani. Nejdůležitější body ale už byly projednány. Na nedělní jednání jednání nás zbylo ještě poměrně dost. Řeč byly o vztazích Bílého losa s galénem a Rosťou. a došlo s ek závěru, že neustále opakované smiřování, které je opakovaně porušováno ze strany Bílého losa, nemá smysl.

     Jiří Stegbauer mluvil o časopisu Ostrov a jeho perspektivých. Jde o časopis, který se připravuje již delší dobu. Řeč o něm byla již před rokem, ale to ze všeho nakonec sešlo, protože firma, která slíbila sponzoring se dostala do finančních problémů. Časopis by měl začít vycházet v září a říjnu, kdy by měla vyjít dvě nultá čísla. Cena by měla být do 20,-- Kč, aby byl časopis dostupný i pro děti z chudších rodin. Časopis bude dělaný moderně, aby zaujal děti, ale bude odmítat agresivitu.

     Při časopisu se počítá s kluby, o které by se měly starat guvernéři, což budou studenti žurnalistiky, kteří budou mít věkově blízko k dětem, budou moct uplatnit své nápady a současně si tím odbudou praxi. Počítá se i se spoluprácí s internetovými servery.

     Dalším bodem byla distribuce Březových lístků, kterou bude i nadále dělat Galén, ale bude mu s ní pomáhat i Jerry. Bude do ní ale třeba vnést určitý řád, protože je třeba, aby bylo možno kupujícím vystavit daňový doklad, pokud ho potřebují.

     Posledním bodem bylo stanovení termínu a místa příštího PONSu. Ten se bude tentokrát konat o týden dřív, takže 16. až 18. ledna 2004 v Bzenci na Moravě.

     Následoval oběd a po něm se účastníci PONSu rozjeli do svých domovů. Osmý PONS je za námi a vyřešil problémy budoucnosti Galénovy nadace a sdružení Březový lístek. Příští devátý PONS bude ve znamení Galénových osmdesátin.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 27.01.2003
  • Článek zařazen do: Vedoucí
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2838 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0033 sec. | Aktuálně máme v databázi 8230 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha