Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Filip je neděle 26.05.2024Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

První konference SKSK ČR

Včera se konala první konference SKSK ČR? Jak to, že první, když SKSK ČR bude mít letos desáté výročí od vzniku? Odpověď a mnoho dalšího zajímavého z dění v SKSK ČR najdete v článku.

     Loni se konala 10. valná hromada SKSK ČR, což znamenalo, že SKSK ČR měla své 9. narozeniny. Pokud to někomu připadá divné, tak si uvědomte, že na té první valné hromadě měla SKSK ČR své nulté narozeniny, protože to byla valná hromada ustavující. Ta se konala 22. dubna 1992.

     Na té loňské valné hromadě se dost výrazně měnily i stanovy. Tím dostanete odpověď i na tu otázku, proč letos byla první konference. Pro toho, kdo neví rozdíl mezi valnou hromadou a konferenci vysvětlím, že na valnou hromadu je zván každý zástupce (zpravidla patron) klubu a dále pak zástupci vyšších organizačních článků - středisek, oblastí a samozřejmě též ústředí. Kdežto na konferenci se zve pouze podle určitého klíče, schází se zde tedy menší počet lidí.

     Protože všechny kluby jsou soustředěny do středisek, což jsou nejnižší články, které mají vlastní právní subjektivitu, jsou klíčem k delegování delegátů na konferenci právě střediska. Každé středisko má nejméně jednoho delegáta. To platí pro střediska Bratrstvo (i když to už je na hranici dvou delegátů), Vlčice a Zálesáci. pět delegátů mělo největší středisko Bratrstvo. Za oblast Praha zde byli dva delegáti a ústředí bylo zastoupeno náčelnictvem.

     Díky přechodu na systém konference se podstatně zvýšila procentuelní účast. Ta byla 80%, zatím co v minulosti jsme se kolikrát pohybovali i na hranici 10 či 20%. Prostě větší počet lidí se hůře schází. Pokud zrovna termín nevyhovoval největšímu středisku Bratrstvo, pak byla účast malá.

     Systém konference dává více práce nižším článkům, které musí všechny závažné záležitosti projednat na svých valných hromadách a dát potom mandát k jednání svým delegátům na konferenci. Přijde-li někdo na konferenci s nějakou novinkou, může se stát, že bude věc odložena, pokud si nebudou delegáti jisti, zda k jednání o mimořádném bodu mají dostatečný mandát.

     Ale pojďme už přímo k samotnému dění na konferenci. Tu zahájil náčelník Míla Fuček. Po nezbytných volbách komisí - mandátové (Václav Fabián a Mlsoun), návrhové (Lukáš Jeřábek a Franta Zíka) a volební (Martin Fabián a Jakub Mejta), přečetl náčelník stručnou zprávu o činnosti za rok 2001. V ní konstatoval, že SKSK ČR pomalu překonává krizi z roku 2000, kdy zůstala bez dotací od MŠMT ČR.

     V SKSK ČR došlo z finančních důvodů k velkému útlumu v práci s dětmi z dětských domovů. Z pozice ústředí sice pokračují turnaje pro dětské domovy, které jsou obrok střídavě ve stolním tenisu a sálové kopané, tábory už ale ústředí nepořádá. Dětským domovům se v současné době věnuje 5. St KSK Vlčice. od letošního roku se ale vzpamatovává i 6. St KSK ČR Zálesáci, které skoro dva roky nefungovalo, v kterém byly vždy též děti z dětských domovů.

     Velmi dobře pracuje Rada organizátorů a výrazně se zlepšila práce Rady guvernerů. V náčelnictvu je bohužel práce rozdělena dost nerovnoměrně a těžiště je stále na náčelníkovi, který byl v současné době velmi pracovně zaneprázdněn, což se samozřejmě projevilo.

     Zřejmě už s definitivní platností skončil časopis Kamarád, kterého nahradil internetový eKamarád. Propagace SKSK ČR se obrací směrem na Internet a v této oblasti se prohlubuje spolupráce s ICOK.

     Zprávu o hospodaření přednesl za nepřítomného hospodáře Vašek Fabián. Z původně přebytkového rozpočtu o 3.500,-- Kč se nakonec vyklubal schodek ve výši 2.299,50 Kč. Způsobily to výrazně nižší příjmy, které byly ve výši 46,7%. Co to způsobilo? Zejména výrazně nižší dotace od MŠMT ČR. Plánovalo se 150.000,-- Kč, skutečnost byla 30.000,-- Kč. Pak byly o 3.000,-- Kč nadhodnoceny členské příspěvky, o 6.000,-- Kč účastnické poplatky akcí, o 13.000,-- Kč dary, o 400,-- Kč úroky z běžného účtu a o 7.000,-- Kč granty. Naopak příjmy za služby jsme docílili proti plánu o téměř 12.000,-- Kč vyšší.

     Z výdajů byly dotace pro nižší organizační složky nižší pouze o 8.000,-- Kč.Naopak stouply náklady na propagaci, nemateriálové služby a na nájmy. V rozpočtu je lépe členěna položka na výdaje na činnost, na které se také v globálu ušetřilo. Obecně lze říci, že s ohledem na výrazně nižší dotace, na tom je SKSK ČR v hospodaření celkem dobře.

     Rozpočet na rok 2002 přednesl opět náčelník. Počítá se v něm se zůstatkem 5.600,-- Kč a byl sestaven an základě skutečnosti z roku 2001. Schválen byl jednomyslně a bez výhrad.

     Mlsoun přednesl návrh plánu činnosti na rok 2002. ten navazuje na koncepci SKSK ČR z předchozích let. Počítá se zde i s dalším budováním MTZ, i když v letošním roce na to asi moc finanční podmínky nebudou. V dubnu se pak počítá s oslavou 10. výročí. Zredukovány byly akce, které se po dva roky plánovaly, ale nepodařilo se je uskutečnit. I plán po drobných úpravách konferenmce jednomyslně schválila.

     V diskusi, kterou řídil Lukáš Jeřábek, se toho probralo poměrně hodně. Kriticky se zde hovořili i o bývalé Nadaci Kamarádi, z které je dnes Nadace Loreta, která se však nemá ke svým závazkům. V době, kdy Oblast Praha provozovala turistickou základnu Loreta nadaci pro její rozvoj půjčovali peníze manželé Fučkovi. Tyto půjčky byly směřovány k tomu, aby Loreta sloužila dětem z SKSK ČR, zejména pak dětem z dětských domovů, pro které tam SKSK ČR pořádala tábory. Tyto půjčky nejenom, že nejsou spláceny, ale manželé Fučkovi, kterým nadace dluží nemalé částky, nejsou ani informováni o činnosti nadace a výhledu splátky půjček. Nadace ani nezveřejnila výroční zprávu za rok 2000. což je její povinnost daná zákonem. Vypadá to, že sliby o podpoře SKSK ČR byly liché, protože nadace ani nedokázala dát do pořádku uzavření společných projektů, které s SKSK ČR měla.

     Dále se diskutovalo o Bambiriádě, na kterou se SKSK ČR opět chystá společně s ICOK a TJ ORS. Expozice by měla být zaměřena na činnost společného Centra volného času Kamarád. Diskuse se točila i kolem internetových aktivit, kolem Klubu ekamarádů.

     Poslední blok diskuse se věnoval práci s dětmi z dětských domovů. Byla dána dohromady směrnice, která požaduje, aby samostatná práce s dětmi z dětských domovů v rámci SKSK ČR byla svěřována pouze osobám, které jsou členy SKSK ČR evidovaní jako vedoucí dětí a mládeže a nebo členy organizací, s nimiž je akce pořádána společně a tím pádem za tyto osoby nese odpovědnost spolupořádající organizace. Při tom pro tyto osoby je požadována kvalifikace minimálně 4. stupně.

     Co to znamená být evidován jako vedoucí dětí a mládeže v SKSK ČR? O tom se ve směrnici také hovoří. Mimo základních členských údajů se u vedoucích eviduje ještě jejich kvalifikace pro práci s dětmi a mládeží, která je ale převoditelná i z jiné organizace, pokud si ji vedoucí udělal pod ní, dále se sleduje praxe v práci s dětmi, lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a čestné prohlášení o bezúhonnosti. Odpovědnost za tuto evidenci má středisko, v případě pracovníků, kteří jsou registrováni v 0. klubu pak buď oblast nebo ústředí.

     Následovala volba třetiny členů do rady organizátorů, kterým končí tříletý mandát. Zvoleni byli stávající členové rady, takže jim byl jejich mandát prodloužen na další tři roky.

     Posledním bodem bylo schválení usnesení, které přednesl Lukáš Jeřábek a které bylo schváleno konferencí. Potom už jenom náčelník Míla Fuček poděkoval delegátům za účast a konferenci ukončil.

  • Autor: Mejta Jakub - Stopař
  • Datum publikace: 25.03.2002
  • Článek zařazen do: Volný čas
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2434 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0034 sec. | Aktuálně máme v databázi 8271 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha