Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Vilem je sobota 28.05.2022Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Na slovíčko s Ottou Kechnerem

Náš cyklus o komunální politice ve vztahu k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže pokračuje dnes rozhovorem s náměstkem primátora hl. m. Prahy Ottou Kechnerem.

     Rada zastupitelstva hl. m. Prahy má jedenáct členů, z toho šest zástupců ODS a pět z ČSSD. Jedním z náměstků primátora je i Otto Kechner, který je členem ČSSD. Do jeho kompetencí patří zdravotnictví, oblast sociální péče a oblast národnostních menšin. Je členem výborů zdravotního, sociálního a bezpečnostního. Chcete-li se toho dozvědět více, navštivte jeho stránky na adrese http://www.kechner.cz.

     Panu Kechnerovi jsme položili tyto otázky:

     Otázka redakce: Hl. m. Praha má již několik let propracovanou dotační politiku a to prioritně na akce mimo Prahu, v poslední době též na akce přímo v Praze pro neorganizovanou mládež. Dost často ale narážíme na to, že se koná dobře připravená i finančně zajištěná akce, ale veřejnost o ní málo ví. Rovněž i MČ Praha 4 má svůj grantový program, i když funguje kratší dobu. Problém ale je stejný, o dobře připravených i finančně zajištěných akcích se ví málo. Co tedy hodláte dělat pro zlepšení informovanosti o těchto akcích na veřejnosti?

     O. Kechner: Hl.m.Praha vyhlašuje pravidelně od roku 1994 Celoměstské programy pro oblast volného času dětí a mládeže. Prostřednictvím těchto programů jsou řešeny nejen základní podmínky pro činnost subjektů pracujícími s dětmi a mládeží, jako jsou prostory pro činnost, ale i podpora akcí ve volném čase, kluby pro neorganizovanou mládež apod. Problematikou neorganizovaných dětí a mládeže se zabývá jak OMT MHMP, tak Komise pro udílení grantů. Od roku 1996 byl zařazen do grantového systému program Akce pro neorganizované děti a mládež zaměřený na tuto skupinu mládeže. Z důvodu informování veřejnosti o pořádaných akcích je v podmínkách programu uvedena povinnost veřejného oznámení o konání akce nejméně 7 dnů předem. Dalším programem zaměřeným na tuto problematiku je podpora činnosti i vzniku Klubů pro neorganizovanou mládež, který je vyhlašován od roku 1998.

     Co se týče informovanosti o pravidelně vyhlašovaných Celoměstských programech pro oblast volného času dětí a mládeže, je zajištěna v několika rovinách. Vyhlášením Programů v tisku přes tiskové oddělení MHMP, vyvěšením na úředních deskách všech MČ, obesíláním všech žadatelů, kteří se o grant ucházeli v minulých letech a v neposlední řadě prostřednictvím internetových stránek hl.m.Prahy (http://www.praha-mesto.cz/ ).

     Reakce redakce na odpověď a doplňující otázka: Z ohlasu od rodičů mi připadá, že veřejné oznámení nejméně 7 dnů není příliš účinné. Jakým způsobem má být toto veřejné oznámení provedeno? Probíhá spousta akcí, o kterých se rodiče nebo přímo děti dozvědí pouze náhodně. Jsou sice kalendáře akcí, které jsou tištěny s periodou jednoho roku a jsou dostupné na všech pražských základních školách. Spousta akcí se do nich nedostane, protože nápad na jejich vznik je až po uzávěrce těchto kalendářů. Řešením je samozřejmě Internet, protože tam je akce možno pružně přidávat. Problémem ale je, že ne všichni mají přístup na Internet a pak propagace těchto informačních stránek, kterých by jistě mělo být více a měly by vzájemně spolupracovat. V Praze 4 např. funguje Internetstudio pro děti a mládež, které nabízí pro děti velice levný přístup na Internet (24,-- Kč/hod), ale jeho problémem je, že se něm neví. Sídlí v suterénu, takže není moc vidět. Vše by vyřešilo několik poutačů na chodnících ve tvaru A. Problémem jsou ale poplatky za ně, na které sdružení dětí a mládeže, které toto internetstudio provozuje, samozřejmě nemá. Při tom z tohoto internetstudia mohou děti chodit na Internet v odpoledních hodinách a též o sobotách. Neděle byly z důvodu malé návštěvnosti zrušeno, ale bylo ze začátku otevřeno i v neděli. Ze stejných důvodů se omezuje i sobotní provoz. Jak tento problém neinformovanosti řešit?

     Další otázka redakce: Fenoménem současné doby je Internet, který je mocným zejména komunikačním prostředkem, který výraznou měrou ovlivňuje děti a mládež. Pro tuto kategorii vznikají nejrůznější projekty na Internetu, z nichž některé se snaží o tvůrčí přístup dětí k Internetu. Jak dnes, kdy se u nás Internet v podstatě rozvíjí, děti vychováme, tak se na Internetu budou chovat. Buď ho mohou využívat aktivně pro získávání informací jak vzdělávacích, tak zábavných (hledání kroužků, oddílů, táborů a jiných pro ně určených akcí) a nebo jej mohou využívat pouze pasivním způsobem v chatu, na SMS bránách a hrách. Aktivity kolem Internetu jsou zatím zcela minimálně podporovány jak MČ Praha 4 tak Magistrátem hl. m. Prahy. Hodláte v této oblasti něco změnit?

     O. Kechner: V rámci programu Kluby pro neorganizovanou mládež může být podána žádost o grant i na tuto oblast, která je také podporována i státními prostředky pomocí akce Internet do škol.

     Otázka redakce: Některé věci zejména v oblasti informatiky a Internetu jsou občas řešeny profesionálními firmami za nemalé peníze. Příkladem může být třeba projekt Sídliště (http://www.sidliste.cz ). Přitom sdružení dětí a mládeže jsou schopny mnohdy zajistit činnosti ve stejné, ne-li lepší kvalitě za mnohem menší částku peněz. Občanská sdružení by s malými náklady mohla vytvořit i informační síť. Hlavní výhodou Internetu je totiž jeho pružnost, dokáže zachytit i aktivity, které vznikají později, než je uzávěrka tištěných brožurek. Vytvoření takovéto sítě by nebylo finančně náročné a pokud by byla účinně propagována, včetně vzájemné propagace, byla by asi velmi účinná. Uvažujete o podpoře podobných projektů na Internetu s informačním zaměřením? Uvažujete o tom, zadat například zakázky týkající se informatiky sdružením dětí a mládeže, které se touto oblastí zabývají a pro které to může být částečný způsob financování jejich činnosti?

     O. Kechner: Podobný informační systém je vybudován v Domě dětí hl.m.Prahy. V roce 2000 byla OS vyzvána prostřednictvím informativní schůzky k možnosti spolupráce v této oblasti. Zájem však ze strany OS nebyl projeven. V rámci informovanosti veřejnosti vznikají i brožury Mít kam jít s přehledem volnočasových aktivit a Mít kam jet s nabídkou táborů. Tyto brožury jsou distribuována do všech pražských škol. V DDM hl.m. Prahy Karlínské nám.7 na Praze 8 je zřízeno jak Informační centrum pro mládež s možností získání informací z oblasti volného času dětí a mládeže, vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit, tak Internetová kavárna. Na Internetu je informační systém k dispozici na adrese www.ddmpraha.cz.

     Reakce redakce na odpověď: Na informační systém DDM hl. m. Prahy jsem se se zájmem podíval a děkuji za tip. Bohužel jsme zde ale našel pouze osnovu toho, co mohu v jejich informačním centru najít, pokud se tam vypravím. Škoda, že informce, které tam mají v šanonech v papírové podobě nejsou také přímo na Internetu.

     Co se týká výzvy OS ke spolupráci, k nám se bohužel tato výzva nedostala. Je to opět problém informovanosti. Zveřejní-li výzvu jeden, byť renomovaný zdroj, může uniknout pozornosti ostatních. Domnívám se, že by bylo efektivnější mít síť takovýchto informačních zdrojů na Internetu. Jejich provoz by nebyl příliš drahý a pokud by spolu spolupracovaly, výsledný efekt by měl velký efekt. V současné doně např. rádi zveřejníme podobné informace v našem magazínu, který je určen nejenom dětem a mládeži, ale i vedoucím a rodičům.

     Zmíněné brožury jsou jistě přínosem, ale je zde problém již zmíněné nemožnosti průběžné aktualizace a dodatečné zařazování nových akcí.

     Další otázka redakce: Sdružením dětí a mládeže by napomohla spolupráce při jejich propagaci. Bohužel regionální noviny (v Praze 4 např. Tučňák), mají většinou uzávěrku měsíc dopředu, což je někdy problematické. Bohužel např. propagace reklamy (třeba poutač tvaru A na chodníku), je hodně drahá, takže si ji nezisková organizace nemůže dovolit. Zpravidla ji ani nelze hradit z grantu. Poplatky se platí jak Magistrátu hl. m. Prahy, tak městské části. Neziskovým organizacím by jistě pomohlo, kdyby byly od těchto poplatků osvobozeny. Jaké je k tomu Vaše stanovisko?

     O. Kechner: Propagace akcí je velmi důležitou součástí každé pořádané aktivity, proto je tuto položku samozřejmě možné z grantů hradit. Žadatelé také tuto položku v v žádostech o grant často uplatňují.

     Reakce a doplňující otázka redakce: V případě této konkrétní propagace Internetstudia pro děti a mládež mi ale připadá efektivnější spíš osvobodit toto občanské sdružení od poplatků, protože mi připadá zbytečné takto protáčet peníze. Navíc v případě třech poutačů tato částka přesáhne 100.000,-- Kč a je malá šance, že OS dostane tak velký grant, aby z něj mohl uhradit tuto propagaci a ještě mu zbylo na další provozní náklady. Jaký je na to Váš názor?

     Další otázka redakce: Místní sdružení přechází dotačně pod kraje, tedy v tomto případě pod Magistrát hl. m. Prahy, případně pod městské části. Na to budou kraje dostávat část dotací od MŠMT ČR. To dosud podporovalo i tzv. režijní náklady jako je poštovné, telefony apod. spojené přímo s  projektem. Přizpůsobí se tomu i granty Magistrátu hl. m. Prahy či MČ Prahy 4?

     O. Kechner: Vyhlášení těchto programů je zatím v přípravné fázi, každopádně lze v důsledku nedávných povodní označit jako prioritu odstranění následků škod.

     Doplňující otázka redakce: Znamená to tedy, že přechod dotační politiky, který převedl místní sdružení z působnosti MŠMT ČR pod kraje není plynulý. Při tom již byl dvakrát o rok odložen. Co je příčinou, že přípravy na tento přechod trvají tak dlouho a nestihly se ani za dva roky?

     Panu náměstkovi děkujeme za rozhovor a těšíme se na jeho odpovědi na naše doplňkové otázky, s kterými rádi naše čtenáře seznámíme.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 14.10.2002
  • Článek zařazen do: Komunální politika
  • Počet komentářů ke článku: 1
  • Článek si přečetlo 4269 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8132 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha