Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Zbyněk je neděle 16.06.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Rozjímání s Josefem Zezulkou IV

Myšlenky mají sílu. To jsme se dozvěděli včera. Ta může působit pozitivně i kladně. Nešíříme-li sami negativní myšlenky, máme šanci před nimi být chráněni. Na toto téma budeme dnes ještě pokračovat s Josefem Zezulkou.

     O síle myšlenek už tedy něco víme. Možná nám dochází, že je lepší se nerozčilovat, nenadávat a neproklínat, protože to vše se nám může vrátit. A to i tehdy, je-li naše zloba oprávněná. Měly bychom tedy být psychicky vyrovnaní a zůstat nad věcí. Proč? To nám nyní dopoví pan Zezulka.

     Člověk vytvoří proti druhému zlo. Ať již myšlenkou, zlým přáním, nebo vytvořeným činem. Jako vytvořený čin je myšleno: Poškození fyzické, na majetku, útok na čest člověka, pomluvy, ztížení životní situace, maření životního úkolu, intriky apod. Zlo bylo vytvořeno a podle neměnného životního zákona musí být stráveno. Musí se na člověku ze své síly vybít.

     Jestliže dopadne na toho, na koho bylo vysláno, pak zlý člověk splnil s úspěchem svůj čin. Napadený je poškozen a trpí. Ten, kdo zlo myšlenkou vyslal nebo vykonal, bude dle zákona odrazu trestán v příštím životě. V tomto životě si pouze zlým myšlením, které předchází čin, snižuje svoji osudovou osu a bude svoje osudové události prožívat hůře. To si ale v běhu života neuvědomuje, takže se proti němu zdánlivě nestane nic.

     Jinak to ale vypadá, když se zlo od objektu odrazí. V tom případě postihuje zpětně toho, kdo jej vyslal. Nepostihuje ho v té formě, jak bylo vysílajícím vytvořeno, ale jen svojí jakostí a dynamikou. Čili projeví se v jiné podobě a sice takové, jaké je v jeho osudu k dispozici. Např. jestliže vysílající má v osudu lehkou zdravotní indispozici, projeví se dle své kvality a síly v horší nebo těžkou chorobu, nebo v bolestivý případ. Jestliže má v osudu nepříjemnost v zaměstnání, může se projevit jako existenční sestup nebo ztráta zaměstnání apod.

     Kdo vytvořil zlo, které se na něho odrazilo zpět, ten trpí dvakrát přímo a jednou nepřímo. Poprvé tím, že své zlo sám tráví, podruhé, že si zhorší svůj příští osud a potřetí, že si zhorší svůj nynější osud.

     Namítnete, že jsou lidé vyloženě zlí a daří se jim stále dobře. To je klamné zdání. Tito lidé si v minulém životě připravili vstup do velmi dobrého osudu, kde všechny události jsou velmi dobré, takže jejich poměrné zhoršení v tomto životě mnoho nepociťují. Jejich nynější zlé jednání vytváří ošklivé příští životy, protože je-li zlo příliš nahromaděné, nevybije se v jednom životě.

     Zde je ještě jedna zajímavost. Tito lidé jsou v podstatě zlí. Jak je možné, že se jejich zlo neprojevilo již v minulém životě, ale že naopak tam byli dobří. Jinak by si přece nemohli vytvořit dobrý nynější život?

     Bývají to lidé prvotních lidských zrodů. Jestliže se zrodí do prostředí, kde jsou vedeni v náboženském myšlení třeba jen nějaké naivní sekty, která propaguje morální pravidla, pak se tito lidé ukázní. Nedělají to a to, protože se to dělat nemá, a dělají to a to, protože se to dělat má. Obyčejně jsou vedeni jen slepou vírou, ve které setrvávají, protože nemají ještě dosti své vlastní kritičnosti. Vnitřně se nemění, protože na to nemají předpoklad. Pouze se ukázní. To je jen povrchové. Svojí kázní netvoří zlo, a tak si vytvoří dobrý příští osud. Do něj ale přijdou jako slabí, nezměnění. Povrchová ukázněnost se do příštího života nepřenáší. Proto se v tomto životě nasměrovali jinak, směrem ke zlu a dále se budou měnit jen pod vlivem zákona odrazu.

     Jak s tedy chovat k těmto lidem?

     Kdo proti vám vytvoří zlo - kdo vám ublíží ze zlé vůle - toho litujte. Snažte se nemyslet na něho ve zlém, abyste sami ani myšlenkou nevytvářeli zlo. Nenechte se vyprovokovat třeba jen k myšlence na odvetu. Snad po těchto slovech lépe pochopíte obrazné biblické rčení: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

    Je možné, že takový váš postoj budou někteří lidé považovat za slabost a nikdy by nepochopili, že právě v něm je úžasná síla a že ho dokáže uplatnit jen vyspělý a silný člověk. V takovém případě je pravděpodobné, že by zlí byli vyprovokováni k dalšímu zlu. Pak od nich odejděte a zapomeňte na ně. Kdyby to nebylo možné a oni by znovu útočili, zastrašujte. Použijte výhružky, kterou nemíníte splnit. Vezměte si příklad z přírody. gazela je mírumilovný vegetarián a přeci má rohy. Ne k útoku, ale k zastrašení a k obraně. Kdyby to nestačilo, máte právo se bránit, ale nikdy ne útočit. V sebeobraně můžete zlého člověka citelně napadnout, jestliže nevidíte jiné vyhnutí. Někdy tím zarazíte větší zlo, které by on udělal.

     A jak je to s léčiteli?

     Léčitel biotronik (duchovní léčitel, magnetizér) je člověk, který léčí silově. Čím je dokonalejší, tím více síly vyřazuje, a tím je síla důraznější a kvalitnější. Mnohý nepředává pouze přímým stykem a dotykem rukou, ale vysílá také na dálku. K tomu zapojuje své chtění a dobrou vůli pomoci.

     Pokud je léčitel dobrý a je proto kladnou složkou Tvůrčího díla, potud jsou jeho síly dobré a dělají dobro. Dobrý a vyspělý léčitel je velmi silný vysílač. Vždyť měnit tělesný stav třeba na stovky kilometrů nebo posilovat a léčit celou velkou skupinu lidí najednou není maličkost.

     Jeho léčivé síly jsou uzpůsobeny k tomu, aby pronikaly plazmatickým obalem a jsou více-méně tvůrčí. Jsou kladné, když je kladný postoj léčitele, ale mohou být i záporné a velmi škodlivé, kdyby léčitel myslel na druhého člověka ve zlém. To se nikdy nesmí stát.

     Vzhledem k vysoké aktivitě vysílané síly a pevnosti svého ochranného obalu má vyspělý léčitel silnou ochranu. Nebude-li zlé vysílat, nemusí se zlého obávat. Proto u něj platí víc než u jiného, co bylo řečeno.

  • Autor: Fabián Martin
  • Datum publikace: 30.12.2002
  • Článek zařazen do: Zajímavosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2869 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha