Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Vít je sobota 15.06.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Rozjímání s Josefem Zezulkou I

I po Vánocích je vhodné se zamyslet nad smyslem života a duševním vývojem člověka. Proto budeme pokračovat i mezi svátky v otázkách a odpovědích na ně.

     O Vánocích jsme probrali první vývojovou fázi člověka a přechod do druhé fáze. Dnes tedy odhalíme tajemství druhé fáze. Co s sebou vlastně přináší? Čím je charakteristická?

     Druhá vývojová fáze je citová. Zde dochází k projevu zvýšené citlivosti jedince.

     Ve vědeckém bytí se uskutečňují intuitivní nápady, mnohdy velmi čistě propracované. Přístup k poznávání je více citový a emoční. Uskutečňují se drobné reformy a korekce na dosud známých faktech.

     V praktickém životě převládá cit, citlivost. Je to sféra umělců, výtvarníků, básníků a literátů. Sféra nadšení, i v počátečních stádiích mnohdy až k fanatismu.

     V náboženských směrech se vyskytuje jasnovidnost, patří sem lidé stigmatisovaní, je to též doména spiritismu a různého mimosmyslového vnímání a zvláštních schopností, ale jen takových, při kterých člověk na sebe nechává působit, tedy pasivních.

     V porovnání s lidským příběhem během jednoho života se tato vývojová fáze rovná době zamilovanosti a zakládání rodiny.

     A jak vypadá přechod z druhé fáze do třetí fáze?

     Přechod z druhé do třetí fáze je znamenán korekcí, kterou působí třetí fáze na druhou. Cit je korigován klidnou moudrostí a soustředěným myšlením.

     Ve vědeckých oborech se projevuje větší uvážlivost, nadšení pro věc je poutáno klidným myšlením a prakticky je usměrňováno.

     V praktickém životě je to solidnost, ale v oblasti umění zvýšená komerčnost a praktičnost.

     V náboženském směru je již zvýšená kritičnost. Člověk se počíná rozhlížet za hranice běžné víry. Je to oblast, kde člověk již projevuje více kritiky a počíná hledat pravdu života.

     V porovnání s lidským během života je to doba upevňování rodiny, ustálení existence, počátek výchovy potomků.

     A čím je charakterizována třetí vývojová fáze? Co přináší nového?

     Třetí vývojová fáze znamená ustálení, moudrost života, počátek sklízení plodů života.

     V praktickém životě se projevuje moudrostí, rozvahou, stabilitou, klidem zralého věku, který se pohybuje v zaběhnutí existence.

     Ve vědecké oblasti je to moudré soustředění, zbavené lidského chytračení, vědecká solidnost, klidná vědecká zvídavost, sklízení plodů celoživotního poznání, cenné a ucelené vědecké práce atd.

     V náboženské oblasti to může být snaha po nejvyšším poznání, snaha po rovnovážném stavu mezi vírou a vědou, hledání pevného postoje vůči životu, možnost více-méně hlubokého pochopení. Z této oblasti se rekrutují dobří učitelé a vedoucí.

     Je zde ale také protiklad. Zvýšená kritičnost a soudnost vede mnoho lidí k naprostému odmítání náboženských směrů a snah. Jeto reakce na naivní a prázdné náboženské směry, sekty s výklady, které podle charakteru a vlivu doby, jsou přítomny mezi lidstvem. Zvlášť v dnešní době je kritický a soudný člověk odmítá a kvůli nesprávným naukám zavrhuje pak vše, co je tzv. duchovní. Soudní lidé jsou zklamáni tím, co je dnes lidstvu předkládáno k věření a stávají se atheisty nebo k náboženství chladnými a zásadně odmítavými.

     V porovnání s lidským životem je to doba moudrého stáří, kritického pozorování a postoje.

     A jak vypadá přechod do poslední čtvrté vývojové fáze?

     Přechod z třetí do čtvrté vývojové je znamenán možností hlubokého pochopení smyslu života, hlubokým věděním, které se obrací k vyšším životním formám.

     V praktickém životě znamená odklon od hmoty, nedůležitost majetku, nepraktičnost ve hmotných záležitostech.

     Ve vědecké oblasti je to hluboké chápání, které dosavadní vědomosti nemá za tak mnoho důležité, ale chápe, že vše je trochu jinak, než na co stačí lidské chápání. Je to možné pronikání a tušení velikých hloubek bytí, je to syntéza intuitivních a rozumových možností.

     V oblasti náboženství dochází k hlubokým pochopením smyslu života, k pochopení životních zákonitostí a k mimořádným filozofickým náboženským postojům.

     V porovnání s lidským životním během je to vyrovnání se s životem a příprava na odchod z hmotného těla.

     A co poslední čtvrtá vývojová fáze? Jak probíhá ta?

     Čtvrtá vývojová fáze nemá již co dělat s lidským tělesným bytím. Je to fáze, kterou prožívá člověk bez vtělení a ve které se připravuje na přechod do vyššího vývojového druhu než je člověk. Zatím je ještě člověkem, sice bez těla, ale lidské vlastnosti a připoutanost k lidskému druhu, které doposud nutně vlastnil, ruší.

     V analogii s lidským životem se podobá stavu po odložení těla, kdy se lidská bytost připravuje k novému vtělení.

     Nejsou to moc přesné škatulky, které dávají malou svobodu vývoji?

     Popsané vývojové fáze jsou vnitřní kvalitou lidské bytosti. Neznamená to, že se člověk podle nich přesně musí v životě projevovat. Na jeho životním projevu je též zúčastněn osud, který je ovlivňován zákonem odrazu. Znamená to, že člověk v nižší vývojové fázi nemá fondy na vyšší životní projev, kdežto člověk ve vyšší vývojové fázi potřebné fondy má, ale mnohdy osudovým určením jsou mu skryty. Člověk ve vyšší fázi se může např. zrodit jako debilní (vlivem zákona odrazu), takže možnosti dané stupněm jeho vývoje se neuplatní.

     Také si musíme uvědomit, že lidé na svých vývojových cestách neprocházejí přímočaře, ale většinou se některými vlastnostmi jakoby zapomínají v nižší fázi. Pak se stane, že jsou např. vývojově vyšší, ale mnohou nedokonalostí jakoby zakotví v nižších oblastech. Nebo jindy, že se v nižší oblasti tak silně deformovali, že nyní mají ztížený postup.

     Opět toho máme na přemýšlení dost. Jestli chcete, tak se zkuste najít v některé z vývojových fází. Ale protože jsou si všechny rovny, tak vám to asi stejně moc nepomůže. Příště se k vývojovým fázím ještě na chvíli vrátíme.

  • Autor: Fabián Martin
  • Datum publikace: 27.12.2002
  • Článek zařazen do: Zajímavosti
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2693 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha