Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Berta je sobota 23.09.2023Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Volba povolání trochu jinak

V poslední době vzrostl zájem o Informační centrum pro mládež v Táboře (ICM) a Asociaci pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM) v související s nabídkou služeb pro žáky základních škol a studenty středních škol pro volbu povolání.

     Táborské ICM má akreditaci na ucelený pilotní systém COMDI. O co jde, jsme se zeptali vedoucího táborského ICM Václava Pavlíka.

     K čemu je projekt COMDI?

     Projekt COMDI byl vyvíjen a ověřován v rámci zemí Evropské unie jako pilotní projekt v programu Leonardo už od roku 1998. Na jeho vývoji se podílejí jak zahraniční, tak i Republikové centrum vzdělávání v Chotěboři, Národní vzdělávací fond České republiky, MŠMT ČR a MPSV ČR. Ze zahraničních partnerů to byli hlavně Švýcaři, Němci, Italové, Rakušané a Britové. Program COMDI byl dokončen, včetně překladů do jazyků zastoupených zemí, v měsíci březnu 2001. Je určen pro žáky osmých a devátých tříd. Jde o počítačový program pro volbu povolání COMDI A, který jim pomůže s volbou povolání. Pro tento projekt bylo vybráno pouze devět míst v  České republice.

     O co v projektu jde?

     Cílem bylo vyvinout, ověřit a zavést do praxe počítačové software pro profesní diagnostiku, který by umožňoval adekvátní výstupy srovnatelné s klasickými metodami psychodiagnostické praxe. Z praxe ověřovatelů, kterými byly přihlášené základní školy v ČR i odborníci zabývající se psychodiagnostikou, ale i ze zkušeností “ostrého” užití programu, je možné vyvodit jediný závěr – Počítačový program pro volbu povolání žáků základních škol COMDI, který je skutečně špičkovým produktem. V současné době se již vytváří modul B , který je zaměřen na oblast rekvalifikací. A na světě je už i modul C, který je určený pro studenty středních škol, jako projekt pro volbu kariéry.

     Vždyť v současné době existuje spoustu programů, poraden, státních úřadů, kteří se problematice vzdělávání a výběru povolání už věnují. Proč nějaký nový program?

     Počítačový program COMDI byl původně vytvořen pro potřebu oblasti pedagogicko psychologického poradenství se zaměřením na profesní diagnostiku. Je to modulový systém složený z různých testových baterií s ohledem na věk, pohlaví, úroveň dosaženého vzdělání a potřeb pro budoucí profesní orientaci.

     Základní modul A je určen žákům základních škol, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat svůj budoucí život, svou profesní kariérovou dráhu. Je zaměřen na zjišťování profesních zájmů, úrovně vědomostí v souladu s učivem základní školy, zjišťování schopností, vloh či talentu, osobnostních předpokladů profesní orientace. Výslednicí je doporučení škol a studijních oborů. Obsahuje celkem 72 výstupů, které obdrží absolvent programu formou tiskové podoby Výsledky profesní diagnostiky a Manuálu k profesní diagnostice. Součástí výstupu šetření je i tištěná publikace Průvodce výsledky profesní Diagnostiky COMDI modul A, která slouží k orientaci účastníků ve výsledcích šetření. Pro porovnání je třeba říci, že běžné profesní vyšetření realizované například Informačně poradenskými středisky Úřadů práce obsahuje pouze sedm výstupů z oblasti zájmu o profese a profesní orientace. Počítačový program COMDI modul A má možnosti výstupů. Základní varianta je složena z analýzy zájmů, profesních předpokladů a nejvhodnějšího vytipování oboru studia. Rozšířený výstup má navíc vědomostní a schopnostní testy a úplný výstup zahrnuje dva předcházející se strukturou osobnosti a možností osobní konzultací s odborníky. Tyto testy nemají nic společného s různými testy zjišťujícími IQ nebo jiné údaje.

     Jaké jsou výhody počítačový program COMDI?

     Jde o otázky a hru, která má jednoduché ovládání, program vede klienta při šetření po celou dobu jeho práce. Do deseti dní má zájemce vyhodnocení dat a bilancování výsledků. Vše je jednodušší, dostupnější, rychlejší a přijatelnější pro zájemce o povolání než klasické psychodiagnostické testy. Na vše stačí pouhých 90 minut a účastník má možnost zvolit si výstup šetření. Ze zkušenosti je nutné říci, že je asi 80 procent žáků základních škol, kteří mají povědomí o tomto počítačovém programu a většina z nich požaduje úplný výstup.

     Ale jak je zajištěno utajení zpracovaných údajů?

     Maximální diskrétnost dat v plném souladu se zákonem č.101/2000 o ochraně osobních údajů. Zde je nutné říci, že každé Středisko profesní diagnostiky pro volbu povolání musí splnit celou řadu odborných i technických podmínek včetně šetření Úřadu na ochranu osobních dat. Právě proto dnes má certifikaci pouze devět míst v republice.

     Kdybych měl zájem, co mám udělat pro to, abych mohl svou dceru nebo syna přihlásit?

     Nejlepší by bylo, kdybyste osobně navštívili Informační centrum pro mládež Tábor. Lze i zatelefonovat, poslat fax či e-mail o tom, že máte zájem absolvovat šetření s využitím Počítačové programu COMDI modul A . Dáme vám patřičnou Žádost o zařazení do profesního šetření … s poučením. Tyto formuláře žák spolu s rodiči vyplní. Žádost nechá ještě ověřit na své základní škole. Následně je doručí do ICM, kde se zájemcem dojednáme termín provedení šetření. Od 2. listopadu, každou sobotu od 9 hodin, stačí přijít s vyplněnými a ověřenými formuláři do ICM, protože každou sobotu probíhá profesní šetření pro volbu povolání.

  • Autor: Řeháček Jiří - Riki
  • Datum publikace: 18.11.2002
  • Článek zařazen do: Škola
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 3602 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8230 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha