Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Filip je neděle 26.05.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Webparáda

Informační centrum oddílů a klubů a internetový magazín eKamarád vyhlašují soutěž pro internetové stránky pro děti a mládež a jejich rodiče a vedoucí.

      Informační centrum oddílů a klubů společně s naším magazínem vyhlašuje soutěž internetových stránek. Bližší informace se dozvíte z propozic, které vydalo včera Informační centrum oddílů a klubů. Počínaje včerejškem se také shání porotci. Další informace o soutěži přinášíme v propozicích.

1. Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích: 
     A.  
zábavné servery pro děti a mládež včetně osobních stránek dětí a mládeže
     B.
informační servery s obsahem určeným dětem a mládeži nebo jejich rodičům či vedoucím
     C. prezentace oddílů a kroužků pro děti a mládež
     D. prezentace sdružení dětí a mládeže

2.. soutěž probíhá v jednotlivých kolech. Každé kolo má tyto etapy:
     a)
nominace stránek od 1. do 14. dne v měsíci
     b) vyhodnocování porotou od 16. do 24. dne v měs
íci
     c) sumarizace výsledků 25. až 26. dne v měsíci
     d) vyhlášení vítěze 27. dne v měsíci

3. Výsledky soutěže hodnotí porota, která vybírá v neveřejném hlasování pět nejlepších stránek z každé kategorie v pořadí první až páté. Ty jsou hodnoceny 5, 4, 3, 2 a 1 bodem. Tyto výsledky jsou následně sečteny předsedou poroty.

4. Vyhlášení vítězové postupují do Zlatého finále a dále se již soutěže v dalších kolech nezúčastňují. Stránky, které se umístily na 2. až 6. místě postupují automaticky do dalšího kola, aniž by bylo uváděno jejich pořadí.

5. Stránky do každého kola jsou nominovány tímto způsobem:
     a)  stránek z předchozího kola v každé kategorii
     b) každý porotce může do každé kategorii nominovat je
dnu stránku
     c) každý čtenář eKamaráda může nominovat do každého kola jednu stránku se stručným popisem a odkazem zaslaným emailem na adresu ekamarad@ekamarad.cz s předmětem Webparada
     d) pokud by do daného kola a dané kategorie bylo nominováno méně než 10 webů, zajistí nominaci dalších webů do tohoto počtu předseda poroty buď sám nebo prostřednictvím ostatních porotců. Pokud by se počet 10 webů nepodařilo zajisti opakovaně po sobě, tato kategorie nebude v dalším měsíci vyhlášena.

6. Web může být z nominace vyřazen předsedou poroty pouze v případě, že nesplňuje některou z podmínek soutěže, přičemž vymezení jednotlivých kategorií je takovéto:

     A. servery určené k zábavě dětí a mládeže a to i nevýhradní (může jít např. i o rodinný server), server tedy může obsahovat i zábavu pro dospělé, avšak nesmí obsahovat erotiku či jiné aktivity nevhodné pro děti. Dále sem patří osobní stránky dětí a jejich zájmů, které mohou zajímat jejich vrstevníky. Stránky musí sloužit k přímé zábavě dětí, nepatří sem tedy internetové obchody, ani když budou nabízet např. hračky pro děti ani jiné prezentace komerčního charakteru, byť vytvořené dětmi. Kritéria této kategorie např. splňuje třídní stránka, vytvořená dítětem či mládeží do 15 let.

     V této kategorii se přihlíží k nápaditosti, originálnosti provedení, výchovnému působení a vzhledu. Priority jednotlivých kritérií si stanoví každý porotce dle svého uvážení.

     B. informační servery musí obsahovat informace pro děti, mládež, rodiče nebo vedoucí. Mohou být součástí větších informačních komplexů. Lze sem zařadit samostatné informační servery, stejně tak jako podstránky vyhledávačů zaměřené na děti a mládež, přičemž server může být buď všeobecný nebo úžeji tématicky zaměřený.

     V této kategorii se hodnotí nápaditost, originálnost, vzhled, výchovné působení a zejména pak aktuálnost. Priority jednotlivých kritérií si stanoví každý porotce dle svého uvážení, přičemž aktuálnost musí být na 1. nebo 2. místě.

     C. prezentace oddílů a kroužků musí obsahovat údaje o činnosti oddílu či kroužku a musí být aktualizována nejméně jednou za rok.

     V této kategorii se přihlíží k nápaditosti a originálnosti provedení, dále k aktuálnosti informací a celkovému vzhledu. Priority jednotlivých kritérií si stanoví každý porotce dle svého uvážení.

     D. prezentace sdružení dětí a mládeže musí obsahovat údaje o činnosti sdružení.

     V této kategorii se přihlíží k nápaditosti a originálnosti provedení, dále k aktuálnosti informací a celkovému vzhledu. Priority jednotlivých kritérií si stanoví každý porotce dle svého uvážení.

7. Stránky, které tématicky spadají do více kategorií, mohou být nominovány do více kategorií. Např. sdružení dětí a mládeže, které je současně oddílem, může mít nominovány stránky do kategorie C i D. Obdobně třeba server, který poskytuje informace i zábavu, může být nominován současně do kategorií A a B.

8. V lednu proběhne Zlaté finále, do kterého postoupí vítězové jednotlivých kol ve všech kategoriích. První Zlaté finále proběhne v lednu 2004 pro vítězné stránky z kol z let 2002 a 2003. Další Zlatá kola pak budou obsahovat vítězné stránky z kol, které proběhnou v měsících předchozího roku. Podmínkou vyhlášení Zlatého finále pro danou kategorii je, že do ní budou nominovány nejméně tři stránky, tj. že bude tato kategorie otevřena v daném roce alespoň ve třech kolech.

9. Každá z oceněných stránek bude mít právo zobrazovat na své stránce logo vítěze kola. Vítězové Zlatých finále budou mít právo zobrazovat na svých stránkách finálové logo. Účastníci finále budou v průběhu ledna pozváni na společné setkání.

10. Porota by měla mít 20 až 50 členů. Členové poroty mohou hodnotit i vlastní weby, budou-li nominovány. V porotě ale v daném kole nesmí být více jak 10% porotců s jakýmkoliv vztahem (tvůrce či člen tvůrčího kolektivu nebo provozovatel či člen kolektivu, který se podílí na provozu) k nominovanému webu v dané kategorii. V případě, že by to nastalo, buď se porotci dohodnou a patřičný počet z nich nebude v daném kole v dané kategorii hodnotit, a nebo nedohodnou-li se, tyto porotce určí losem předseda poroty.

11. Ocenění porotou je morálním oceněním, záleží pouze na tvůrci webu, zda využije právo umístění ikonky či nikoliv. K nominaci webu není třeba souhlasu jeho tvůrců, těm také z nominace jejich webu do soutěže nevznikají žádné povinnosti.

12. Soutěž se vyhlašuje s platností od 15. 11. 2002 a s účinností od 1. 12. 2002, kdy začíná 1. kolo. Od vyhlášení soutěže je možno navrhovat členy poroty, kteří musí být starší 8 let. Počet porotců do 15 let by měl být nejméně 30%. O rovnoměrné zastoupení amatérů a profesionálů, žen a mužů, dětí a dospělých se snaží předseda poroty, kterým je šéfredaktor magazínu eKamarád, který jednotlivé porotce jmenuje.

13. Každý porotce je povinen rozhodovat objektivně. V případě, že by si myslel, že toho v některém kole a v některé kategorii nebude schopen, je povinen o tom informovat předsedu poroty a po konzultaci se případně hodnocení v dané kategorii v daném kole zříci.

14. Porotci jsou povinni v přihlášce uvést své plné jméno, věk, profesi (stačí obecně, jde o vztah k Internetu) a dále pak servery, na jejichž tvorbě či provozu se podílejí nebo podíleli.

15. Tato soutěž je neziskovým projektem, za který nejsou pořadatelé ani porotci nijak hodnoceni. Po vzájemné dohodě však je možné jim uhradit doložené náklady. Do těchto nákladů se nezapočítávají poplatky za Internet při připojování na hodnocené stránky. Lze však proplatit např. část cesty na lednové setkání účastníků Zlatého finále apod.

  • Autor: Tisk. agent. mlad. eKamarád
  • Datum publikace: 16.11.2002
  • Článek zařazen do: Soutěže
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 3563 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha