Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Filip je čtvrtek 26.05.2022Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

Na slovíčko s Jaroslavem Košutem

V dnešním povídání o komunální politice přišel na řadu kandidát KDU - ČSL, který zatím zastupitelem není. Kandiduje do zastupitelstva hl. m. Prahy.

     RNDr. Jaroslav Košut, CSc., MBA vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, poté pracoval v Akademii věd České republiky, kde obdržel vědeckou hodnost ve fyzice a byl oceněn cenou I. stupně AV ČR. Získal také diplom MBA se zaměřením na ekonomii od Rochester Institute of Technology v prestižním studiu při US Business School in Prague. V roce 1995 začal pracovat jako finanční expert v bankovnictví a od roku 1999 působí jako soukromý ekonomický poradce pro oblast restrukturalizací a investičního bankovnictví. Zajímá-li vás toho o něm více, např. jeho rodina, curriculum vitae či publikace a rozhovory, podívejte se na jeho stránku http://www.kosut.cz.

     Opět jsme pokládali tradičné otázky.

      Redakce: Magistrát hl. m. Prahy má již několik let poměrně propracovanou dotační politiku a to prioritně na akce mimo Prahu, v poslední době též na akce přímo v Praze pro neorganizovanou mládež. Dost často ale narážíme na to, že se koná dobře připravená i finančně zajištěná akce, ale veřejnost o ní málo ví. Rovněž i MČ Praha 4 má propracovaný svůj grantový program, i když funguje kratší dobu. Problém ale je stejný, o dobře připravených i finančně zajištěných akcích se ví málo. Co tedy hodláte dělat pro zlepšení informovanosti o těchto akcích na veřejnosti?

     J. Košut: Je to především realizátor akce pro mládež, který je současně nositelem grantu Magistrátu hl. m. Prahy, resp. úřadu městské části kdo má v rámci připravovaného projektu počítat s tím, jak bude informovat o akci veřejnost a kolik na to vyčlení prostředků. To bude vždy jeho hlavním úkolem. Magistrát resp. úřad městské části však může samozřejmě napomoci v informovanosti v rámci svých informačních a komunikačních kanálů jako jsou úřední desky, vlastní noviny, webovské stránky apod.

     Redakce: Fenoménem současné doby je Internet, který je mocným zejména komunikačním prostředkem, který výraznou měrou ovlivňuje děti a mládež. Pro tuto kategorii vznikají nejrůznější projekty na Internetu, z nichž některé se snaží o tvůrčí přístup dětí k Internetu. Jak dnes, kdy se u nás Internet v podstatě rozvíjí, děti vychováme, tak se na Internetu budou chovat. Buď ho mohou využívat aktivně pro získávání informací jak vzdělávacích, tak zábavných (hledání kroužků, oddílů, táborů a jiných pro ně určených akcí) a nebo jej mohou využívat pouze pasivním způsobem v chatu, na SMS bránách a hrách. Aktivity kolem Internetu jsou zatím zcela minimálně podporovány jak MČ Praha 4 tak Magistrátem hl. m. Prahy. Hodláte v této oblasti něco změnit?

     J. Košut: Slabinou každé nové technologie je skutečnost, že i přes rychlý rozvoj a šíření není plně dostupná pro všechny sociální vrstvy. Je to proto, že čím je taková technologie pokrokovější a unikátnější, tím je dražší a tudíž i méně dostupnou. Internet i přes svůj rychlý rozvoj prochází také takovým vývojem a je třeba jeho rozšíření a aktivity, které umožní jeho snadnější a sofistikovanější užití rozhodně podporovat. Skutečnost, že tyto aktivity nejsou dosud v širší míře podporovány je třeba změnit. Hlavním nástrojem pro změnu trendu v podpoře Internetu vládními institucemi je grantový systém. Budu proto prosazovat, aby v tomto systému byla vyčleněna kapitola na podporu internetových projektů. To umožní, aby internetové projekty nekonkurovaly a tedy ani nepodléhaly projektům z jiných oblastí.

     Redakce: Některé věci zejména v oblasti informatiky a Internetu jsou občas řešeny profesionálními firmami za nemalé peníze. Příkladem může být třeba projekt Sídliště (http://www.sidliste.cz ). Přitom sdružení dětí a mládeže jsou schopny mnohdy zajistit činnosti ve stejné, ne-li lepší kvalitě za mnohem menší částku peněz. Občanská sdružení by s malými náklady mohla vytvořit i informační síť. Hlavní výhodou Internetu je totiž jeho pružnost, dokáže zachytit i aktivity, které vznikají později, než je uzávěrka tištěných brožurek. Vytvoření takovéto sítě by nebylo finančně náročné a pokud by byla účinně propagována, včetně vzájemné propagace, byla by asi velmi účinná. Uvažujete o podpoře podobných projektů na Internetu s informačním zaměřením? Uvažujete o tom, zadat například zakázky týkající se informatiky sdružením dětí a mládeže, které se touto oblastí zabývají a pro které to může být částečný způsob financování jejich činnosti?

     J. Košut: Bylo by ode mne nesolidní, kdybych teď populisticky tvrdil, že při realizaci projektů plně nahradíme profesionální firmy občanskými sdruženími. Výběr profesionální firmy může mít svůj důvod: vyšší kvalitu, rychlejší provedení, garanci dodávky atd. Navíc nevím, jaké jsou zkušenosti občanských sdružení se zajišťováním těchto činnosti. Myslím však, že např. realizace webovských stránek na doméně www.sidliste.cz, je plně srovnatelná s vašimi stránkami a mohla by je zvládnout i další neprofesionální sdružení. Výběr je tedy věcí posouzení konkrétního projektu a nabízených možností k jeho realizaci. Obecně však mohu říci, že pokud při posuzování daného projektu bude možné volit mezi srovnatelnými nabídkami, budu upřednostňovat možnost realizace prostřednictvím sdružení dětí a mládeže.

     Redakce: Sdružením dětí a mládeže by napomohla spolupráce při jejich propagaci. Bohužel regionální noviny (v Praze 4 např. Tučňák), mají většinou uzávěrku měsíc dopředu, což je někdy problematické. Bohužel např. propagace reklamy (třeba poutač tvaru A na chodníku), je hodně drahá, takže si ji nezisková organizace nemůže dovolit. Zpravidla ji ani nelze hradit z grantu. Poplatky se platí jak Magistrátu hl. m. Prahy, tak městské části. Neziskovým organizacím by jistě pomohlo, kdyby byly od těchto poplatků osvobozeny. Jaké je k tomu Vaše stanovisko?

     J. Košut: Určitě je možné v tomto najít shodný pohled. Dovedu si představit různé varianty pomoci v propagaci: např. výrazné snížení poplatků za umístění uvedených poutačů, nebo i úplné osvobození od těchto poplatků, avšak na předem stanovený počet poutačů - to co by bylo umístěno nad tento počet, by pak bylo zpoplatněno; bez nějakého omezení by jinak mohlo dojít k jejich nadměrnému rozšíření.

     Redakce: Místní sdružení přechází dotačně pod kraje, tedy v tomto případě pod Magistrát hl. m. Prahy, případně pod městské části. Na to budou kraje dostávat část dotací od MŠMT ČR. To dosud podporovalo i tzv. režijní náklady jako je poštovné, telefony apod. spojené přímo s  projektem. Přizpůsobí se tomu i granty Magistrátu hl. m. Prahy či MČ Prahy 4?

     J. Košut: Zda k tomuto přizpůsobení dojde, to nemohu předjímat. Dá se to však předpokládat a budu-li moci, ovlivním to tímto směrem.

     Vzhledem k tomu, že odpovědi pana Košuta byly vyčerpávající a odpověděly na naše otázky v plném rozsahu, nezasílali jsme mu další doplňující otázky.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 11.10.2002
  • Článek zařazen do: Komunální politika
  • Počet komentářů ke článku: 1
  • Článek si přečetlo 5675 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0031 sec. | Aktuálně máme v databázi 8132 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha