Rubriky

Vyhledávání v článcích
Co hledáte ?Provozuje:
icok


ikonka partnera
ikonka partnera
Dnes má svátek Dita je pondělí 27.03.2023Novinky

Magazín eKamarád vás vítá
Přinášíme vám zpravodajství ze světa dětí a mládeže. Chcete se i vy podělit s ostatními o své zkušenosti či nějak pobavit naše dětské čtenáře? Není nic jednoduššího. Přidejte se do naší kamarádské rodiny a napište nám na email redakce8(Z)ekamarad.cz
(Místo (Z) napište @).

PONS zvolil nového prezidenta Galénovy nadace

Na letošním PONSu se děly poměrně převratné věci. Jednou z nich byla volba nového prezidenta Galénovy nadace.

     PONS začal v pátek 25. ledna. Už pozvánka s programem, který rozesílal Galén, napovídala, že program bude mít dosti závažné body.

     Na PONS jsem z Prahy vyrážel krátce po poledni, do Hradce Králové jsem dojel krátce po 14. hodině a pak jsem zhruba hodinu čekal na autobus do Bělče. Tam jsem vpořádku dojel a čekala mě zhruba kilometrová cesta do Tábora J. A. Komenského, kde se PONS už tradičně konala. Po cestě, pár stovek metrů před táborem, mě předjeli autem Jura Stegbauer s Galénem, Rosťou Mrázem a Romanem Petrusem. Ti mi vzali do tábora batoh a kufřík, což se zejména hodilo při zdolávání zledovatělého úseku na mostku těsně před táborem. Ten byl tak důkladně zledovatělý, že jej šel Jura posypat pískem, neboť jeho zdolání nebylo příjemné ani pro řidiče, natož pak pro ty, kteří dorazili za tmy.

     Účastníci se scházeli postupně, někteří dorazili až pozdě večer a někteří až v průběhu soboty. Přesto ale část jednání začala už v pátek večer. Probíraly se ale méně závažnější věci. Před tím probíhaly i různé kuloárové rozhovory, na které pak jednání po večeři navázalo.

     Jurovo vyprávění o některých "umělcích", kteří przní obrazy Lady, ale i Fischera inspirovalo ke glejtu Herodesovy hanopisy, který byl posléze trefně pojmenován Herodev antydiplom.

     Hovořilo se i o připravovaném časopisu Ostrov, který už měl začít vycházet, ale nakonec nastaly finanční problémy. Nyní je šance, že časopis by mohl začít vycházet na podzim.

     Hovořilo se i o Žlutých kvítcích. Rok 2002 byl vyhlášek PONSem jako Rok Žlutých kvítků. Dojde totiž ke snaze o jejich novou popularizaci a rozšíření mezi děti. Při té příležitosti se také diskutovalo o tom, zda Žlutý kvítek je předstupněm Březového lístku a zda má mít poloviční podpisovou sílu. PONS toto stanovisko odmítla. Důvodem k tomu byly i dost velké rozdíly, např. ten, že Žlutý kvítek je na rozdíl od Březového lístku odnímatelný. Pokud se chce dítě podepsat na udělovací listinu svému vedoucímu, může to udělat i bez podpisové síly. Toto právo by mělo mít každé dítě, které v oddílu je, bez ohledu na to, zda je nositelem Žlutého kvítku nebo ne.

     Galén zde vyprávěl i o kladných zkušenostech z Frenštátu pod Radhoštěm, kde nositelům Žlutých kvítků přiznávají poloviční hlas při udělování Březových lístků. Podle účastníků PONSu jde ale spíše o vyjímečnou situaci.

     Další jednání pokračovala až v sobotu, kdy přijeli po ránu další účastníci. Někteří ale dorazili až těsně před obědem. Na programu bylo jednání o Sdružení Březový lístek, kde se ukázaly po jeho dvouleté činnost některé závažné problémy. Prezident Honza Křižka předložil výroční zprávu. Diskutovalo se o tom, že toto sdružení má stále málo členů, zda má smysl jeho další existence, tedy zda jej zachovat či nikoliv.

     V diskusi zaznělo i několik kladů. Sdružení se podařilo získat mimořádnou dotaci z MŠMT ČR na provoz kanceláře na Senovážném náměstí. Podány byly i čtyři projekty na letošní rok. Jeden z nich plánuje pořádání osmi seminářů na čtyři témata, které by se měly konat vždy v Čechách a na Moravě. Druhý projekt plánuje setkání nositelů Březových lístků. Další projekt je na časopis 5 PÉ. Poslední projekt se týká opět administrativně-správních nákladů sdružení.

     Došlo se k závěru, že původní záměr byl asi příliš velikášský a že se nepodařilo ani zcela naplnit stanovy, ale jsou v nich i drobné formální nedostatky. Protože však všichni účastníci se vyslovili jednomyslně pro zachování sdružení, byla jmenována pracovní rada, která si stanovila nejdůležitější priority, mezi které zejména patří dokončení vyúčtování dotací od MŠMT ČR, návrh upravených stanov a příprava realizace projektů. Toto vše by mělo být skončeno do konce dubna, kdy by tato pracovní rada měla skládat účty ze své práce.

     Hovořilo se také o tom, že Sdružení je málo propagováno a že se o něm málo ví. To pak má vliv i na jeho malou členskou základnu, ale i na to, že Jerry jako strážce celostátní pyramidy má k dispozici zhruba 10% podkladů o nositelích Březových lístků.

     Následoval oběd a po něm se jednalo o Galénově nadaci. Nejpřevratnějším krokem bylo to, že Galén předal svoji prezidentskou funkci Břéťovi Boháčovi. Ten do ní byl vzápětí PONSem zvolen. Galén byl následně zvolen doživotním čestným prezidentem Galénovy nadace. Břéťa si pak vyjmenoval své spolupracovníky do správní rady, v které nyní jsou Blanka Černá jako viceprezidentka, Mirka Šimarová - Bobřice, Jirka Řeháček - Riki a Franta Ródr - Paragraf.

     Zajímavá byla Galénova zpráva o Galénově nadaci. Ta, jak známo, má problémy s přeregistrací, protože ji chybí požadovaných 500.000,-- Kč nadačního jmění. Tuto částku již měla, ale protože část peněz byla uložena v kampeličkách a část v Bance Bohemia, tak se tato částka snížila na 477.300,-- Kč. Bude ji tedy třeba doplnit.

     Další dotazy padaly na současný právní statut Galénovy nadace. Galénova nadace je zatím stále vedena na Obvodním úřadě v Praze 10, kde byla registrována při svém založení. Obvodní úřad ji podporuje a dal pokyn, aby nebyla likvidována, čímž získává čas na vyřešení své situace. Zde na radu Paragrafa pomáhá o Questor pod vedením JUDr. Myslivce.

     Z uvedeného ale plyne, že je třeba co nejrychleji dotáhnout právní a statutární záležitost nadace do konce, aby byla řádně registrována u nadačního rejstříkového soudu. Zatím má pozastavenu právní subjektivitu, což poněkud komplikuje její činnost.

     Galén seznámil PONS i se svým testamentem, tedy svojí závětí. Připadá mu, že se jeho zdravotní stav zhoršil. Dokumentoval to tím, že dříve, když ho bolelo srdce, se mu sklidnilo téměř okamžitě po vložení nitroglycerinového prášku pod jazyk, nyní že zlepšení trvá deset minut. Myslím, že ale k tomu je třeba i zohlednit náročnost počasí v uplynulých dnech, kdy byly velké mrazy a celkově náročné klima v Praze pro kardiaky.

     Při náročných jednáních se našel o přestávkách i čas na podepisování Březových lístků. Kolovalo zde několik udělovacích listin na přítomné i nepřítomné lidi.

     Po večeři se opět jednalo kolem sdružení Březový lístek, kde už Honza Křižka s Romanem Petrusem předložili první nástin koncepce pracovní skupiny. Takže to vypadá, že se vše zvládne.

     V sobotu se také dva Březové lístky předaly. Nejdříve předal Kšanďák 6. karmínový Březový lístek Jerrymu. Hned po něm předali 7. bílý Březový lístek Rikkimu Blanka s Honzou.

     V sobotu jsme ještě dojednal termín chatu na Xku v místnosti Klub ekamarádů, kterou najdete v kategorii Pokec a zábava. Ten se bude konat v neděli 17. února od 15 do 17 hodin a bude na téma mladých dětských klubů. Předběžný pracovní název, který se ale asi moc nezmění, je Rychlé šípy včera, dnes a zítra. O termínu tohoto chatu byli informování i účastníci PONSu.

     Po skončení večerního jednání, které končilo zhruba v 22 hodin, se ještě vybíraly účastnické poplatky a proplácelo jízdné. Samotný večer byl věnován zpěvu při kytaře, který byl zpestřen vyprávěním vtipů. Před tím po večeři jsme ještě měli možnost shlédnout na videu lesní školu v Dolomitech, kde mimo jiné překonávali i ledovou stěnu.

     Spát šel každý podle toho, jak byl unaven. Valná většina účastníků odcházelo kolem půl jedné hodiny, někteří ale již dříve, jiní naopak později.

     V neděli se toho už moc probrat nestačilo, protože pár účastníků odjelo už časně ráno. To byli Břéťa Boháč a Viky. Přesto se ale ještě probíralo závažné téma Čestného Březového lístku. Po bohaté a věcné diskusi se nakonec dospělo k zajímavému názoru, který byl nakonec všemi účastníky PONSu přijat. Dle tohoto závěru zůstává podpisová síla současných nositelů Čestného Březového lístku beze změny, což už ostatně před pár lety na PONSu v Myšinci prohlásila Kolčava. Od nedělního data pak platí dvě kategorie Čestných Březových lístků. Bude-li udělen politikovi či sponzorovi, tento zůstává mimo hru samotnou, a má podpisovou sílu nula. Bude-li udělen člověku, který pracoval mnoho let a ještě stále pracuje s dětmi a to ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím vedoucích, ale byl z jakéhokoliv důvodu opomenut, tito lidé budou zahrnuti dodatečně do hry, ale udělení těchto Čestných Březových lístků bude schvalovat PONS. Návrhy se budou shromažďovat u strážce celostátní pyramidy Zbyňka Jirouška - Jerryho (Dubany 66, Pardubice, email: jerry.jirousek@tiscali.cz.) Tito nostitelé Čestných Březových lístků budou mít podpisovou sílu 6 a budou mít možnost pokračovat dále ve hře.

     Jura během nedělního dopoledne také poděkoval Galénovi za jeho dosavadní práci pro dětské klubové hnutí a zkonstatoval, že Galén dotáhl Foglarovu myšlenku klubů do konce. Zatím, co Foglar si s kluby pouze dopisoval, Galén založil tradici toho, že se scházejí na reálných srazech. Pokud se nám podaří získat přesné znění tohoto poděkování, uveřejníme jej v plném znění.

     V úplném závěru se ještě jednalo o Čestném meziorganizačním inspiračním smírčím soudu. Jeho předsedou byl jmenován Kšanďák, Paragraf byl jmenován čestným předsedou. Důvodem bylo to, aby nedocházelo ke kumulaci Paragrafovy funkce ve správní radě Galénovy nadace a ČMISS. Dále zde bylo řečeno, že celostátní pyramida Březových lístků by neměla být vnímána jako nějaká další evidence, protože neobsahuje žádné osobní údaje. Sleduje se v ní pouze jméno a příjmení, případně přezdívka, město a stupeň Březového lístku. Jde tedy o jakousi desku cti.

     Následoval oběd, po kterém jsme už spěchali na vlak. Riki nás odvezl do Třebechovic na vlak. Kolem toho byly menší zmatky, proto Jerry postoupil své místo v autě Matějovi, který je až ze Sokolova s tím, že on se do Pardubic vždycky nějak dostane. Nakonec Jerryho odvezl na nádraží Jura, který tu měl také auto. Zbylí účastníci pak jeli auty - s Rikym přes Pardubice do Tábora nebo s Jurou do Prahy.

     Letošní PONS byl dosti důležitým mezníkem, na kterém se vyřešilo dost problémů, s kterými si předchozí PONSy ani CVVZ nedokázaly poradit. Užilo se zde i dosti legrace díky humoru Jury, Rosti, Rikkiho, Kšanďáka a dalších. Mezi milé hosty patřila Kikimora ze Slovenska a samozřejmě i Wikky a Blanka Černá. Účastníků bylo sice méně, než čekal Galén, ale to je myslím problém každoroční.

     Další PONS měl být původně v Haluzicích u Červnánka. Červánek je ale zastáncem Klubu nositelů olympijských barev Březových lístků a je proti PONSu s přizváním nositelů nižších stupňů, jak probíhá. To je jeden z důvodů, proč se pořadatelství pro rok 2003 vzdal. Druhým důvodem je to, že není schopen ubytovat tak velké množství lidí. Proto se další PONS bude konat opět v Bělči v termínu 24. až 26. ledna 2003.

     Protože se mi z PONSu podařilo nafotit poměrně velké množství fotografií, které se samozřejmě do této reportáže všechny nevejdou, najdete všechny fotografie, které se povedly, na stránkách Fotoalba ICOK a SKSK ČR v závěru tohoto týdne (nejspíše v neděli) nebo v průběhu příštího týdne. V eKamarádu vás o tom budeme informovat, protože k PONSu se ještě určitě vrátíme.

  • Autor: Fuček Miloslav
  • Datum publikace: 28.01.2002
  • Článek zařazen do: Vedoucí
  • Počet komentářů ke článku: 0 přidat komentář
  • Článek si přečetlo 2706 čtenářů

    Sdílet na Facebooku

© Stránka vygenerována za 0.0037 sec. | Aktuálně máme v databázi 8181 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz

Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha